Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 21/03/2017

Tillträde till jobb i den offentliga sektorn

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i ett annat EU-land, också i den offentliga sektorn - alltså till exempel i statliga företag, organisationer och myndigheter.

Din rätt att arbeta i ett annat EU-land kan vara tillfälligt begränsad om du är medborgare i Kroatien

EU-länderna har emellertid rätt att reservera vissa jobb för sina egna medborgare om de rör

  • myndighetsutövning
  • skydd av statens allmänna intressen.

Det gäller framför allt anställningar inom utrikesförvaltningen, försvaret, polisen och rätts- och skatteväsendet. Men också där måste tjänster som inte innebär myndighetsutövning vara öppna för andra EU-medborgare. Administrativa jobb och it-jobb innebär ingen myndighetsutövning, så de kan inte förbehållas landets egna medborgare.

För att få ett jobb i den offentliga sektorn kan du behöva få ett officiellt erkännande av dina kvalifikationer i det land där du vill arbeta.

Ditt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att

  • avgöra vilka tjänster du är meriterad för, då en viss tjänstgöringstid eller erfarenhet krävs för att komma i fråga för en anställning 
  • fastställa din lön, tjänstegrad eller andra villkor.

Exempel från verkligheten

Din erfarenhet i EU räknas

Franska Elisa arbetade som lärare i hemlandet i tio år innan hon flyttade till Italien. Hennes lärarutbildning godkändes där, men de italienska myndigheterna jämställde henne med en nyutexaminerad lärare och placerade henne i den lägsta lönegraden.

Om antalet tjänsteår avgör lönen för lärare i Italien måste Elisa få tillgodoräkna sig jämförbar erfarenhet från ett annat EU-land.

Se också:

Så får du dina yrkeskvalifikationer erkända

EU-lagstiftning
  • Fri rörlighet för arbetstagare i den offentliga sektorn English
Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd