Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/09/2016

Töö leidmine välismaal

ELi kodanikuna on Teil õigus otsida tööd mõnes teises ELi liikmesriigis

ELi eeskirjade kohaselt on Teil õigus saada jätkuvalt töötushüvitisi, kui otsite tööd mõnes teises ELi liikmesriigis. Täiendav teave järgmiste küsimuste kohta:

Vt ka:

Avalikud arutelud
Otsite tööd välismaal?
Alustage siit – tööpakkumist

või Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanikuna

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.