Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 01/03/2017

Znalezienie pracy za granicą

Obywatele UE mają prawo szukać pracy w innym kraju UE.

Na mocy przepisów unijnych kiedy szukasz pracy w innym kraju UE, masz prawo nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji:

Zobacz również:

Konsultacje publiczne