Навигационна пътека

Актуализация : 18/01/2017

Често задавани въпроси - Ако не намерите работа

 • Ако не си намеря работа в друга страна и се прибера по-рано от датата, посочена в моя формуляр U2 (или формуляр E 303), мога ли да потърся работа в различна страна?

  ДА — Mожете да подадете заявления за нов формуляр U2, за да продължите да получавате обезщетения за безработица (Попитайте службата, която ви е издала предишния формуляр U2, дали трябва да се върнете у дома, за да подадете заявление за това ново разрешение, или можете да го направите от чужбина).

  Общият период на вашия престой в чужбина (т.е. във всички страни, в които си търсите работа, докато получавате обезщетения за безработица) не може да е повече от 3 месеца (възможно е удължаване до 6 месеца при съгласие на институцията, изплащаща вашите обезщетения).

 • Колко дълго мога да остана в друга страна, за да си търся работа там?

  Отворът на този въпрос се състои от 2 части:

  Вашето право на престой в друга страна от ЕС

  Като безработен, търсещ работа, имате право да останете в друга страна, докато можете да представите доказателства, че си търсите работа и че имате добри шансове да си намерите работа – например копия от кандидатури за работа, покани за интервюта или положителни реакции на ваши кандидатури. Това важи дори ако не разполагате с доход или вече не получавате обезщетения за безработица.

  Ако загубите работата си, докато живеете в друга страна, имате право да живеете там и да получавате същите обезщетения като нейните граждани, ако сте:

  • временно нетрудоспособен поради болест или инцидент,
  • регистриран в съответното бюро по труда като принудително безработен, след като сте:
   • работили повече от година или
   • работили по-малко от 1 година (в този случай запазвате правото си на равно третиране с гражданите на съответната държава за поне 6 месеца)
  • започнали професионално обучение (ако не сте принудително безработен, обучението трябва да е свързано с предишна работа).

  Вашето право да продължите да получавате обезщетения за безработица, когато сте в чужбина

  Можете да продължите да получавате обезщетения за безработица, докато си търсите работа в друга страна, за период от 3 месеца. Същата сума ще бъде превеждана по вашата банкова сметка в страната, в която сте загубили работата си. Ако желаете да останете в другата страна повече от 3 месеца, можете да поискате удължаване на срока с 3 месеца. Трябва да подадете заявление до националната служба по заетостта в страната, в която сте загубили работата си.

  Националните институции не са длъжни да удължават срока. Те ще решат, като вземат предвид обстоятелствата във вашия случай. Някои институции удължават срока само в изключителни случаи, например ако сте се разболели или сте претърпели инцидент през първите три месеца. Други институции просто искат да представите някакво доказателство, че активно си търсите работа в чужбина (например копия от кандидатури за работа).

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети