Navigacijska pot

Posodobitev : 14/04/2016

– Slovenija – Fizioterapevt

Za kaj gre v vašem primeru?
Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Velja samo za delo v tujini, ne za študij.

Če ste poklicne kvalifikacije pridobili zunaj EU, preverite pri pristojnem organu, ali morate zaprositi za priznanje diplom.

Stalno prebivanje

Dokazila [stalno prebivanje]

Če želite v Sloveniji opravljati fizioterapevtsko dejavnost za nedoločen čas, morate predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista)
 • dokazilo o morebitni spremembi imena
 • kopija diplome
 • podrobna navedba študijskega programa, ki jo izda izobraževalna ustanova, na kateri ste študirali, in ki vsebuje podatke o:
      a. sprejemnih pogojih
      b. dolžini študijskega programa
      c. predmetniku: posamezni predmeti in število ur
      d. klinični praksi: oddelki (kategorije pacientov) in
          število tednov na posameznem oddelku
 • dokazilo o poklicnih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah
 • potrdilo, izdano pred manj kot tremi meseci, o trenutnem poklicnem statusu oziroma dobrem imenu, ki ga izda ustrezni zdravstveni organ v državi, kjer ste nazadnje delali in prebivali, in ki potrjuje:
    – da zakonito opravljate fizioterapevtsko dejavnost
    – da vam ni začasno ali stalno prepovedano opravljati fizioterapevtske dejavnosti in da vam niso razveljavili kvalifikacij
 • če poklic fizioterapevta v vaši domovini NI reguliran: dokazilo, da ste fizioterapevtsko dejavnost opravljali vsaj 2 leti v zadnjih desetih letih.
  Predložite delovne pogodbe in potrdila delodajalcev, da ste delali kot fizioterapevt in kako dolgo.

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku . Dokazila lahko predložite tudi v drugih jezikih, vendar jim morate dodati overjen prevod, ki ga opravi sodni prevajalec v Sloveniji ali drugi državi EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici.

Sodne prevajalce boste najlaže našli na ustreznem nacionalnem prevajalskem organu English.

Dokumente, ki jih predložite kot kopije, mora overiti : organ, ki je izdal izvirnik dokumenta, veleposlaništvo/konzulat ali javni notar.

 Vlogo morate poslati po pošti, najbolje s priporočeno pošiljko – dokumenti se tako ne bodo izgubili.

Pristojni organ [stalno prebivanje]

Ministrstvo za zdravje
  Štefanova ul. 5
  1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 478 6001
Ministrstvo za zdravje English

Postopek reševanja vloge [stalno prebivanje]

Pristojni organi imajo:

 • 1 mesec časa (od dneva, ko prejmejo vašo vlogo), da potrdijo prejem vloge in zahtevajo morebitna dodatna dokazila
 • 2 meseca časa (od dneva, ko prejmejo vse potrebne dokumente), da sprejmejo sklep.

Stroški [stalno prebivanje]

50 evrov – plačilo ob predložitvi dokumentov.

Več o plačilu boste izvedeli na pristojnem organu za priznavanje kvalifikacij.

Začasno prebivanje

Dokazila [začasno prebivanje]

Če želite v Sloveniji opravljati fizioterapevtsko dejavnostobčasno, morate predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o državljanstvu
 • kopijo diplome
 • podrobna navedba študijskega programa, ki jo izda izobraževalna ustanova, na kateri ste študirali, in ki vsebuje podatke o:
      a. sprejemnih pogojih
      b. dolžini študijskega programa
      c. predmetniku: posamezni predmeti in število ur
      d. klinični praksi: oddelki (kategorije pacientov) in
          število tednov na posameznem oddelku
 • dokazilo o poklicnih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo
 • potrdilo, izdano pred manj kot tremi meseci, o trenutnem poklicnem statusu oziroma dobrem imenu, ki ga izda ustrezni zdravstveni organ v državi, kjer ste nazadnje delali in prebivali, in ki potrjuje:
    – da zakonito opravljate fizioterapevtsko dejavnost
    – da vam ni začasno ali stalno prepovedano opravljati fizioterapevtske dejavnosti in da vam niso razveljavili kvalifikacij
 • številko DDV, če za poklic fizioterapevta v vaši domovini velja DDV
 • če ste vpisani v poslovni ali podobni register: ime registra in številko vaše registracije ali enakovredno identifikacijsko številko
 • ime strokovnega združenja ali podobnega organa, pri katerem ste registrirani
 • strokovni naziv ali uradno diplomo in državo EU, ki jo je izdala.

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku. Dokazila lahko predložite tudi v drugih jezikih, vendar morate vsakemu dodati overjen prevod, ki ga opravi sodni prevajalec v Sloveniji ali drugi državi EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici.

Sodne prevajalce boste najlaže našli na ustreznem nacionalnem prevajalskem organu English.

Dokumente, ki jih predložite kot  kopije, mora overiti : organ, ki je izdal izvirnik dokumenta, veleposlaništvo/konzulat ali javni notar.

Pristojni organ [začasno prebivanje]

Ministrstvo za zdravje
  Štefanova ul. 5
  1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 478 6001
Ministrstvo za zdravje English

Postopek reševanja vloge [začasno prebivanje]

Pristojni organi imajo:

 • 1 mesec časa (od dneva, ko prejmejo vašo vlogo), da potrdijo prejem vloge in zahtevajo morebitna dodatna dokazila
 • 2 meseca časa (od dneva, ko prejmejo vse potrebne dokumente), da sprejmejo sklep.

Stroški [začasno prebivanje]

50 evrov – plačilo ob predložitvi dokumentov.

Več o plačilu boste izvedeli na pristojnem organu za priznavanje kvalifikacij.

Javna posvetovanja
  Iščete zaposlitev v tujini?
  prostih delovnih mest
  Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?
  Obrnite se na nacionalne organe
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje