Kruimelpad

Bijgewerkt : 14/04/2016

– Nederland – Fysiotherapeuten/Kinesisten

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Dit geldt alleen als u in het buitenland wil gaan werken, niet voor studiedoeleinden.

Heeft u uw beroepskwalificatie buiten de EU gehaald, dan moet u bij de bevoegde instantie nagaan of u uw diploma kunt laten erkennen.

Permanente vestiging

Benodigde documenten [permanente vestiging]

Als u permanent als fysiotherapeut/kinesist in Nederland aan de slag wil, moet u de volgende documenten indienen:

 • ingevuld aanvraagformulier msw8 - 249 KB [249 KB]
 • bewijs van identiteit, geboortedatum en nationaliteit, bijv. kopieën van uw paspoort
 • curriculum vitae, met een chronologisch overzicht van opleiding en beroepservaring
 • een gewaarmerkte kopie of origineel van uw diploma of getuigschrift met alle relevante bijlagen
 • een gedetailleerde beschrijving van het studieprogramma van uw onderwijsinstelling, met vermelding van de totale lengte van het programma en het totale aantal uren praktijk en theorie
 • een bewijs van uw huidige beroepssituatie of een bewijs van inschrijving van de bevoegde gezondheidsautoriteiten in het laatste land waar u gewoond en gewerkt heeft
  Dit bewijs mag niet meer dan drie maanden oud zijn, en moet aantonen dat u volledig bevoegd bent het beroep van fysiotherapeut uit te oefenen zonder beperkende maatregelen (een aanhangige gerechtelijke procedure, schorsing, beroepsverbod enz.)
 • als fysiotherapeut in uw land GEEN gereguleerd beroep is: een bewijs dat u de afgelopen 10 jaar ten minste 2 jaar als fysiotherapeut heeft gewerkt
  Zorg voor arbeidsovereenkomsten of verklaringen van werkgevers om te bewijzen dat u als fysiotherapeut heeft gewerkt, en hoe lang
 • andere documenten of gegevens die de Nederlands instanties kunnen helpen om uw kwalificaties te beoordelen.

Als u kopieën afgeeft, dan moeten die door de bevoegde autoriteiten in uw land of door een Nederlandse notaris gewaarmerkt zijn.

Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits gesteld zijn.

U kunt documenten in een andere taal indienen, maar alleen samen met een vertaling van een beëdigd vertaler uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

U kunt een beëdigd vertaler vinden via de nationale instantie voor vertalers English.

Bevoegde autoriteit [permanente vestiging]

CIBG
  Uitvoeringsinstantie voor beroepen in de gezondheidszorg
  Postbus 16114
  2500 BC Den Haag

Tel.: +31 70-340 6600.

Nederlands register van zorgverleners

Wanneer kunt u een antwoord verwachten? [permanente vestiging]

Zodra u alle documenten heeft ingezonden, hebben de autoriteiten:

 • 1 maand om de ontvangst van uw aanvraag te bevestigen en u zo nodig aanvullende documenten te vragen
 • 4 maanden, na ontvangst van alle nodige documenten, om een beslissing te nemen.

Kosten [permanente vestiging]

€80 inschrijvingsgeld, te betalen wanneer u bericht krijgt dat uw kwalificaties zijn erkend.

De bevoegde instantie zal u in de loop van de procedure meedelen hoe u kunt betalen.

Tijdelijke vestiging

Benodigde documenten [tijdelijke vestiging]

Als u tijdelijk als fysiotherapeut/kinesist in Nederland aan de slag wil, dan moet u de volgende documenten indienen:

 • een gedateerde en ondertekende schriftelijke verklaring waarin u de Nederlandse autoriteit meedeelt dat u van plan bent om tijdelijk uw beroep in Nederland te gaan uitoefenen; u moet uw beroep duidelijk vermelden
  De Nederlandse autoriteiten moeten uw beroepskwalificaties onderzoeken voordat u mag beginnen. De verklaring is een jaar geldig
 • bewijs van identiteit, geboortedatum en nationaliteit, bijv. kopieën van uw paspoort
 • curriculum vitae, met een chronologisch overzicht van opleiding en beroepservaring
 • een gewaarmerkte kopie of origineel van uw diploma of getuigschrift met alle relevante bijlagen
 • een gedetailleerde beschrijving van het studieprogramma van uw onderwijsinstelling, met vermelding van de totale lengte van het programma en het totale aantal uren praktijk en theorie
 • een bewijs van uw huidige beroepssituatie of een bewijs van inschrijving van de bevoegde gezondheidsautoriteiten in het laatste land waar u gewoond en gewerkt heeft (minder dan 3 maanden oud) Dit bewijs moet aantonen dat u volledig bevoegd bent het beroep van fysiotherapeut uit te oefenen zonder beperkende maatregelen (een aanhangige gerechtelijke procedure, schorsing, beroepsverbod enz.)
 • als fysiotherapeut in uw land GEEN gereguleerd beroep is: een bewijs dat u de afgelopen 10 jaar ten minste 2 jaar als fysiotherapeut heeft gewerkt
  Zorg voor arbeidsovereenkomsten of verklaringen van werkgevers om te bewijzen dat u als fysiotherapeut heeft gewerkt, en hoe lang
 • andere documenten of gegevens die de Nederlands instanties kunnen helpen om uw kwalificaties te beoordelen.

Als u kopieën afgeeft, dan moeten die door de bevoegde autoriteiten in uw land of door een Nederlandse notaris gewaarmerkt zijn.

Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits gesteld zijn.

U kunt documenten in een andere taal indienen, maar alleen samen met een vertaling van een beëdigd vertaler uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

U kunt een beëdigd vertaler vinden via de nationale instantie voor vertalers English.

Bevoegde autoriteit [tijdelijke vestiging]

CIBG
  Uitvoeringsinstantie voor beroepen in de gezondheidszorg
  Postbus 16114
  2500 BC Den Haag

Tel.: +31 70-340 6600.

Nederlands register van zorgverleners

Wanneer kunt u een antwoord verwachten? [tijdelijke vestiging]

Zodra u alle documenten heeft ingezonden, hebben de autoriteiten:

 • 1 maand om de ontvangst van uw aanvraag te bevestigen en u zo nodig aanvullende documenten te vragen
 • 2 maanden, na ontvangst van alle nodige documenten, om een beslissing te nemen.

Kosten [tijdelijke vestiging]

€80 inschrijvingsgeld, te betalen wanneer u bericht krijgt dat uw kwalificaties zijn erkend.

De instantie zal u in de loop van de procedure meedelen hoe u kunt betalen.

Openbare raadpleging
Op zoek naar een baan in het buitenland?
Begin hier: vacatures
Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
Vraag het aan de nationale instanties
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies

Vraag hulp of advies