Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 16/09/2015

Znalezienie pracy za granicą

Obywatele UE mają prawo szukać pracy w innym kraju UE.

Na mocy przepisów unijnych kiedy szukasz pracy w innym kraju UE, masz prawo nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych.

Więcej informacji:

Zobacz również:

Konsultacje publiczne

oraz obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

Retour au texte en cours.

w tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.