Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 21/09/2016

vehicles

Automašīnu reģistrācija un nodokļi

Uzturēšanās neilgu laiku

Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta saglabājas līdzšinējā ES dalībvalstī un esat pagaidām pārcēlies uz citu ES valsti, kur paliksit mazāk nekā 6 mēnešus, jums nav jāpārreģistrē sava automašīna jaunajā valstī un nav tur jāmaksā nekādi ar reģistrēšanu saistīti nodokļi, un auto joprojām būs reģistrēts jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Tomēr jums, iespējams, būs jāmaksā citi nodokļi, kas saistīti ar jūsu automašīnas izmantošanu jaunajā valstī (ekspluatācijas nodokļi).

Ja uzturaties citā ES valstī uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus, un neesat tur reģistrējis savu auto, jūs nevarat likumīgi iznomāt vai aizdot savu automašīnu šīs valsts iedzīvotājiem. Viņi drīkst vadīt jūsu auto tikai jūsu klātbūtnē.

Tomēr drīkstat to aizdot radiem un draugiem, kas jūs apciemo, – ja viņi nav uzņēmējvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Ja plānojat citā valstī uzturēties ilgāk nekā 6 mēnešus, parasti jums ir jādeklarē dzīvesvieta šajā valstī un jums tur ir nekavējoties jāreģistrē sava automašīna .

Pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs

Ja pārceļaties uz citu ES valsti (proti, plānojat tur dzīvot ilgāk nekā 6 mēnešus), līdzi ņemot automašīnu, jums tā jāreģistrē jaunajā valstī, samaksājot par to arī visas prasītās nodevas un nodokļus.

Jums savs auto jāreģistrē pēc iespējas ātrāk un kamēr pēc pārcelšanās uz jauno valsti vēl nav pagājuši 6 mēneši. Jums arī jānoskaidro, kādi apliecinoši dokumenti vajadzīgi un kādas formalitātes jānokārto , lai reģistrētu automašīnu.

Dažās valstīs cilvēkiem, kas turp pārcēlušies no citas ES valsts, nav jāmaksā transportlīdzekļa reģistrācijas nodeva, ja viņi ievēro attiecīgos noteikumus un termiņus. Pirms pārcelšanās uz uzņēmējvalsti izpētiet tās noteikumus.

Piemērs

Ietaupiet naudu, iepriekš noskaidrojot noteikumus!

Kristīna no Spānijas atrada darbu Portugālē un pārcēlās uz turieni. Viņa nezināja par šo 6 mēnešu periodu un devās pārreģistrēt automašīnu Portugālē pēc 8 mēnešiem.

Viņai teica, ka, reģistrējot automašīnu agrāk, viņai nebūtu bijis jāmaksā reģistrācijas nodeva. Turklāt Portugālē šos 6 mēnešus sāk skaitīt no dienas, kad izbraucāt no izcelsmes valsts, nevis no ierašanās brīža jaunajā valstī.

 

Iedzīvotāju grupas, uz kurām neattiecas obligātā prasība pārreģistrēt auto 6 mēnešu laikā

Studenti

Ja uzturaties citā valstī tikai studiju dēļ, varat droši tur lietot savu automašīnu, to nepārreģistrējot un nemaksājot turienes auto nodokļus, ja vien esat uzņemts kādā šīs valsts izglītības iestādē. Taču tad, ja jūs, būdams students, uzturēšanās laikā šajā valstī sākat strādāt, jums ir tur jāreģistrē auto.

Pirms došanās ceļā no savas valsts jums vajadzētu izpētīt, kādi noteikumi ir spēkā valstī, kur grasāties studēt, un  vai jums ir jānokārto kādas administratīvas formalitātes (piemēram, dažās valstīs jums vajadzīgs sertifikāts, kas apliecina, ka esat uzņemts augstskolā vai skolā u.tml., un šim sertifikātam ir jābūt jums līdzi laikā, kad braucat ar auto). Noskaidrojiet arī, vai jums ir jāievēro kādi īpaši noteikumi. Tas palīdzēs izvairīties no problēmām, ja jūs aptur policija.

Īpaši noteikumi ir spēkā Dānijā. Tur visiem ES valstu studentiem ir jāreģistrē savs auto, bet ne tad, ja viņi 2 gadu laikā Dānijā uzturas mazāk nekā 365 dienas. Šādā gadījumā varat lūgt Dānijas iestādēm atļauju pārvietoties ar auto, kas ir reģistrēts citā ES valstī.

Piemērs

Francūzis Matjē dzīvo Beļģijā, kur mācās divgadīgā maģistrantūras programmā. Matjē automašīna iekļuva avārijā, tāpēc viņš devās uz policiju, lai saņemtu izziņu savam apdrošinātājam. Kad policija atklāja, ka Matjē vairāk nekā gadu ir nodzīvojis Beļģijā, nereģistrēdams tur savu automašīnu, viņi paziņoja, ka puisis ir pārkāpis noteikumus un viņam par to jāmaksā sods.

Matjē pierādīja, ka viņš ir uzņemts Antverpenes universitātē kā students no citas ES valsts, tāpēc viņam nebija Beļģijā jāmaksā ceļu nodokļi un automašīnas nodevas.

Pārrobežu darba ņēmēji

Jūs uzskata par pierobežas darba ņēmēju (kas strādā pie darba devēja vai ir pašnodarbināts), ja strādājat vienā valstu robežas pusē, bet dzīvojat otrā, mājās atgriežoties vismaz reizi nedēļā.

Ja izmantojat personīgo automašīnu, lai regulāri braukātu no dzīvesvietas valsts uz darbavietas valsti, jums tā jāreģistrē un jāmaksā par to nodokļi valstī, kur dzīvojat, – nevis valstī, kur strādājat.

Ja braucat ar uzņēmuma automašīnu (kas reģistrēta valstī, kur strādājat), drīkstat izmantot to privātām vajadzībām dzīvesvietas valstī, nereģistrējot auto tur. Tad dzīvesvietas valstī jūs brauksit ar ārzemju numura zīmi. Tas var izraisīt vietējās policijas aizdomas, kura varbūt gribēs pārliecināties, vai viņu valsts teritorijā dzīvojoši cilvēki ir samaksājuši transportlīdzekļa reģistrācijas nodevas un nodokļus.

Ja jums rodas problēmas, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs

Kirils dzīvo Bulgārijā un strādā grieķu uzņēmumā Grieķijā. Viņš brauc ar darba auto, kas reģistrēts Grieķijā un ko viņš izmanto arī privātām vajadzībām Bulgārijā.

Reiz viņu apturēja Bulgārijas policija, kas uzlika sodu par to, ka automašīna nav reģistrēta Bulgārijā. Kirils paskaidroja, ka pārrobežu darba ņēmēji drīkst izmantot uzņēmuma auto privātām vajadzībām savā mītnes valstī, bet policija par to neko nezināja un lika maksāt sodu. Kirils lēmumu apstrīdēja, un sods vēlāk tika atcelts.

Pašnodarbināti pārrobežu darba ņēmēji

Ja esat pašnodarbināta persona, dzīvojat valstī A un strādājat valstī B, drīkstat izmantot sava uzņēmuma automašīnu valstī A, nereģistrējot to šajā valstī, ja:

  • automašīna ir pirkta uzņēmuma vārdā,
  • jūs to valstī A izmantojat galvenokārt darba vajadzībām un tikai retumis privātos nolūkos,
  • jūsu uzņēmuma juridiskā adrese ir valstī B.

Ņemiet vērā, ka uzņēmuma automašīnai jābūt pirktai uz uzņēmuma vārda. Ja vadāt automašīnu, kas iegādāta jūsu kā privātpersonas vārdā, tā jāreģistrē jūsu dzīvesvietas valstī.

Ja jums rodas problēmas, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs

Jākobs ir pirms gada pārcēlies uz Nīderlandi, taču turpina strādāt savā zobārstniecības praksē Beļģijā. Kad viņu apturēja Nīderlandes policija, lai veiktu parastu pārbaudi, tā atklāja, ka Jākobs dzīvo Nīderlandē. Policisti viņam uzlika sodu un lika reģistrēt auto Nīderlandē.

Jākobs pārsūdzēja policijas lēmumu un paskaidroja, ka viņa automašīna ir iegādāta tieši darba vajadzībām (to viņš pierādīja ar rēķiniem) un ka tā Beļģijā ir reģistrēta uz viņa uzņēmuma vārda un ka Nīderlandē viņš šo auto izmanto galvenokārt darba vajadzībām.

Kad Nīderlandes iestādes bija pārbaudījušas dokumentus, sods tika atcelts.

 

Sīkāku informāciju par automašīnu reģistrēšanu un nodokļiem, kā arī saites uz kompetento valsts iestāžu vietnēm meklējiet te:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju tīmekļa vietņu saturu.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.