Kruimelpad

Bijgewerkt : 14/04/2016

– België – Fysiotherapeuten/Kinesisten

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Dit geldt alleen als u in het buitenland wilt werken, niet voor studiedoeleinden.

Als u uw diploma of beroepskwalificatie buiten de EU behaald heeft, moet u bij de bevoegde overheidsdienst nagaan of u uw diploma of beroepskwalificatie moet laten erkennen.

Permanente vestiging

Benodigde documenten [permanente vestiging]

Als u permanent als fysiotherapeut/kinesist in België wilt werken, moet u de volgende documenten indienen:

 • een motivatiebrief in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • een eensluidend afschrift van diploma’s, getuigschriften of andere bewijsstukken van uw beroepsopleiding
  U kunt de afschiften laten certificeren door een officiële instantie naar keuze in uw eigen land
 • een bewijs van uw nationaliteit (bijv. een gecertificeerde kopie van uw identiteitskaart of paspoort)
 • een getuigschrift van goed gedrag en zeden (of resultaat van een onderzoek naar een eventueel strafblad) van uw land of het land waar u het laatst hebt gewoond
  U moet het originele certificaat indienen. Het mag niet meer dan 3 maanden oud zijn. Als het niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld, moet u een beëdigde vertaling bijvoegen. De vertaling mag in uw eigen land worden gemaakt door een beëdigd vertaler naar keuze
 • een conformiteitsattest, waarin bevestigd wordt dat uw beroepskwalificaties voldoen aan artikel 11 van Richtlijn EG/2005/36, afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar het diploma werd behaald (voor kwalificaties die behaald zijn in de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)
 • een cv dat voornamelijk handelt over uw beroepsactiviteiten en dat vermeldt in welke landen deze werden verricht
 • een certificaat van professioneel goed gedrag (origineel, geen kopie) afgegeven door de betrokken beroepsorganisatie (indien zo'n organisatie bestaat in uw land), niet meer dan drie maanden oud
 • een gedetailleerd afschrift van het studieprogramma door de onderwijsinstelling, met voor elk studiejaar het aantal uren theorie en praktijk
 • de titel en korte samenvatting van uw thesis/scriptie/proefschrift ter afsluiting van uw opleiding.

Alle documenten moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn. U mag documenten in andere talen indienen, maar hiervan moet u een beëdigde vertaling laten maken door een beëdigd vertaler in België of een ander EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

U kunt een beëdigde vertaler vinden via een vertalersorganisatie English in uw land.

Als u een kopie van een origineel document indient, moet die  gewaarmerkt ("eensluidend afschrift") zijn. U kunt de kopieën laten waarmerken door een overheidsinstantie naar keuze in uw eigen land.

Verantwoordelijke instantie [permanente vestiging]

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 524 97 66
FOD Volksgezondheid English français 

Wanneer kunt u een antwoord verwachten [permanente vestiging]?

Nadat u uw documenten hebt ingediend, heeft de overheid

 • 1 maand (vanaf de ontvangst van uw aanvraag) om de ontvangst te bevestigen en u eventueel om aanvullende documenten te vragen
 • 4 maanden (vanaf de ontvangst van alle nodige documenten) om een beslissing te nemen.

Kosten [permanente vestiging]

Geen.

Tijdelijke vestiging

Benodigde documenten [tijdelijke vestiging]

Als u tijdelijk als fysiotherapeut/kinesist in België wilt werken, moet u de volgende documenten indienen:

 • een bewijs van uw nationaliteit (bijv. een gecertificeerde kopie van uw identiteitskaart of paspoort)
 • een eensluidend afschrift van diploma’s, getuigschriften of andere bewijsstukken van uw beroepsopleiding
  U kunt de afschiften laten waarmerken door een officiële instantie naar keuze in uw eigen land
 • een certificaat van professioneel goed gedrag (origineel, geen kopie) afgegeven door de betrokken beroepsorganisatie (indien zo'n organisatie bestaat in uw land), niet meer dan drie maanden oud
 • de duur van uw verblijf.

Alle documenten moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn. U mag documenten in andere talen indienen, maar hiervan moet u een beëdigde vertaling laten maken door een beëdigd vertaler in België of een ander EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

U kunt een beëdigde vertaler vinden via een vertalersorganisatie English in uw land.

Als u een kopie van een origineel document indient, moet die gewaarmerkt ("eensluidend afschrift") zijn. U kunt de kopieën laten waarmerken door een overheidsinstantie naar keuze in uw eigen land.

Verantwoordelijke instantie [tijdelijke vestiging]

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Cel Internationale mobiliteit van de gezondheidsbeoefenaars

Eurostation, Blok 2
Victor Hortaplein 40, bus 10
Kamer 00D007
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 524 97 97
E-mail: internationalmobility[at]health.fgov.be
FOD Volksgezondheid English 

Wanneer kunt u een antwoord verwachten [tijdelijke vestiging]?

Nadat u uw documenten hebt ingediend, heeft de overheid

 • 1 maand (vanaf de ontvangst van uw aanvraag) om de ontvangst te bevestigen en u eventueel om aanvullende documenten te vragen
 • 4 maanden (vanaf de ontvangst van alle nodige documenten) om een beslissing te nemen.

Kosten [tijdelijke vestiging]

Geen.

Openbare raadpleging
Op zoek naar een baan in het buitenland?
Begin hier: vacatures
Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
Vraag het aan de nationale instanties
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies

Vraag hulp of advies