Sti

Opdateret : 20/04/2016

work

Overførsel af dagpenge

For at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse skal du normalt opholde dig i det land, der udbetaler ydelsen. Men på visse betingelser kan du rejse til et andet EU-land for at søge arbejde og fortsat få din arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt af det land, du blev arbejdsløs i.

Du kan modtage din arbejdsløshedsunderstøttelse i mindst 3 måneder fra det EU-land, hvor du sidst havde arbejde - og op til 6 måneder afhængigt af, hvilken institution der udbetaler understøttelsen.

Det er kun muligt, hvis du er:

  • helt arbejdsløs (ikke delvist eller periodisk) og
  • berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du blev arbejdsløs.

Inden du tager af sted, skal du:

  • have været registreret som arbejdsløs jobsøgende ved arbejdsformidlingen i det land, hvor du blev arbejdsløs, i mindst 4 uger (der kan gøres undtagelser)
  • anmode om en U2-blanket ( tidligere E 303) — tilladelse til at eksportere din arbejdsløshedsunderstøttelse — fra dine nationale arbejdsmarkedsmyndigheder.

Denne tilladelse gælder kun for ét land. Hvis du ønsker at tage din arbejdsløshedsunderstøttelse med til et nyt land, skal du anmode om endnu en U2-blanket. Forhør dig hos dit jobcenter om, hvor vidt du skal vende hjem og ansøge om denne nye tilladelse, eller om du kan gøre det fra udlandet.

Ved din ankomst i det nye land skal du:

  • registrere dig som jobsøgende hos de nationale arbejdsmarkedsmyndigheder inden 7 dage fra den dato, hvor du ikke længere stod til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du forlod
  • indsende din U2-blanket (tidligere E 303) samtidig med registreringen
  • indvilge i enhver kontrol af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i dit nye land, som hvis du modtog understøttelsen dér.

Undersøg dine rettigheder og forpligtelser som jobsøgende i dit nye land. De kan være meget anderledes end i det land, du blev arbejdsløs i.

Du vil få udbetalt det samme beløb som tidligere direkte til din bankkonto i det land, du blev arbejdsløs i.

Hvis du vil beholde din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du sørge for at vende tilbage til det land, der udbetaler ydelsen, senest den dag, tilladelsen udløber.

Bemærk, at der muligvis findes regler om midlertidig begrænsning i din ret til at arbejde i visse EU-lande, hvis du kommer fra Kroatien.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Hvis du ønsker at opholde dig længere end 3 måneder i udlandet, skal du anmode om en forlængelse på den nationale arbejdsformidling i det land, du blev arbejdsløs i, og begrunde, hvorfor det er nødvendigt. Det er vigtigt at overbevise dem om, at du har en reel chance for at finde et job i værtslandet. Ellers kan de nægte at forlænge din tilladelse.

Anmod om forlængelse så tidligt som muligt. Du skal anmode om forlængelse inden udgangen af den første 3-månedersperiode.

Ligebehandling

Når du søger arbejde i udlandet, har du samme rettigheder som statsborgere i dit værtsland med hensyn til:

  • adgang til arbejde
  • støtte fra arbejdsformidlingen
  • finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde

Dit nye land venter muligvis til, du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, før de yder dig visse former for finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde såsom lavtforrentede lån til arbejdsløse, der starter en ny virksomhed. At opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Offentlige høringer
Leder du efter job i udlandet?
Begynd her – stillinger
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Norge og Schweiz.

Retour au texte en cours.