Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Aktualizované : 02/06/2014

Odchod do dôchodku v zahraničí

Ako občan EÚ máte právo žiť v inom členskom štáte EÚ.

Ak však poberáte dôchodok z iných štátov, aký to má vplyv na výšku ostatných dávok? A kde budete musieť zaplatiť dane?

Odpovede nájdete nižšie:

Pozrite aj:

Práva dôchodcov na pobyt

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska

Retour au texte en cours.

v tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.