Навигационна пътека

Актуализация : 14/09/2016

Пенсиониране в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да живеете в друга страна от Съюза.

Ако обаче получавате пенсия в друга държава, как се отразява това върху останалите ви социални обезщетения? И къде трябва да плащате данъци?

Отговори:

Вижте също:

Обществени консултации

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.