Sti

Opdateret : 20/06/2014

work

Statslige pensioner i udlandet

Pensionsansøgning

Alderspension

Hvor henvender du dig?

Hvis du har arbejdet i flere EU-lande, kan du have optjent pensionrettigheder i hvert land.

Når tiden er inde til at søge om pension, skal du søge i det land, hvor du bor - medmindre du aldrig har arbejdet dér. I så fald skal du søge i det land, hvor du sidst har arbejdet.

Dette land er så ansvarligt for at behandle din ansøgning og samle optegnelserne over dine bidrag fra alle de lande, du har arbejdet i.

Hvis du aldrig har arbejdet i det land, du nu bor i, skal du søge hos den relevante pensionsmyndighed i det sidste land, du arbejdede i. Så vil din ansøgning blive behandlet dér.

Pensionsmyndigheden i det land, du bor i (eller senest arbejdede i), skal sende dig en blanket til pensionsansøgning, inden du når landets pensionsalder. Hvis du ikke modtager en, skal du kontakte dem.

Du kan først søge om pension i det land, du bor i, når du har nået den lovbestemte pensionsalder i landet.

Hvis du har pensionsrettigheder i andre lande, får du først den del af din pension, når du har nået den lovbestemte pensionsalder i de andre lande.

Du skal søge om pension mindst seks måneder inden den dag, hvor du vil gå på pension. Det kan tage lang tid at få tildelt pension fra flere lande.

Hvilke dokumenter har du brug for?

Det er forskelligt fra land til land, men du skal normalt afgive bankoplysninger og en form for identifikation.

Du kan få mere præcise oplysninger hos den pensionsmyndighed, der behandler din ansøgning.

Forskellig pensionalder

I noge EU-lande er du nødt til at vente længere med at hæve din pension end i andre.

Derfor er det vigtigt på forhånd at finde ud af, hvad situationen er i alle de lande, du har arbejdet i, hvis du ændrer den dato, du vil begynde at modtage pension.

Tager du den ene pension tidligere end den anden, kan det berøre, hvor store beløb du vil få.

Du kan få mere rådgivning hos den relevante myndighed i det land, du bor i, og/eller i de lande, du har arbejdet i.

Sagseksempel

Vær opmærksom på, at pensionsalderen kan være forskellig (højere!) i andre lande

Caroline fra Frankrig arbejdede i Danmark i 15 år i slutningen af sin karriere. Da hun blev 60, søgte hun om pension, som folk normalt gør i Frankrig, men fik kun et meget lavt beløb.

Som 60-årig har Caroline kun krav på den franske del af sin pension. Hun får den danske del, når hun fylder 65 - som er den lovbestemte pensionsalder for Carolines aldersgruppe i Danmark.

Hvordan beregnes min pension?

Trin 1 - National sats

Hvis du har arbejdet i flere EU-lande, vil hvert lands pensionsmyndigheder først beregne din pension efter deres egne regler på grundlag af de bidrag, du har betalt i landet (også kaldet uafhængig ydelse).

Hvis du har været dækket i mindre end ét år i et land, kan der gælde en særregel, da nogle lande ikke udbetaler pension for korte perioder: De måneder, hvor du har været forsikret eller har boet i et land, hvor du arbejdede i en kort periode, vil ikke gå tabt, men vil blive indregnet i din pension af de lande, hvor du har arbejdet i længere tid.

Hvis du har et problem med at få udbetalt pension for arbejdsperioder på under et år, kan du få hjælp.

Trin 2 - EU-sats

Derefter lægger hvert land dine bidragsperioder i forskellige lande sammen og regner ud, hvor stor en pension du ville få, hvis bidragene alle var blevet indbetalt til deres egen ordning.

Beløbet justeres derefter, så det afspejler det tidsum, du faktisk var dækket i landet (den såkaldte pro rata-ydelse).

Resultat

De to beløb sammenholdes, og du modtager det højeste.

Hvert lands afgørelse om din fordring vil blive forklaret i en særlig note, blanket P1, som du modtager.

Eksempel

Rosa arbejdede 20 år i land A og 20 år i land B.

Efter de nationale satser vil hun få €800 fra A og €900 fra B - altså en samlet månedlig pension på €1 700.

Men når man indregner bidragsperioderne i udlandet (EU-satserne), bliver Rosas månedlige pension €1 000 fra A og €1 150 fra B.

Rosa har krav på det højeste beløb, altså €2 150 om måneden.

Udbetaling af din pension

Hvert land, der tildeler dig en pension, indbetaler normalt beløbet på en bankkonto i det land, du bor i, - hvis du bor i EU.

Hvis du ikke bor i EU, kan du blive nødt til at åbne en bankkonto i hvert EU-land, du får pension fra.

Invalide-/efterlevelsespension

Ovennævnte regler gælder også for beregning af invalide- og efterlevelsespensioner. Det er vigtigt at vide at:

  • Hvis du søger om invalidepension, kan hvert land, du har arbejdet i, insistere på at undersøge dig separat - og de kan meget vel komme frem til forskellige afgørelser. Du kan blive betragtet som invalid i ét land, mens et andet slet ikke mener, at din arbejdsevne er nedsat.
  • Nogle EU-lande udbetaler ikke efterlevelsespensioner. Hvis din ægtefælle arbejder i et andet land, og du regner med at kunne få en efterlevelsespension, skal du tjekke, om de findes i det pågældende land.
Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.