Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 21/03/2017

Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym

Jako obywatel UE masz prawo do podjęcia pracy w innym kraju UE, także w sektorze publicznym — to znaczy w spółkach będących własnością państwa, organach administracji rządowej i instytucjach publicznych.

Twoje prawo do pracy w niektórych krajach UE może być tymczasowo ograniczone, jeśli jesteś obywatelem Chorwacji.

Kraje UE mogą nadal rezerwować pewne stanowiska wyłącznie dla swoich obywateli, ale tylko wówczas gdy wiążą się one:

  • ze sprawowaniem władzy publicznej 
  • z ochroną ogólnych interesów państwa.

Zwykle są to stanowiska w służbie dyplomatycznej, siłach zbrojnych, policji, siłach bezpieczeństwa, sądach i organach skarbowych. Jednak nawet w tych obszarach stanowiska niezwiązane ze sprawowaniem władzy publicznej muszą pozostać otwarte dla innych obywateli UE. Ze sprawowaniem takiej władzy nie są związane na przykład funkcje administracyjne i wsparcia technicznego, a zatem żaden kraj nie może zarezerwować takich stanowisk wyłącznie dla własnych obywateli.

Aby podjąć pracę w sektorze publicznym, możesz potrzebować oficjalnego uznania Twoich kwalifikacji w kraju, w którym chcesz się zatrudnić.

Władze tego kraju nie mogą traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju, kiedy podejmują decyzję dotyczącą:

  • stanowisk, które mógłbyś zająć - jeśli staż zawodowy lub doświadczenie są wymagane do udziału w rekrutacji
  • Twojego wynagrodzenia, grupy zaszeregowania lub innych warunków.

Prawdziwa historia

Twoje doświadczenie w UE musi być brane pod uwagę

Elisa pochodzi z Francji. Przez 10 lat pracowała tam jako nauczycielka, a następnie przeprowadziła się do Włoch. Uznano tam jej kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, jednak władze włoskie potraktowały ją jako osobę rozpoczynającą pracę i zaklasyfikowały ją do najniższych grup zaszeregowania i wynagrodzenia.

Jeśli we Włoszech kategorię zaszeregowania i wynagrodzenie nauczycieli ustala się z uwzględnieniem liczby lat doświadczenia zawodowego, tamtejsze władze muszą uznać doświadczenie zawodowe Elisy zdobyte w innym kraju UE.

Zobacz również:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Prawo UE
  • Dokument roboczy służb Komisji "Swobodny przepływ pracowników w sektorze publicznym" English
Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy