Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/08/2017

Stručna tijela i jezični zahtjevi

Nazivi / strukovne udruge

Nakon priznavanja kvalifikacija, nadležna tijela moraju vam dopustiti uporabu akademskog naziva kojim ste se koristili u matičnoj državi i, ako je moguće, skraćeni oblik te stručni naziv koji vrijedi u vašoj novoj državi.

Ako vašu struku regulira udruga ili organizacija u državi u kojoj želite raditi, morat ćete se učlaniti prije uporabe stručnog naziva.

Prije podnošenja zahtjeva za priznavanje kvalifikacija pročitajte priručnik EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija.

Provjera znanja jezika

Vaša nova država može zatražiti da dokažete da imate određeno znanje njezina/njezinih jezika.

Svi jezični zahtjevi trebali bi imati samo jednu svrhu – provjeriti poznajete li jezik dovoljno da možete raditi u odabranoj struci u novoj državi.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje