Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 16/09/2015

Töö leidmine välismaal

ELi kodanikuna on Teil õigus otsida tööd mõnes teises ELi liikmesriigis

ELi eeskirjade kohaselt on Teil õigus saada jätkuvalt töötushüvitisi, kui otsite tööd mõnes teises ELi liikmesriigis.

Täiendav teave järgmiste küsimuste kohta:

Vt ka:

Avalikud arutelud

    või Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanikuna

    Retour au texte en cours.

    Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

    Retour au texte en cours.