Sökväg

Uppdaterat : 20/04/2016

work

Ta med dig dina arbetslöshetsförmåner

För att få arbetslöshetsförmåner måste du vanligtvis stanna kvar i det land som betalar dina förmåner. På vissa villkor kan du emellertid åka till ett annat EU-land och söka jobb och fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det land där du blev arbetslös.

Du kan fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det land där du senast arbetade i minst tre och högst sex månader, beroende på institutionen som betalar dina förmåner.

Du får bara göra så här om du

  • är helt arbetslös (inte deltidsarbetslös eller periodvis arbetslös) och
  • har rätt till arbetslöshetsförmåner i landet där du blev arbetslös.

Innan du åker måste du

  • ha varit inskriven i minst fyra veckor som arbetssökande på arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös (undantag kan tillåtas)
  • ansöka om ett U2-intyg ( tidigare E 303) - tillstånd att exportera dina arbetslöshetsförmåner - hos din nationella arbetsförmedling.

Tillståndet gäller bara ett visst land. Om du vill ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land, måste du ansöka om ett nytt U2-intyg. Fråga din arbetsförmedling om du måste åka hem för att ansöka om det nya intyget eller om du kan göra det från det land där du befinner dig.

När du har kommit till det nya landet måste du

  • skriva in dig som arbetssökande på den nationella arbetsförmedlingen inom sju dagar från den dag då du inte längre stod till arbetsförmedlingens förfogande i det land du lämnade
  • lämna ditt U2-intyg (tidigare E 303) när du skriver in dig
  • acceptera att genomgå samma kontroller som de som får arbetslöshetsförmåner i det nya landet.

Det är klokt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetssökande i det nya landet, eftersom det kan finnas stora skillnader mellan länderna.

Du får sedan samma belopp som tidigare, direkt till bankkontot i det land där du blev arbetslös.

Om du vill behålla din rätt till arbetslöshetsförmåner, se till att återvända till det land som betalar dina förmåner innan eller samma dag som ditt intyg löper ut.

Om du kommer från Kroatien kan det finnas regler som tillfälligt begränsar din rätt att arbeta i vissa EU-länder.

Stanna utomlands längre än tre månader

Om du vill stanna utomlands längre än tre månader, måste du ansöka om förlängning hos  arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös och motivera varför det är nödvändigt. Det är viktigt att övertyga dem om att du har en verklig chans att få ett jobb i det nya landet. Annars kan du få avslag på din ansökan.

Ansök om förlängning i god tid. Du måste ansöka före utgången av den första tremånadersperioden.

Likabehandling

När du söker jobb utomlands har du samma rättigheter som medborgarna i det nya landet när det gäller

  • tillträde till arbetsmarknaden
  • stöd från arbetsförmedlingen
  • ekonomiskt stöd för ditt jobbsökande.

Ditt nya land kan vilja vänta tills du har fått verklig anknytning till den lokala arbetsmarknaden innan du får ekonomiskt stöd för ditt arbetssökande, till exempel lån med låg ränta för arbetslösa som vill starta eget. Att vara i landet och söka arbete under en rimligt lång tid kan räknas som verklig anknytning.

Offentliga samråd
Vill du jobba utomlands?
Sök bland lediga jobb i Eures
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I detta fall de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Retour au texte en cours.