Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/04/2016

work

Töötushüvitiste ülekandmine

Üldiselt tuleb töötushüvitise saamiseks viibida riigis, mis teile hüvitisi maksab. Kuid teatavatel tingimustel saate minna teise ELi riiki tööd otsima ja saada edasi oma töötushüvitist riigist, kus töötuks jäite.

Võite jätkuvalt saada töötushüvitist vähemalt 3 kuu jooksul ELi liikmesriigist, kus te viimati töötasite, või ka maksimaalselt kuni 6 kuu jooksul, sõltuvalt teile hüvitist maksvast asutusest.

See on võimalik vaid juhul, kui

  • olete täielikult töötu (mitte osaliselt ega aeg-ajalt) ja
  • teil on õigus saada töötushüvitist riigis, kus töötuks jäite.

Enne riigist lahkumist peate

  • olema vähemalt neli nädalat olnud registreeritud töötu tööotsijana selle riigi tööturuametis, kus töötuks jäite (siin võib olla erandeid)
  • taotlema oma riiklikust tööturuasutusest U2-vormi ( varasemat vormi E303) - luba viia oma töötushüvitis riigist välja.

See luba kehtib vaid ühele riigile. Kui soovite viia oma töötushüvitise teise riiki, siis peate taotlema veel ühte U2-vormi. Küsige oma tööbüroost, kas peate selle uue loa taotlemiseks koju tagasi minema või saate seda teha teisest riigist.

Jõudes uude riiki, peate

  • registreerima end tööotsijaks riiklikus tööturuasutuses seitsme päeva jooksul alates kuupäevast, mil te enam ei olnud kättesaadav selle riigi tööturuasutusele, kust te lahkusite
  • esitama registreerimisel oma U2-vormi (varasema vormi E303)
  • nõustuma kõigi kontrollidega, mis teie uues riigis töötushüvitiste taotlejate suhtes läbi viiakse, nagu saaksite töötushüvitist selles riigis.

Soovitame teil enda jaoks selgeks teha oma õigused ja kohustused tööotsijana uues riigis. Need võivad olla väga erinevad selle riigi omadest, kus töötuks jäite.

Siis makstakse teile sama summa nagu varem otse teie pangaarvele riigis, kus töötuks jäite.

Kui soovite, et säiliks teie õigus töötushüvitisele, siis peate naasma riiki, mis teile töötushüvitist maksab, hiljemalt õiguse aegumise kuupäeval.

Pange tähele, et kui olete pärit Horvaatiast, siis võivad mõnes ELi riigis kehtida teie seal töötamist ajutiselt piiravad eeskirjad.

Kauem kui kolm kuud välismaal viibimine

Kui soovite välismaal viibida kauem kui kolm kuud, siis peate taotlema pikendust selle riigi riiklikust tööturuasutusest, kus töötuks jäite, selgitades, miks see vajalik on. On tähtis neid veenda, et teil on reaalne võimalus oma vastuvõtjariigis tööd leida. Vastasel korral võivad nad teile pikenduse andmisest keelduda.

Taotlege pikendust nii varakult kui võimalik. Pikendust tuleb taotleda enne esialgse kolmekuulise perioodi lõppu.

Võrdne kohtlemine

Kui otsite välismaal tööd, siis on teil samad õigused kui vastuvõtjariigi kodanikel seoses järgmisega:

  • juurdepääs tööle
  • tööturuasutuste tugi
  • rahaline tugi, et aidata teil tööd leida

Teie uus riik võib oodata seni, kuni olete loonud tugeva sideme kohaliku tööturuga, enne kui annab teile mingit liiki rahalist tuge, et aidata teil tööd leida - nagu madala intressimääraga laenud töötutele, kes alustavad ettevõtlusega. Riigis viibimist ja töö otsimist mõistliku aja jooksul võidakse pidada tugevaks sidemeks.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
Otsite tööd välismaal?
Alustage siit – tööpakkumist
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Retour au texte en cours.