Cesta

Aktualizováno : 05/09/2016

Hledání práce v zahraničí

Jako státní příslušník členské země EU máte právo ucházet se o pracovní místo v kterékoli jiné zemi Unie.

Právní předpisy EU vám umožňují pobírat dávky v nezaměstnanosti i v době, kdy hledáte práci v jiné zemi EU. Užitečné informace najdete zde:

Další informace:

Veřejné konzultace

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.