Navigačný riadok

Aktualizované : 18/06/2015

Najčastejšie otázky - Prenos dávok v nezamestnanosti

 • Čo mám urobiť, aby som nestratil nárok na dávky v nezamestnanosti, ak si odídem hľadať prácu do zahraničia?

  Ak ste boli zaregistrovaný ako nezamestnaný počas aspoň 4 týždňov, môžete v štáte, kde ste sa stali nezamestnaným, požiadať o formulár U2. Tento formulár vás oprávňuje na uplatnenie si nároku na dávku v nezamestnanosti, kým si v zahraničí hľadáte zamestnanie. Po príchode do vašej cieľovej krajiny ho predložíte na úrade práce.

  zaregistrujete sa ako uchádzač o zamestnanie. Aby ste nestratili nárok na dávky, zaregistrujte sa do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce v krajine, z ktorej ste odišli.

 • Kedy mám požiadať o predĺženie prenosu mojich dávok v nezamestnanosti?

  Ak nechcete stratiť svoje dávky v nezamestnanosti, mali by ste o predĺženie požiadať čo najskôr. Žiadosť musíte predložiť pred uplynutím prvej trojmesačnej lehoty.

 • Pochádzam z Bulharska a som nezamestnaným. Môžem si hľadať prácu v zahraničí a preniesť si tam svoje dávky v nezamestnanosti?

  ÁNO — vo väčšine krajín okrem Belgicka, Francúzska, Holandska, Islandu, Írska, Lichtenštajnska, Luxemburska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Talianska, ktoré naďalej uplatňujú obmedzenia voči bulharským a rumunským občanom. Španielsko obmedzilo prístup na svoje pracovné trhy rumunským občanom do 31. decembra 2012.

  Všetky uvedené obmedzenia musia byť odstránené do 31. decembra 2013 (31. mája 2016 pre Švajčiarsko).

  Tieto obmedzenia môžu spôsobiť, že prenos dávok nebude možný. Ak si v týchto krajinách chcete hľadať zamestnanie, informujte sa o platných obmedzeniach u európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti.

 • Som občanom Poľska a do Spojeného kráľovstva som si prišiel hľadať prácu. Mám nárok na pomoc zo strany miestneho úradu práce, hoci som v tejto krajine nepracoval ani nežil?

  ÁNO — Ako občan EÚ máte tie isté práva ako občania Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o hľadanie si práce a pomoc zo strany miestneho úradu práce.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo