Навигационна пътека

Актуализация : 20/04/2016

work

Прехвърляне на обезщетения за безработица

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Можете да продължите да получавате обезщетенията си за безработица в продължение най-малко на 3 месеца от страната от ЕС, в която сте работили за последно, като максималният срок е 6 месеца и зависи от институцията, която ви изплаща обезщетенията.

Това е възможно само ако сте:

  • напълно безработни (а не частично или с прекъсвания) и
  • имате право на обезщетения за безработица в страната, в която сте останали без работа.

Преди да заминете, трябва да:

  • сте били регистрирани поне 4 седмици като търсещо работа безработно лице в бюрото по труда в страната, в която сте останали без работа (възможни са изключения);
  • подадете заявление за формуляр U2 ( бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина — до вашата национална служба по заетостта.

Това разрешение е валидно само за една страна. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга страна, трябва да попълните друг формуляр U2. Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

  • се регистрирате като търсещи работа в националните служби по заетостта в рамките на 7 дни от датата, на която сте преустановили отношения със службите по заетостта в страната, която сте напуснали;
  • предадете своя формуляр U2 (бивш E 303), когато се регистрирате;
  • се съгласите на всички проверки, извършвани върху кандидатстващите за обезщетения в новата страна, все едно че ги получавате там.

Съветваме ви да се осведомите за вашите права и задължения като търсещо работа лице в новата страна предварително. Те могат силно да се различават от страната, в която сте изгубили работата си.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка, в страната, в която сте останали безработни.

Ако желаете да запазите правото си на обезщетения за безработица, трябва да се върнете в страната, която ги изплаща, не по-късно от деня, в който правото ви изтича.

Моля, имайте предвид, че ако сте граждани на Хърватия може да има правила, временно ограничаващи вашето право на работа в някои страни от ЕС.

 

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо. Важно е да ги убедите, че имате добър шанс да намерите работа в новата държава. В противен случай те могат да ви откажат да удължат изплащането на обезщетенията ви, докато сте в чужбина.

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

  • достъпа до работа;
  • съдействието на службите по заетостта;
  • финансовата помощ за намиране на работа.

В новата страна могат да изчакат, докато установите истинска връзка с местния пазар на труда, преди да ви осигурят някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвен заем за безработни лица, започващи бизнес. Фактът, че сте в страната и търсите работа за известен период от време, може да се смята за такава връзка.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Търсите работа в чужбина?
Потърсете тук – работни места
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай - 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Retour au texte en cours.