Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Důchod v zahraničí

Jako občané EU můžete žít v kterékoli zemi Unie.

Pokud však pobíráte důchod v jiné zemi, jak se vám změní nárok na ostatní dávky sociálního zabezpečení? A kde budete muset platit daně?

Odpovědi naleznete v odkazech níže:

Další informace:

Pobytová práva pro důchodce

Footnote

nebo státní příslušníci Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska

Retour au texte en cours.

v tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.