Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Пенсиониране в чужбина

Актуализация : 20/06/2014

work

Държавни пенсии в чужбина

Кандидатстване за пенсия

Пенсия за старост

Къде да подадете документи

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Когато настъпи моментът да подадете заявление за пенсия, ще трябва да го направите в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В такъв случай трябва да подадете заявление в страната, в която сте работили за последно.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на данни за осигурителните ви вноски от всички страни, в които сте работили.

Ако никога не сте работили в страната, в която живеете в момента, трябва да подадете молба за пенсия до съответната пенсионна служба в страната, където последно сте работили. Молбата ви ще бъде обработена в тази страна.

Пенсионните служби в страната, в която живеете (или сте работили последно), трябва да ви изпратят формуляр за кандидатстване за пенсия, преди да сте достигнали пенсионната възраст в съответната страна. Ако не получите този формуляр, трябва да се свържете с тях.

Можете да кандидатствате за пенсия от държавата, в която живеете в момента, след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна.

Ако имате пенсионни права в други държави, ще получите съответната част от вашата пенсия след като навършите законната пенсионна възраст в тези държави.

Трябва да подадете молба за пенсия най-малко 6 месеца преди вашето пенсиониране, тъй като отпускането на пенсия от няколко държави може да бъде дълга процедура.

Необходими документи

Документите са различни в различните страни, но най-често трябва да предоставите данни за банкова сметка и документ за самоличност.

За по-точна информация се свържете с пенсионната служба, обработваща вашата молба.

Разлика във възрастта за пенсиониране

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по -дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Затова е важно да се осведомите предварително от всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата, на която ще започнете да получавате пенсия.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

Лична история

Не забравяйте за различната (по-късна!) пенсионна възраст в други страни

Каролин от Франция работи 15 години в Дания, след което се връща във Франция към края на своята кариера. Когато навършва 60 години, тя кандидатства за пенсия във Франция по реда, установен там, но получава само много малък размер средства.

На 60 години Каролин има право само на френската част от своята пенсия. Тя ще получи своята датска част, когато навърши 65 години — законната пенсионна възраст в Дания за възрастовата група на Каролин.

Как се изчислява вашата пенсия

Етап 1 — Национален размер на пенсията

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, пенсионната служба на всяка страна първо ще изчисли вашата пенсия, използвайки своите правила и базирайки се на вноските, които сте платили там (известно като самостоятелно обезщетение).

Ако сте се осигурявали за по-малко от година в дадена страна, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не отпускат пенсия за кратки периоди: осигурителните месеци или времето на пребиваване в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще се вземат предвид при изчисляване на вашата пенсия в страните, в които сте работили по-дълго.

Ако имате проблем с отпускането на пенсия за по-кратки от година трудови стажове, потърсете помощ.

Етап 2 — Европейски размер на пенсията

След това всяка държава прибавя осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема.

Сумата се преизчислява, за да отразява реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна (наречено пропорционално обезщетение).

Резултат

Двете суми се сравняват и получавате тази, която е по -висока.

Решението на всяка страна по вашата молба се обяснява във формуляр Р1 който ще получите.

Пример

Роза работи 20 години в страна А и 20 години в страна Б.

По националните ставки тя трябва да получи €800 от страна А и €900 от страна Б — общо пенсия в размер на €1700 на месец.

Отчитайки обаче периодите на осигуряване в чужбина (ставките на ЕС) месечната пенсия на Роза ще бъде €1000 от страна А и €1150 от страна Б.

Роза има право на тази по-висока сума от €2150 на месец.

Изплащане на вашата пенсия

Всяка държава, която ви отпуска пенсия, обикновено изплаща съответната сума по банкова сметка в страната ви на пребиваване — ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да отворите банкова сметка във всяка страна от ЕС, от която получавате пенсия.

Пенсия за инвалидност / преживяло лице

Посочените по-горе правила се прилагат и при изчисляването на пенсии за инвалидност и за преживели лица. Важно е да знаете, че:

  • Ако кандидатствате за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да бъдете прегледан там и съответно да се стигне до различни заключения. В една държава могат да решат, че сте сериозно неработоспособен, а в друга — че изобщо не сте неработоспособен.
  • Някои страни от ЕС не изплащат пенсии за преживели лица. Ако съпругът или съпругата ви работи в чужбина и разчитате на възможността да получите пенсия за преживяло лице, проверете дали в съответната държава съществуват такива пенсии.
Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.