Navigacijski put

Ažurirano : 20/04/2016

work

Pristup zaposlenju u javnom sektoru

Kao državljanin države članice imate pravo raditi u drugoj državi članici, uključujući u njezinu javnom sektoru, na primjer u državnim poduzećima, državnim tijelima i tijelima javne vlasti.

Vaše pravo rada u nekim državama članicama može biti privremeno ograničeno ako ste državljanin Hrvatske.

Države članice i dalje mogu zadržati određene poslove za svoje državljane, ali samo ako poslovi obuhvaćaju:

 • izvršavanje javnih ovlasti
 • zaštitu općih interesa države.

Obično je riječ o poslovima u diplomatskoj službi, oružanim snagama, policiji i snagama sigurnosti te pravosudnim i poreznim tijelima. No i u tim slučajevima poslovi koja ne uključuju izvršavanje javnih ovlasti moraju biti dostupni državljanima drugih država članica. Na primjer, poslovi u administraciji ili poslovi tehničke pomoći ne obuvaćaju izvršavanje tih ovlasti, stoga ti poslovi ne smiju biti rezervirani samo za državljane te države.

Kako biste dobili posao u javnom sektoru, možda ćete trebati zatražiti službeno priznavanje kvalifikacija u državi u kojoj želite raditi.

Vaša nova država ne smije vam umanjiti stručno iskustvo samo zbog toga što ste ga stekli u drugoj državi članici kada je riječ o sljedećem:

 • odlučivanju za koja radna mjesta ispunjujete uvjete, u slučajevima kada su godine provedene u službi ili iskustvo potrebni za sudjelovanje u natječaju za zapošljavanje
 • određivanju plaće, platnog razreda ili drugih uvjeta.

Primjer

Vaše iskustvo u Europskoj uniji uzima se u obzir

Elisa iz Francuske radila je kao učiteljica u Francuskoj deset godina prije preseljenja u Italiju. Njezine kvalifikacije za posao učiteljice priznate su u Italiji, ali su je talijanska nadležna tijela smatrala početnicom, pa su je smjestila u najniži platni razred.

Ako se u Italiji radni staž i plaća učitelja određuju uzimajući u obzir godine stručnog iskustva, Italija mora jednako vrednovati iskustvo koje je Elisa stekla u drugoj državi članici.

Vidi i:

priznavanje stručnih kvalifikacija

Zakonodavstvo EU
 • Radni dokument službi Komisije "Slobodno kretanje radnika u javnom sektoru" English
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  ili državljanin Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske

  Retour au texte en cours.