Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 05/09/2016

Znalezienie pracy za granicą

Obywatele UE mają prawo szukać pracy w innym kraju UE.

Na mocy przepisów unijnych kiedy szukasz pracy w innym kraju UE, masz prawo nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji:

Zobacz również:

Konsultacje publiczne

oraz obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

Retour au texte en cours.

w tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.