Mogħdija tan-navigazzjoni

Tafhom drittijietek tal-UE? Ittestja x'taf bil-kwiżż tagħna.

Aġġornat : 14/01/2013

Reġistrazzjoni u taxxi tal-karozzi – Malta

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Regoli ghar-registrazzjoni tal-vetturi ghal residenti godda

Għandek tirreġistra l-vettura tiegħek fi żmien 20 jum minn meta tinstalla ruħek f'Malta.

Ezenzjonijiet mit-taxxa fuq ir-registrazzjoni tal-vettura ghal residenti godda f'Malta

Skont l-iskema tat-trasferiment tar-residenza, ir-residenti l-ġodda huma eżentati mit-taxxa tar-reġistrazzjoni.

Kundizzjonijiet biex tikkwalifika ghal ezenzjoni mit-taxxa, ez. skadenzi

1.     Għext barra minn Malta għal iktar minn 24 xahar konsekuttivi qabel ma sirt resident hemmhekk.

2.     Kellek u użajt il-karozza tiegħek għal tal-anqas 24 xahar qabel ma sirt resident f'Malta.

3.     Il-vettura hi rreġistrata f'ismek jew f'isem il-konjugu tiegħek.

4.     Int (jew il-konjugu tiegħek, skont il-każ) għandek liċenzja tas-sewqan valida.

5.     Applikajt fuq il-formola pprovduta mill-awtoritajiet Maltin rilevanti fi żmien 7 ijiem mill-wasla tal-vettura f'Malta.

Ara: Eżenzjonijiet u Ħelsien mit-Taxxa għar-Reġistrazzjoni tal-Vettura English

Taxxi ta’ registrazzjoni tal-vettura

- taxxa ta' reġistrazzjoni

- 18% ta' VAT fuq il-prezz tal-bejgħ tal-vettura (minbarra t-taxxa ta' reġistrazzjoni)

Għal aktar tagħrif:

http://www.valuation.vehicleregistration.gov.mt/motorVehicle.aspx

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri