Sti

Opdateret : 15/11/2016

work

Europæisk erhvervspas - EPC

Det europæiske erhvervspas (European Professional Card, EPC) er en elektronisk procedure, som du kan bruge for at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land. Det er lettere og hurtigere at styre end traditionel anerkendelse af kvalifikationer, og det er mere gennemsigtigt: du kan følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, der allerede er uploadet, til nye ansøgninger til forskellige lande.

I øjeblikket kan du kun bruge EPC-proceduren, hvis du er:

 • sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje
 • farmaceut
 • fysioterapeut
 • bjergguide
 • ejendomsmægler

Andre fagfolk skal bruge standardprocedurerne for at få deres erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt. I fremtiden kan EPC-proceduren udvides til også at omfatte andre faggrupper.

Du kan bruge EPC-proceduren, hvis:

 • du ønsker at udøve dit erhverv i et andet EU-land midlertidigt og lejlighedsvis (midlertidig mobilitet), ELLER
 • du ønsker at slå dig ned i et andet EU-land og udøve dit erhverv permanent på stedet (etablering)

EPC er ikke et fysisk kort. Det er et elektronisk bevis for, at du har bestået den administrative kontrol, og at dine erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet anerkendt i det land, du ønsker at arbejde i (værtslandet), eller at du har opfyldt betingelserne for at kunne udbyde tjenester midlertidigt i landet.

Når en ansøgning er godkendt, kan du generere et EPC-certifikat i pdf-format. Det indeholder også et referencenummer, som en eventuel arbejdsgiver kan bruge til at tjekke kortets gyldighed online.

Hvis du vil slå dig ned i landet i en længere periode (etablering), kan du også skulle lade dig registrere hos en faglig myndighed eller gennemgå yderligere kontrol, før du begynder at praktisere dit erhverv. Spørg de nationale myndigheder English , om det gælder for dig.

Kvalifikationer erhvervet uden for EU

Hvis du har erhvervet dine kvalifikationeruden for EU, kan du ansøge om et EPC, hvis:

 • dine kvalifikationer allerede er anerkendt i ét EU-land
 • og du har udøvet dit erhverv dér i mindst tre år efter anerkendelsen

Fordele ved det europæiske erhvervspas

 • Myndighederne i dit hjemland kan hjælpe dig med din ansøgning og tjekke, om den er rigtigt udfyldt og fuldstændig. De kan også bekræfte, at dine dokumenter er ægte og gyldige.
 • Når du i fremtiden vil indsende en ansøgning om at etablere dig eller midlertidigt levere tjenesteydelser i et andet land, findes din journal allerede i systemet, så du ikke behøver uploade alle dokumenterne igen. På den måde sparer du tid, når du laver nye ansøgninger.
 • Hvis de myndigheder i værtslandet, der behandler din ansøgning, ikke træffer en endelig afgørelse inden for den gældende frist, godkendes ansøgningen automatisk, og du vil kunne generere et EPS-certifikat.

Procedurer og frister

Hvad er din situation?

Midlertidig mobilitet: du vil udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

I den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, og fortæller, om der mangler dokumenter og om eventuelle gebyrer.

Derudover tjekker myndighederne i dit hjemland også din journal for at se, om dit erhverv har konsekvenser for folkesundheden, så du ikke kan få automatisk anerkendelse

Hvis det ikke er nødvendigt med kontrol i værtslandet, behandler myndighederne i dit hjemland din ansøgning og træffer en endelig afgørelse inden for højst 3 uger

Hvis det er nødvendigt med kontrol i værtslandet, har myndighederne i dit hjemland op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet

Værtslandet træffer en endelig beslutning inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på to uger)

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Etablering: du ønsker at slå dig ned i et andet land og udøve dit erhverv permanent

Her er, hvad der sker, når du har indsendt din ansøgning:

I den første uge: Myndighederne i dit hjemland anerkender at have modtaget din ansøgning, fortæller, om der mangler dokumenter om eventuelle gebyrer.

Myndighederne i dit hjemland har op til 1 måned til at behandle din ansøgning og sende den videre til værtslandet

Hvis du er apoteker eller sygeplejerske og har automatisk anerkendelse, træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 2 måneder (1 måned + to forlængelser på 2 uger)

Hvis du ikke har automatisk anerkendelse , træffer værtslandet en endelig afgørelse inden for højst 3 måneder (2 måneder + to forlængelser på 2 uger)

Hvis myndighederne i værtslandet ikke mener, at din uddannelse og erhvervserfaring lever op til de krævede standarder i landet, kan de bede dig aflægge en færdighedsprøve eller gennemgå en prøvetid.

Hvis værtslandets myndigheder ikke træffer nogen afgørelse inden for den lovpligtige frist, betragtes dine kvalifikationer som anerkendt, og du kan generere et EPC-certifikat fra din onlinekonto.

Hvis myndighederne afviser din ansøgning, skal de begrunde afslaget og forklare, hvordan du kan gøre indsigelse.

Hvor længe kan du bruge dit europæiske erhvervspas?

EPC gælder:

 • ubegrænset, hvis du slår dig ned på lang sigt (etablering)
 • i 18 måneder i de fleste tilfælde, hvor du midlertidigt leverer tjenesteydelser, eller i 12 måneder for erhverv, som har konsekvenser for folkesundhed eller sikkerhed.

Sådan ansøger du om et europæisk erhvervspas

For at ansøge om et europæisk erhvervspas skal du først logge på EU Login English , Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, skal du oprette en.

Derefter tager det et par minutter at færdiggøre din EPC-profil med personlige oplysninger og kontaktoplysninger.

Når din profil er udfyldt, kan du lave en ansøgning, uploade elektronisk scannede kopier af de relevante dokumenter og sende dem til myndighederne i dit hjemland.

Hvert støttedokument skal scannes og uploades som en separat fil.

I din profil kan du til enhver tid opdatere dine kontaktoplysninger (e-mail-adresse, telefonnummer). Når den første ansøgning er sendt, kan du ikke længere selv opdatere dine personlige oplysninger (nummer på ID-kort eller pas, efternavn eller nationalitet - som optræder på certifikatet). Du skal derimod bede den myndighed, der administrerer din journal, om at opdatere den.

Ved hver ansøgning kan myndighederne i både dit hjemland og værtslandet opkræve gebyr for at undersøge din journal. Hvis de gør det, modtager du en separat faktura fra hver myndighed.

Myndighederne kan også bede dig om en bekræftet genpart af dine dokumenter, hvis de ikke kan bekræfte, at dokumenterne er gyldige.

Se, hvilke dokumenter du skal bruge, samt gebyrer

Simulator

Hvis simulatoren ikke giver dig alle muligheder, skyldes det, at de pågældende lande ikke har indgivet de relevante oplysninger endnu. Du kan stadig få adgang til EPC-proceduren og indsende en ansøgning. Myndighederne oplyser dig om gebyrer, og hvilke dokumenter der kræves.

Dit erhverv er ikke reguleret i værtslandet
Oplysninger fra nationale myndigheder behandles

ADGANG TIL EPC-PROCEDUREN

Lad dine arbejdsgivere tjekke, at dit europæiske erhvervspas er gyldigt

Dine arbejdsgivere, faglige organisationer eller andre interesserede kan få bekræftet, at dit erhvervspas er gyldigt online ved at bruge referencenummeret på dit certifikat.

For at tjekke dit europæiske erhvervspas skal de også bruge de personlige identifikationsoplysninger (nummer på ID-kort eller pas), som du sendte sammen med ansøgningen.

TJEK EPC'S GYLDIGHED

Offentlige høringer
Leder du efter job i udlandet?
Begynd her – stillinger
Brug for information om reglerne i et bestemt land?
Spørg de nationale myndigheder
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

I dette tilfælde i alle 28 EU-lande.

Retour au texte en cours.

I berettigede tilfælde kan myndighederne forlænge tomånedersfristen to gange med hver 2 uger. Der skal træffes en afgørelse senest inden for 3 måneder.

Retour au texte en cours.

I berettigede tilfælde kan myndighederne forlænge fristen på en måned to gange med hver 2 uger. Der skal træffes en afgørelse senest inden for 2 måneder.

Retour au texte en cours.

I berettigede tilfælde kan myndighederne forlænge tomånedersfristen to gange med hver 2 uger. Der skal træffes en afgørelse senest inden for 3 måneder.

Retour au texte en cours.