Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/04/2016

Znalezienie pracy za granicą

Obywatele UE mają prawo szukać pracy w innym kraju UE.

Na mocy przepisów unijnych kiedy szukasz pracy w innym kraju UE, masz prawo nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji:

Zobacz również:

Konsultacje publiczne

    oraz obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

    Retour au texte en cours.

    w tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

    Retour au texte en cours.