Cesta

Aktualizováno : 21/01/2015

Uznávání odborných kvalifikací – Česká republika – Fyzioterapeuti

O co se ve vašem případě jedná?

Následující informace platí pouze v případě, že chcete v zahraničí pracovat, nikoli studovat.

Pokud jste odbornou kvalifikaci získali v zemi, která není členem EU, měli byste se informovat u příslušného úřadu, zda musíte žádat o uznání této kvalifikace.

v případě trvalého pobytu

Doklady, které musíte předložit [v případě trvalého pobytu]

Pokud chcete pracovat jako fyzioterapeuti v České republicenatrvalo, musíte předložit tyto doklady:

 • doklad o státní příslušnosti – kopie průkazu totožnosti nebo cestovního pasu
 • dokument prokazující vaši odbornou kvalifikaci (například: diplom, osvědčení, důkaz, že jste povolání fyzioterapeuta již vykonávali)
 • pokud povolání fyzioterapeuta NENÍ ve vaší domovské zemi regulovaným povoláním, doklad o tom, že jste během posledních 10 let vykonávali povolání fyzioterapeuta po dobu nejméně dvou let
 • doklady potvrzující vaše další související odborné dovednosti
 • důkaz o zaplacení poplatku za žádost (originál stvrzenky, nikoli kopie)
    Způsob, jak tento poplatek zaplatit, vám sdělí na konzulárním úřadě České republiky ve vaší zemi English.

Všechny doklady – kromě průkazu totožnosti a cestovního pasu – musí být vystaveny v češtině nebo slovenštině. Pokud předkládáte dokumenty v jiných jazycích, český orgán se obrátí na příslušné orgány ve vaší domovské zemi, aby ověřil jejich platnost. V případě, že informace, které potřebuje, nemůže získat přímo od orgánů vaší domovské země, může vás do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti požádat, abyste předložili notářsky ověřené překlady všech dokumentů.

Pokud předkládáte pouze kopie dokumentů, může po vás příslušný orgán chtít, aby tyto kopie byly ověřené. Kopie mohou ověřit jak české orgány, tak orgány vaší země.

Odpovědný orgán [v případě trvalého pobytu]

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor vzdělávání a vědy
Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 971 111

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Kdy vám přijde odpověď? [v případě trvalého pobytu]

Jakmile odešlete všechny potřebné doklady, mají orgány:

 • 1 měsíc od okamžiku, kdy obdrží vaši žádost, na to, aby potvrdily její přijetí a případně si vyžádaly další dokumenty, které k jejímu vyřízení potřebují
 • 3 měsíce na to, aby o žádosti rozhodly – tato lhůta se počítá od chvíle, kdy mají v ruce kompletní žádost.

Náklady [v případě trvalého pobytu]

2 000 Kč (zhruba 80 EUR)

v případě dočasného pobytu

Doklady, které musíte předložit [v případě dočasného pobytu]

Pokud chcete pracovat jako fyzioterapeuti v České republice pouze dočasně, musíte předložit tyto doklady:

 • doklad o státní příslušnosti – kopie průkazu totožnosti nebo cestovního pasu
 • osvědčení potvrzující, že jste legálně usazeni jako fyzioterapeuti (tedy, že vaše domovská země vám povolila vykonávat povolání fyzioterapeuta bez jakéhokoli omezení)
 • doklad o odborné kvalifikaci – ověřená kopie
 • pokud povolání fyzioterapeuta NENÍ ve vaší domovské zemi regulovaným povoláním, doklad o tom, že jste během posledních 10 let vykonávali povolání fyzioterapeuta po dobu nejméně dvou let.

Všechny doklady – kromě průkazu totožnosti a cestovního pasu – musí být vystaveny v češtině nebo slovenštině. Pokud předkládáte dokumenty v jiných jazycích, český orgán se obrátí na příslušné orgány ve vaší domovské zemi, aby ověřil jejich platnost. V případě, že informace, které potřebuje, nemůže získat přímo od orgánů vaší domovské země, může vás do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti požádat, abyste předložili notářsky ověřené překlady všech dokumentů.

Pokud předkládáte pouze kopie dokumentů, může po vás příslušný orgán chtít, aby tyto kopie byly ověřené. Kopie mohou ověřit jak české orgány, tak orgány vaší země.

Odpovědný orgán [v případě dočasného pobytu]

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor vzdělávání a vědy
Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 971 111

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Kdy vám přijde odpověď? [v případě dočasného pobytu]

Jakmile odešlete všechny potřebné doklady, mají orgány:

 • 1 měsíc od okamžiku,kdy obdrží vaši žádost, na to, aby potvrdily její přijetí a případně si vyžádaly další dokumenty, které k jejímu vyřízení potřebují
 • 3 měsíce na to, aby o žádosti rozhodly – tato lhůta se počítá od chvíle, kdy mají v ruce kompletní žádost.

Náklady [v případě dočasného pobytu]

Žádné.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství