Navigācijas ceļš

Zināt, kādas tiesības jums ir ES? Mūsu testā varat pārbaudīt, ko zināt

Atjaunināts : 04/05/2015

vehicles

Automašīnu reģistrācija un nodokļi

Pārcelšanās uz neilgu laiku

Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta saglabājas līdzšinējā ES dalībvalstī un esat pagaidām pārcēlies uz citu ES valsti, kur paliksit mazāk nekā 6 mēnešus, jums nav jāpārreģistrē sava automašīna jaunajā valstī – tā joprojām būs reģistrēta jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Ja uzturaties citā ES valstī uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus, un neesat tur reģistrējis savu auto, jūs nevarat likumīgi iznomāt vai aizdot savu automašīnu šīs valsts iedzīvotājiem. Viņi drīkst vadīt jūsu auto tikai jūsu klātbūtnē.

Tomēr varat to aizdot radiem un draugiem, kas jūs apciemo, – ja viņi nav jaunās valsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Ja uzturaties citā valstī ilgāk nekā 6 mēnešus, jums vajadzētu deklarēt dzīvesvietu šajā valstī, un jums tur jāreģistrē sava automašīna .

Pārcelšanās uz ilgāk nekā 6 mēnešiem

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, līdzi ņemot automašīnu, jums tā jāreģistrē jaunajā valstī, samaksājot par to arī visus prasītos nodokļus.

Parasti auto jāpārreģistrē 6 mēnešu laikā. Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet jaunās valsts iestādēs, kad šis 6 mēnešu periods sākas – no brīža, kad jūs aizbraucāt no iepriekšējās valsts, vai no brīža, kad ieradāties jaunajā valstī. Pavaicājiet arī, kādus dokumentus pieprasīs kā apliecinājumu.

Dažās dalībvalstīs pieprasa pārreģistrēt automašīnu īsākā laikā, proti, kamēr no pārcelšanās uz jauno valsti vēl nav pagājuši 6 mēneši. Pirms pārcelšanās uz jauno valsti noskaidrojiet, vai tur pārreģistrācijai atvēlēts īsāks periods.

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

Dažās valstīs cilvēkiem, kas turp pārcēlušies no ārzemēm, nav jāmaksā transportlīdzekļareģistrācijas nodeva, ja viņi ievēro attiecīgos noteikumus un termiņus. Pirms aizbraukšanas uz jauno valsti sazinieties ar turienes iestādēm.

Piemērs no dzīves

Ietaupiet naudu, iepriekš noskaidrojot noteikumus!

Kristīna no Spānijas atrada darbu Portugālē un pārcēlās uz turieni. Viņa nezināja par šo 6 mēnešu periodu un devās pārreģistrēt automašīnu Portugālē pēc 8 mēnešiem.

Viņai teica, ka, reģistrējot automašīnu agrāk, viņai nebūtu bijis jāmaksā reģistrācijas nodeva. Turklāt Portugālē šos 6 mēnešus sāk skaitīt no dienas, kad aizbraucāt no iepriekšējās valsts, nevis no ierašanās brīža jaunajā valstī.

Uz ko neattiecas obligātā prasība pārreģistrēt auto 6 mēnešu laikā?

Uz studentiem

Ja uzturaties citā valstī tikai studiju dēļ, varat droši tur lietot savu automašīnu, to nepārreģistrējot un nemaksājot turienes auto nodokļus, ja vien esat uzņemts kādā šīs valsts izglītības iestādē.

Šo izņēmumu studentiem nepiemēro Dānijā.

Piemērs no dzīves

Francūzis Matjē dzīvo Beļģijā, kur mācās divgadīgā maģistrantūras programmā. Matjē automašīna iekļuva avārijā, tāpēc viņš devās uz policiju, lai saņemtu izziņu savam apdrošinātājam. Kad policija atklāja, ka Matjē vairāk nekā gadu ir nodzīvojis Beļģijā, nereģistrēdams tur savu automašīnu, viņi paziņoja, ka puisis ir pārkāpis noteikumus un viņam par to jāmaksā sods.

Matjē pierādīja, ka viņš ir uzņemts Antverpenes universitātē kā students no citas ES valsts, tāpēc viņam nebija Beļģijā jāmaksā ceļu nodokļi vai automašīnas nodevas.

Uz pierobežas darba ņēmējiem

Jūs uzskata par pierobežas darba ņēmēju (kas strādā pie darba devēja vai ir pašnodarbināts), ja strādājat vienā valstu robežas pusē, bet dzīvojat otrā, mājās atgriežoties vismaz reizi nedēļā.

Ja izmantojat personīgo automašīnu, lai regulāri braukātu no dzīvesvietas valsts uz darbavietas valsti, jums tā jāreģistrē un jāmaksā par to nodokļi valstī, kur dzīvojat, – nevis valstī, kur strādājat.

Ja braucat ar uzņēmuma automašīnu (kas reģistrēta valstī, kur strādājat), varat izmantot to privātām vajadzībām dzīvesvietas valstī, nereģistrējot auto tur. Tad dzīvesvietas valstī jūs brauksit ar ārzemju numura zīmi. Tas var izraisīt vietējās policijas aizdomas, kura varbūt gribēs pārliecināties, vai viņu valsts teritorijā dzīvojoši cilvēki ir samaksājuši transportlīdzekļa reģistrācijas nodevas un nodokļus.

Ja jums rodas problēmas, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs no dzīves

Kirils dzīvo Bulgārijā un strādā grieķu uzņēmumā Grieķijā. Viņš brauc ar darba auto, kas reģistrēts Grieķijā un ko viņš izmanto arī privātām vajadzībām Bulgārijā.

Reiz viņu apturēja Bulgārijas policija, kas uzlika sodu par to, ka automašīna nav reģistrēta Bulgārijā. Kirils paskaidroja, ka pārrobežu darba ņēmēji drīkst izmantot uzņēmuma auto privātām vajadzībām savā mītnes valstī, bet policija par to neko nezināja un lika maksāt sodu. Kirils lēmumu apstrīdēja, un sodu vēlāk atsauca.

Uz pašnodarbinātiem pārrobežu darba ņēmējiem

Ja esat pašnodarbināta persona, dzīvojat A valstī un strādājat B valstī, varat izmantot sava uzņēmuma automašīnu A valstī, nereģistrējot to šajā valstī, ja:

  • automašīna ir pirkta uzņēmuma vārdā,
  • jūs to izmantojat A valstī galvenokārt darba vajadzībām un tikai retumis privātos nolūkos,
  • jūsu uzņēmuma juridiskā adrese ir B valstī.

Ņemiet vērā, ka uzņēmuma automašīnai jābūt pirktai uz uzņēmuma vārda. Ja vadāt automašīnu, kas iegādāta jūsu kā privātpersonas vārdā, tā jāreģistrē jūsu dzīvesvietas valstī.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.