Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 18/06/2015

KKK - Töötushüvitiste ülekandmine

 • Kuidas ma saan tagada, et ma ei kaota oma töötushüvitisi, kui ma lähen teise ELi liikmesriiki tööd otsima?

  Kui olete olnud 4 nädalat registreeritud, võite taotleda U2-vormi sellest riigist, kus te töötuks jäite. Asjaomane vorm lubab teil välismaal tööd otsides jätkuvalt saada töötushüvitisi. Kui olete vormi saanud, esitage see riiklikule tööturuasutusele oma ajutises elukohariigis.

  Uude riiki saabudes, registreerige end kohalikus tööturuasutuses tööotsijaks. Selleks et vältida hüvitiste kaotamist, tehke seda 7 päeva jooksul alates kuupäevast, mil te ei olnud enam kättesaadav tööturuasutustele riigis, kust lahkusite.

 • Millal peaksin taotlema mulle makstavate töötushüvitiste ülekandmise pikendamist?

  Selleks et olla kindel, et te ei kaota töötushüvitisi, peaksite pikendamist taotlema võimalikult vara. Peate taotluse esitama enne esimese 3 kuu möödumist.

 • Olen töötu ja pärit Bulgaariast. Kas mul on õigus otsida tööd mõnes teises ELi liikmesriigis ning oma töötushüvitised sinna üle kanda?

  JAH — enamikus riikides, kuid Austrias, Belgias, Iirimaal, Islandil, Liechtensteinis, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Norras, Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis ja Ühendkuningriigis kohaldatakse jätkuvalt Bulgaaria ja Rumeenia kodanike suhtes teatavaid piiranguid. Hispaania piirab Rumeeniast pärit töötajate juurdepääsu oma tööturule kuni 31. detsembrini 2012.

  Kõik sellised piirangud tuleb kaotada hiljemalt 31. detsembriks 2013 (Šveitsi puhul 31. maiks 2016).

  Kõnealused piirangud võivad mõnikord mõjutada teie võimalusi kanda töötushüvitisi üle asjaomastesse riikidesse. Kui soovite seal tööd otsida, siis uurige kõigepealt Euroopa töönõustajalt, milliseid piiranguid kohaldatakse.

 • Olen pärit Poolast ning tulnud Ühendkuningriiki tööd otsima. Kas mul on õigus saada kohalikust tööhõiveametist abi isegi juhul, kui ma ei ole asjaomases riigis varem elanud ega töötanud?

  JAH — ELi kodanikuna on teil samasugune õigus tööd otsida ning kohalikust tööhõiveametist abi saada nagu Ühendkuningriigi kodanikel.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid