Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 08/08/2017

Kutseorganisatsioonid ja keelenõuded

Ametid / kutseühingud

Kui teie kvalifikatsiooni on tunnustatud, peavad asutused teil võimaldama kasutada seda akadeemilist tiitlit (ja vastavat lühendit), mis teil oli oma päritoluriigis, ning samuti teie uues asukohariigis kasutatavat ametinimetust.

Kui riigis, kus te soovite töötada, reguleerib teie kutseala ühing või organisatsioon, peate saama selle liikmeks, enne kui võite kasutada asjaomast kutsenimetust.

Enne kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlemist lugege ELi juhendit kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.

Keeletestid

Teie uus elukohariik võib nõuda, et tõendaksite oma teadmisi riigikeel(t)e alal.

Keeleoskuse nõudel peaks olema ainult üks eesmärk – tagada, et teil on piisavad keelealased teadmised töötamiseks valitud kutsealal teie uues elukohariigis.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid