Navigacijski put

Ažurirano : 20/04/2016

work

Prijenos naknada za nezaposlenost

Kako biste primali naknade za nezaposlenost, obično morate ostati u državi koja vam te naknade isplaćuje. Međutim, pod određenim uvjetima možete otići u drugu državu članicu u potragu za zaposlenjem te i dalje primati naknade za nezaposlenost iz države u kojoj ste izgubili posao.

Naknadu za nezaposlenost od države članice zadnjeg zaposlenja možete dobivati još najmanje tri, a najviše šest mjeseci , ovisno o ustanovi koja vam je isplaćuje.

To možete učiniti jedino u slučajevima:

  • kada ste potpuno nezaposleni (ne djelomično ili s prekidima) i
  • kada imate pravo na naknade za nezaposlenost u državi u kojoj ste izgubili posao.

Prije odlaska morate:

  • biti prijavljeni kao nezaposleni tražitelj zaposlenja pri službi za zapošljavanje u državi gdje ste izgubili posao najmanje četiri tjedna (iznimke su moguće)
  • zatražiti obrazac U2 ( nekadašnji obrazac E 303), tj. odobrenje za prijenos naknada za nezaposlenost od nacionalnih službi za zapošljavanje.

To odobrenje vrijedi samo za jednu državu. Ako želite prenijeti naknade za nezaposlenost u drugu državu, morate zatražiti drugi obrazac U2. Raspitajte se u svojem uredu za zapošljavanje trebate li otići kući kako biste zatražili novo odobrenje ili to možete učiniti na daljinu.

Po dolasku u novu državu morat ćete napraviti sljedeće:

  • prijaviti se kao tražitelj zaposlenja pri nacionalnim službama za zapošljavanje engleski u roku od sedam dana od dana kada ste prestali biti dostupni službama za zapošljavanje u državi iz koje ste otišli
  • podnijeti obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) kada se prijavite
  • pristati na sve provjere koje se provode nad podnositeljima zahtjeva za naknadu za nezaposlenost u svojoj novoj državi kao da tamo primate naknade za nezaposlenost.

Savjetujemo vam da se informirate o pravima i dužnostima tražitelja zaposlenja u svojoj novoj državi. Moguće je da se uvelike razlikuju od onih u državi u kojoj ste izgubili posao.

Tada će vam se uplatiti isti iznos kao i prije izravno na bankovni račun u državi u kojoj ste izgubili posao. U drugoj državi možete ostati najviše tri mjeseca, ali moguće je da vam, ako to zatražite, službe za zapošljavanje u državi koja vam isplaćuje naknade dopuste ostanak do šest mjeseci.

Ako želite zadržati pravo na naknade za nezaposlenost, obavezno se vratite u državu koja vam isplaćuje naknade za nezaposlenost prije ili na dan kada vaše pravo prestaje vrijediti.

Uzmite u obzir da za državljane Hrvatske mogu postojati pravila kojima se može privremeno ograničiti pravo na rad u pojedinim državama članicama.

Boravak u inozemstvu dulji od tri mjeseca

Ako želite ostati dulje od tri mjeseca u inozemstvu, morat ćete zatražiti produljenje od nacionalne službe za zapošljavanje u državi u kojoj ste izgubili posao i navesti zašto je ono nužno. Važno ih je uvjeriti da imate dobre izglede za pronalaženje zaposlenja u zemlji domaćinu. U protivnom vam mogu odbiti odobriti produljenje.

Zatražite produljenje što prije. Morate ga zatražiti prije isteka početnog razdoblja od tri mjeseca.

Jednako postupanje

Pri traženju zaposlenja u inozemstvu imate jednaka prava kao i državljani zemlje domaćina koja se odnose na sljedeće:

  • pristup zaposlenju
  • podršku službi za zapošljavanje
  • financijsku potporu u traženju zaposlenja.

Moguće je da će vaša nova država pričekati da se zaista povežete s lokalnim tržištem rada prije davanja odobrenja za isplatu nekih vrsta financijske potpore u traženju zaposlenja, primjerice zajmova s niskim kamatnim stopama za nezaposlene koji osnivaju poduzeće. Boravak u državi i traženje posla tijekom razumnog vremenskog razdoblja mogu vrijediti kao dokaz da ste se zaista povezali s tržištem rada.

 

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.

Retour au texte en cours.