Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-06-18

DUK. Jei nepavyksta rasti darbo

 • Jei kitoje šalyje nerasčiau darbo ir grįžčiau namo anksčiau nei nurodyta U2 formoje (arba E 303 formoje), ar galėčiau ieškotis darbo kitoje šalyje?

  TAIP — Galite paprašyti naujos U2 formos, kad ir toliau gautumėte bedarbio pašalpą. (Paklauskite pirmąją U2 formą jums išdavusios užimtumo tarnybos, ar norint paprašyti naujos formos būtina grįžti namo, ar tai galima padaryti per atstumą).

  Visa jūsų buvimo užsienyje (t. y. visose šalyse, kuriose ieškotės darbo gaudamas bedarbio pašalpą) trukmė neturėtų viršyti 3 mėnesių (ji gali būti pratęsta iki 6 mėnesių, jei su tuo sutinka pašalpą jums mokanti valdžios institucija).

 • Kiek laiko galiu likti kitoje šalyje darbo paieškos tikslais?

  Atsakymą į šį klausimą padalijome į dvi dalis.

  Jūsų teisė gyventi kitoje ES šalyje

  Jei esate bedarbis ir norite ieškotis darbo kitoje šalyje, joje galite likti tiek laiko, kol galėsite įrodyti, kad tikrai ieškotės darbo ir kad yra didelė tikimybė, kad jį ten rasite. Jums gali reikėti pateikti darbo paraiškų, kvietimų į darbo pokalbius, teigiamų atsiliepimų į jūsų paraiškas kopijas. Laikydamasis šių taisyklių galėsite gyventi kitoje šalyje net ir tuo atveju, jei neturite jokių pajamų arba nebegaunate bedarbio pašalpos.

  Jei gyvendami kitoje šalyje netenkate darbo, tebeturite teisę joje gyventi ir turėti tokias pačias socialines garantijas kaip tos šalies piliečiai, jei esate:

  • laikinai nepajėgus dirbti dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo;
  • užsiregistravęs atitinkamoje užimtumo tarnyboje kaip ne savo noru netekęs darbo po:
   • daugiau nei metų darbo arba
   • mažiau nei metų darbo (tokiu atveju turėsite tokias pačias teises kaip tos šalies piliečiai bent 6 mėnesius);
  • bepradedąs profesinio mokymosi kursą (jei nesate bedarbis ne savo noru, mokymas turi būti susijęs su jūsų ankstesniu darbu).

  Jūsų teisė ir toliau gauti bedarbio pašalpą būnant užsienyje

  Jei darbo ieškotės kitoje šalyje, turite teisę toliau gauti bedarbio pašalpą 3 mėnesius. Į jūsų banko sąskaitą šalyje, kurioje tapote bedarbiu, jums bus mokama tokia pat pinigų suma kaip ir anksčiau. Jei norite kitoje šalyje pasilikti ilgiau nei 3 mėnesius, galite paprašyti, kad jūsų viešnagės užsienyje laikotarpis būtų pratęstas dar trims mėnesiams. To turite tiesiogiai paprašyti šalies, kurioje tapote bedarbiu, nacionalinės užimtumo tarnybos.

  Bet pratęsti šio laikotarpio ji neprivalo. Sprendimas, ar tai padaryti, bus priimtas išanalizavus jūsų asmeninę padėtį. Vienos užimtumo tarnybos viešnagės užsienyje laikotarpius pratęsia tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei per pirmuosius 3 mėnesius sirgote arba patyrėte nelaimingą atsitikimą. Kitos paprasčiausiai prašo pateikti įrodymų (pvz., darbo paraiškų kopijų), kad aktyviai ieškotės darbo užsienyje.

 • Kai skundžiuosi dėl darbo sąlygų, kurios, mano manymu, pažeidžia Austrijos teisę, mano darbdaviai Austrijoje sako, kad Rumunijos darbuotojams taikomos kitokios taisyklės. Ar tai tiesa?

  NE — netiesa. Jums laikinai taikomi prieigos prie Austrijos darbo rinkos apribojimai, bet tai neturi nieko bendra su jūsų, kaip ES piliečio, teisėmis. Su jumis turi būti elgiamasi lygiai taip pat kaip su vietiniais darbuotojais.

  Jei jūsų darbdaviai savo požiūrio nepakeis, praneškite apie tai Austrijos darbo institucijoms.

Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai