Cesta

Aktualizováno : 20/06/2014

work

Státní důchod ze zahraničí

Žádost o důchod

Starobní důchod

Kde podat žádost

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod ve všech.

Až budete o důchod žádat, musíte žádost podat v zemi, kde právě bydlíte, ovšem za předpokladu, že jste v této zemi pracovali. Pokud ne, musíte podat žádost v zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.

Pokud jste v zemi, kde nyní žijete, nikdy nepracovali, měli byste svou žádost poslat příslušnému úřadu v zemi, kde jste pracovali naposledy. Vaše žádost pak bude vyřízena tam.

Úřad důchodového zabezpečení v zemi, kde bydlíte (nebo kde jste naposledy pracovali), by vám měl zaslat formulář žádosti o důchod ještě předtím, než v dané zemi dosáhnete věkové hranice pro odchod do důchodu. Pokud jste formulář nedostali, měli byste se dotázat na příslušném úřadě.

Po dosažení zákonného důchodového věku v zemi, kde nyní bydlíte, můžete o důchod zažádat pouze tam.

Pokud máte nárok na důchod i v jiných zemích, obdržíte tuto část své penze pouze po dosažení zákonného důchodového věku v těchto zemích.

Žádost o důchod byste měli podat nejméně 6 měsíců před odchodem do penze, protože přiznání důchodu z několika zemí může být zdlouhavé.

Potřebné dokumenty

Ty se v jednotlivých zemích liší, ale obvykle musíte poskytnout své bankovní údaje a nějaký osobní doklad.

Více informací vám poskytne úřad důchodového zabezpečení, který vaší žádost vyřizuje.

Rozdíly ve věku odchodu do důchodu

V některých zemích EU budete muset na pobírání důchodu čekat déle než v jiných.

Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili.

Pokud začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na její celkovou výši.

Další informace vám může poskytnout příslušný úřad v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste pracovali.

Ukázkový příběh

Nezapomeňte, že věk odchodu do důchodu se v jednotlivých zemích liší

Francouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie. Jak je ve Francii obvyklé, zažádala v šedesáti letech o důchod, ale dostala jen velmi nízký.

V tom věku však má nárok pouze na francouzskou část svého důchodu. Dánskou část dostane, až jí bude 65 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.

Jak se váš důchod vypočítá

Krok 1 - Vnitrostátní sazba

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, vypočítá úřad důchodového zabezpečení v každé zemi nejdříve výši vašeho důchodu na základě vlastních pravidel. Bude přitom vycházet z příspěvků, které jste tam platili (tzv. nezávislá dávka).

Pokud jste byli v jedné zemi pojištěni méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země neumožňují placení důchodového pojištění na kratší dobu. Vaše měsíce pojištění či pobytu v zemi, kde jste pracovali jen krátkou dobu, nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracovali déle.

Pokud máte potíže s vyplácením důchodu pro pracovní období kratší než jeden rok, můžete požádat o pomoc.

Krok 2 - Sazba na úrovni EU

Poté každá země sečte vaše období placení příspěvků ve všech zemích a vypočítá, jak vysoký důchod byste dostávali, pokud by tyto příspěvky byly placeny do jejího systému.

Tato částka se pak upraví tak, aby odpovídala skutečné době vašeho pojištění v této zemi (tzv. poměrná dávka).

Výsledek

Tyto dvě částky se porovnají a vy dostanete tu, která je vyšší.

Rozhodnutí každé země ohledně vaší žádosti bude vysvětleno ve zvláštním sdělení, tzv. formuláři P1, který obdržíte.

Příklad

Jana pracovala 20 let v zemi A a 20 let v zemi B.

Podle vnitrostátních sazeb má nárok na 800 eur měsíčně v zemi A a na 900 eur v zemi B (dohromady tedy 1 700 eur).

Avšak s přihlédnutím k příspěvkům placeným v zahraničí („ sazby EU“) by Jana pobírala měsíčně důchod ve výši 1 000 eur v zemi A a 1 150 eur v zemi B.

Má tedy nárok na tuto vyšší částku - 2 150 eur měsíčně.

Vyplácení důchodu

Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště (pokud tedy bydlíte v EU).

Pokud v Unii nežijete, budete si možná muset otevřít bankovní účet v každé zemi EU, která vám důchod vyplácí.

Invalidní a pozůstalostní důchod

Výše uvedená pravidla se rovněž vztahují na výpočet invalidního důchodu a pozůstalostního důchodu. Je důležité vědět, že:

  • pokud žádáte o dávky invalidního důchodu, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že sama provede lékařské vyšetření. Často se tak dojde k rozdílným výsledkům. Jedna země může vaší invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná vás nemusí za invalidního považovat vůbec
  • některé země EU nevyplácejí pozůstalostní důchody. Pokud váš manžel nebo manželka pracuje v zahraničí, a vy se spoléháte na možnost pobírat pozůstalostní důchod, ověřte si, zda v této zemi existuje.
Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.