Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-01-21

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas – Lietuva – Fizioterapeutas

Kokia jūsų padėtis?

Tik norintiems  dirbti , o ne studijuoti užsieniečiams.

Jei profesinę kvalifikaciją įgijote ES nepriklausančioje šalyje, pasiteiraukite atitinkamos institucijos, ar galite prašyti pripažinti jūsų profesinę kvalifikaciją.

Permanent stay

Dokumentai (nuolatinis gyvenimas šalyje)

Jei norite nuolat dirbti fizioterapeutu Lietuvoje, turite pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymo formą (lietuvių kalba);
 • jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus (pvz., tapatybės kortelės ar paso kopiją);
 • jei keitėte vardą ar pavardę, tai patvirtinančius dokumentus;
 • jūsų diplomo ar kito mokslinio laipsnio dokumento kopiją;
 • diplomo priedą arba
 • išsamų švietimo institucijos išduotą mokymo programos nuorašą. Nuoraše privalo būti nurodyta ši informacija:
    a) visos mokymo programos trukmė ir kreditų skaičius,
    b) informacija apie teorinį mokymą: mokomieji dalykai ir kiekvieno iš jų paskaitų trukmė valandomis,
    c) informacija apie klinikinį mokymą: skyriai (pacientų kategorijos) ir kiekviename skyriuje išdirbtų savaičių skaičius;
 • įrodymą, kad fizioterapeuto kvalifikaciją įgijote ES šalyje (net jei mokėtės ES nepriklausančioje šalyje);
 • bet kokio tolesnio profesinio mokymo (pvz., praktinio mokymo, specializuotų kursų) sertifikatus;
 • fizioterapeuto darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 • jei jūsų šalyje fizioterapeuto profesija NEREGLAMENTUOJAMA, įrodymą, kad fizioterapeutu dirbote bent 2 iš pastarųjų 10 metų.
  Pateikite darbo sutartis arba darbdavių pažymas, kuriose būtų patvirtinta, kad dirbote fizioterapeutu, ir nurodyta, kiek laiko;
 • jei jūsų prašymą užpildė trečioji šalis, oficialų to asmens įgaliojimą veikti jūsų vardu;
 • įrodymą, kad išlaikėte profesinio tinkamumo testą arba kad jūsų bandomasis laikotarpis baigtas sėkmingai (tik jeigu to reikalaujama tuo atveju, jei jūsų kvalifikacija neatitiktų fizioterapeutams Lietuvoje keliamų reikalavimų).

Visi dokumentai, išskyrus jūsų tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateikti lietuvių kalba.  Dokumentai gali būti kitomis kalbomis, bet būtina pridėti kiekvieno iš jų notaro patvirtintą vertimą.

Atsakingoji institucija (nuolatinis gyvenimas šalyje)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

  Vilniaus g. 33
  LT-01506 Vilnius

Telefonas +370 (85) 268 51 10
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija English

Kada turėtumėte gauti atsakymą (nuolatinis gyvenimas šalyje)

Jums išsiuntus dokumentus institucijos turi:

 • per 1 mėnesį (nuo jūsų prašymo gavimo dienos) patvirtinti, kad gavo jūsų dokumentus, ir paprašyti jūsų kitų reikiamų dokumentų;
 • per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai gaunami visi reikiami su prašymu pateiktini dokumentai, priimti sprendimą.

Prašymą galite siųsti paštu arba pateikti tiesiai atitinkamos institucijos priimamajame. Rekomenduojame prašymą siųsti registruotu paštu, kad dokumentai nepasimestų.

Kaina (nuolatinis gyvenimas šalyje)

Nemokama

Temporary stay

Dokumentai (laikinas gyvenimas šalyje)

Jei norite laikinai dirbti fizioterapeutu Lietuvoje, turite pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymo formą (lietuvių kalba);
 • jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus (pvz., tapatybės kortelės ar paso kopiją);
 • jei keitėte vardą ar pavardę, tai patvirtinančius dokumentus;
 • ES šalyje išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad turite teisę be jokių apribojimų joje dirbti fizioterapeutu (jei dirbate daugiau negu vienoje ES šalyje, privalote pateikti kiekvienos iš tų šalių patvirtinantį dokumentą);
 • įrodymą, kad fizioterapeuto kvalifikaciją įgijote ES šalyje (net jei mokėtės ES nepriklausančioje šalyje);
 • jei jūsų šalyje fizioterapeuto profesija NEREGLAMENTUOJAMA, įrodymą, kad fizioterapeutu dirbote bent 2 iš pastarųjų 10 metų.
  Pateikite darbo sutartis arba darbdavių pažymas, kuriose būtų patvirtinta, kad dirbote fizioterapeutu, ir nurodyta, kiek laiko;
 • įrodymą, kad esate apsidraudęs profesinės atsakomybės draudimu.

Visi dokumentai, išskyrus jūsų tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateikti lietuvių kalba. Dokumentai gali būti kitomis kalbomis, bet būtina pridėti kiekvieno iš jų notaro patvirtintą vertimą.

Atsakingoji institucija (laikinas gyvenimas šalyje)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

  Vilniaus g. 33
  LT-01506 Vilnius

Telefonas +370 (85) 268 51 10
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija English

Kada turėtumėte gauti atsakymą (laikinas gyvenimas šalyje)

Jums išsiuntus dokumentus institucijos turi:

 • per 1 mėnesį (nuo jūsų prašymo gavimo dienos) patvirtinti, kad gavo jūsų dokumentus, ir paprašyti jūsų kitų reikiamų dokumentų;
 • per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai gaunami visi reikiami su prašymu pateiktini dokumentai, priimti sprendimą.

Prašymą galite siųsti paštu arba pateikti tiesiai atitinkamos institucijos priimamajame. Rekomenduojame prašymą siųsti registruotu paštu, kad dokumentai nepasimestų.

Kaina (laikinas gyvenimas šalyje)

Nemokama

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai