Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Намиране на работа в чужбина

Актуализация : 20/06/2014

work

Прехвърляне на обезщетения за безработица

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Можете да останете в друга страна до 3 месеца, но службите по заетостта в страната, изплащаща обезщетенията, могат да ви позволят да останете там до 6 месеца, ако поискате това.

Това е възможно само ако сте:

 • напълно безработни (а не частично или с прекъсвания) и
 • имате право на обезщетения за безработица в страната, в която сте останали без работа.

Преди да заминете, трябва да:

 • сте били регистрирани поне 4 седмици като търсещо работа безработно лице в бюрото по труда в страната, в която сте останали без работа (възможни са изключения);
 • подадете заявление за формуляр U2 (бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина — до вашата национална служба по заетостта.

Това разрешение е валидно само за една страна. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга страна, трябва да попълните друг формуляр U2. Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

 • се регистрирате като търсещи работа в националните служби по заетостта в рамките на 7 дни от датата, на която сте преустановили отношения със службите по заетостта в страната, която сте напуснали;
 • предадете своя формуляр U2 (бивш E 303), когато се регистрирате;
 • се съгласите на всички проверки, извършвани върху кандидатстващите за обезщетения в новата страна, все едно че ги получавате там.

Съветваме ви да се осведомите за вашите права и задължения като търсещо работа лице в новата страна предварително. Те могат силно да се различават от страната, в която сте изгубили работата си.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка, в страната, в която сте останали безработни.

Ако желаете да запазите правото си на обезщетения за безработица, трябва да се върнете в страната, която ги изплаща, не по-късно от деня, в който правото ви изтича.

Моля, имайте предвид, че ако сте граждани на Хърватия може да има правила, временно ограничаващи вашето право на работа в някои страни от ЕС.

 

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо. Важно е да ги убедите, че имате добър шанс да намерите работа в новата държава. В противен случай те могат да ви откажат да удължат изплащането на обезщетенията ви, докато сте в чужбина.

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

 • достъпа до работа;
 • съдействието на службите по заетостта;
 • финансовата помощ за намиране на работа.

В новата страна могат да изчакат, докато установите истинска връзка с местния пазар на труда, преди да ви осигурят някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвен заем за безработни лица, започващи бизнес. Фактът, че сте в страната и търсите работа за известен период от време, може да се смята за такава връзка.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

В този случай - 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Retour au texte en cours.