Navigačný riadok

Aktualizované : 11/03/2016

Odchod do dôchodku v zahraničí

Ako občan EÚ máte právo žiť v inom členskom štáte EÚ.

Ak však poberáte dôchodok z iných štátov, aký to má vplyv na výšku ostatných dávok? A kde budete musieť zaplatiť dane?

Odpovede nájdete nižšie:

Pozrite aj:

Verejné konzultácie

    alebo občan Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska

    Retour au texte en cours.

    v tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

    Retour au texte en cours.