Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 19/09/2016

Kwalifikacje zawodowe

Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE w zawodzie, który jest tam zawodem regulowanym, być może najpierw będziesz musiał zwrócić się o oficjalne uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych (wykształcenia i doświadczenia zawodowego).

Więcej informacji:

Na stronach tych wyjaśniono, jak uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy za granicą. Informacje te nie dotyczą osób zainteresowanych studiami za granicą. Dowiedz się, jak uzyskać uznanie dyplomu akademickiego.

Konsultacje publiczne

W tym przypadku w 28 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

Retour au texte en cours.