Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/04/2016

work

Werkloosheidsuitkeringen meenemen

In het algemeen moet u voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in het land verblijven dat uw uitkering betaalt. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u naar een ander EU-land gaan om werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u werkloos werd.

U krijgt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt alleen als u:

  • volledig werkloos bent (niet gedeeltelijk of tijdelijk) en
  • recht hebt op een werkloosheidsuitkering in het land waar u werkloos werd.

Voordat u vertrekt, moet u:

  • ten minste vier weken geregistreerd staan als werkloze werkzoekende bij de dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd (er zijn uitzonderingen mogelijk)
  • een U2-formulier ( voorheen E 303-formulier) - goedkeuring om uw werkloosheidsuitkering uit te voeren - aanvragen bij uw nationale dienst voor arbeidsvoorziening.

Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt uitvoeren, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in het nieuwe land moet u:

  • zich als werkzoekende registreren bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening binnen zeven dagen vanaf de datum waarop u niet meer beschikbaar bent voor de dienst voor arbeidsvoorziening in het land waaruit u bent vertrokken.
  • uw U2-formulier (voorheen E 303-formulier) indienen tijdens uw registratie
  • toestemmen in controles die worden uitgevoerd bij aanvragers van een werkloosheidsuitkering in uw nieuwe land, alsof u uw werkloosheidsuitkering daar ontvangt.

Het is verstandig om informatie in te winnen over de rechten en plichten als werkzoekende in uw nieuwe land. Deze kunnen erg verschillen van het land waar u werkloos werd.

U krijgt vervolgens hetzelfde uitbetaald als tevoren, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u teruggaat naar het land dat uw uitkering betaalt vóór of op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Als u uit Kroatië komt, gelden er in sommige EU-landen regels die uw recht op werk tijdelijk kunnen beperken.

Langer dan drie maanden in het buitenland verblijven

Als u meer dan drie maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd, en uitleggen waarom dit nodig is. Het is belangrijk om deze instantie te overtuigen van het feit dat u een reële kans maakt op een baan in uw gastland. Anders kunnen ze weigeren om u een verlenging te verlenen.

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan. U moet de verlenging vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden aanvragen.

Gelijke behandeling

Wanneer u in het buitenland werkt zoekt, hebt u dezelfde rechten als de onderdanen van uw gastland met betrekking tot:

  • toegang tot werk
  • ondersteuning door de dienst voor arbeidsvoorziening
  • financiële steun bij het vinden van werk

Uw nieuwe land kan wachten totdat u een wezenlijke band hebt met de lokale arbeidsmarkt voordat u eventuele financiële ondersteuning krijgt om u te helpen werk te vinden, zoals een lening met lage rente voor werklozen die een bedrijf beginnen. In het land zijn en daar gedurende een redelijke tijd werk zoeken kan als een wezenlijke band gelden.

Openbare raadpleging
Op zoek naar een baan in het buitenland?
Begin hier: vacatures
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies

In dit geval de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Retour au texte en cours.