Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-09-21

vehicles

Automobilių registracija ir mokesčiai

Laikinas buvimas kitoje šalyje

Jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji šalis nesikeičia, bet kuriam laikui, trumpiau kaip 6 mėnesiams, išvykstate į kitą ES šalį, joje nereikia nei įregistruoti savo automobilio, nei mokėti jokių registracijos mokesčių. Jis liks registruotas jūsų nuolatinėje gyvenamojoje šalyje. Tačiau jūsų gali būti paprašyta mokėti kitus su automobilio naudojimu toje šalyje susijusius mokesčius (kelių naudotojo mokesčius).

Jei gyvenate kitoje ES šalyje trumpiau kaip 6 mėnesius ir joje neįregistravote savo automobilio, šios šalies gyventojui savo automobilio neturite teisės nei skolinti, nei nuomoti. Vietos gyventojas gali vairuoti jūsų automobilį tik tuo atveju, jei jūs važiuojate kartu.

Tačiau galite skolinti automobilį jus aplankiusiems draugams arba šeimos nariams, jeigu jie nėra nuolatiniai šalies, kurioje viešite, gyventojai.

Jei kitoje šalyje ketinate gyventi ilgiau nei 6 mėnesius, paprastai turėtumėte šią šalį nurodyti kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą ir privalote nedelsdamas joje įregistruoti savo automobilį .

Persikėlimas į užsienį

Jei persikeliate į kitą ES šalį (ketinate joje likti ilgiau kaip 6 mėnesius) ir kartu pasiimate savo automobilį, naujojoje šalyje turėsite jį įregistruoti ir sumokėti visas reikiamas rinkliavas ir mokesčius.

Savo automobilį privalote įregistruoti kuo greičiau, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo atvykimo dienos. Taip pat derėtų pasiteirauti, kokius patvirtinamuosius dokumentus reikės pateikti ir kokius formalumus atlikti registruojant automobilį.

Jeigu įvykdote tam tikras sąlygas ir spėjate iki nustatytų terminų, kai kuriose šalyse jums gali būti pritaikyta transporto priemonės registracijos mokesčio lengvata, kai persikeliate iš vienos ES šalies į kitą. Prieš išvažiuodamas į naująją šalį išsiaiškinkite, kokios nacionalinės taisyklės joje taikomos.

Atsitikimas

Jei iš anksto išsiaiškinsite taisykles, sutaupysite!

Ispanė Kristina rado darbą Portugalijoje ir persikėlė ten gyventi. Ji nežinojo apie 6 mėnesių terminą ir nuėjo perregistruoti automobilio Portugalijoje po 8 mėnesių.

Ji sužinojo, kad jeigu automobilį būtų perregistravusi anksčiau, jai nebūtų reikėję mokėti jokių registracijos mokesčių. Be to, Portugalijoje 6 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo išvykimo iš savo buvusios šalies momento, o ne nuo atvykimo.

 

Privalomos registracijos per 6 mėnesius išimtys

Studentai

Jeigu kitoje šalyje gyvenate tik todėl, kad joje studijuojate, visą tą laiką, kol būsite įtrauktas į tos šalies mokymo įstaigos studentų sąrašą, automobilio perregistruoti ir mokesčių mokėti jums nereikės. Tačiau jei bestudijuodamas kitoje šalyje pradėsite dirbti, savo automobilį joje įregistruoti privalėsite.

Prieš išvykstant iš savo šalies patartina išsiaiškinti, kokios taisyklės taikomos šalyje, kurioje ketinate studijuoti. Sužinokite, ar reikia atlikti kokius nors administracinius formalumus (pavyzdžiui, kai kuriose šalyse būdamas už vairo privalėsite turėti pažymą, patvirtinančią, kad esate priimtas į universitetą arba mokyklą) arba atitikti tam tikras sąlygas, kad išvengtumėte problemų per policijos patikras.

Specialios taisyklės taikomos Danijoje. Ten studentai iš ES šalių privalo įregistruoti savo automobilius, išskyrus atvejus, kai studentas šalyje per 2 metų laikotarpį praleidžia mažiau kaip 365 dienas. Tokiu atveju galite prašyti Danijos valdžios institucijų leidimo vairuoti savo automobilį, įregistruotą kitoje ES šalyje.

Atsitikimas

Mathieu yra prancūzas, jis gyvena Belgijoje, kur klauso 2 metų pouniversitetinių studijų kursą. Mathieu automobilis buvo apgadintas, todėl jis kreipėsi į policiją, kad gautų pažymą draudimo įstaigai. Išsiaiškinusi, kad Mathieu jau gyveno Belgijoje ilgiau kaip metus ir dar neperregistravo savo automobilio, policija pasakė, kad jis padarė pažeidimą ir gaus baudą.

Mathieu įrodė, kad jis įtrauktas į Antverpeno universiteto studentų sąrašus ir todėl, kaip studentas iš kitos ES šalies, neprivalo Belgijoje mokėti transporto priemonės ar kelių mokesčių.

Pasienio darbuotojai

Jūs laikomas pasienio darbuotoju (samdomu ar dirbančiu savarankiškai), jei dirbate vienoje valstybėje, bet gyvenate kitoje ir grįžtate namo bent kartą per savaitę.

Jei iš gyvenamosios šalies reguliariai nuosavu automobiliu vykstate į darbą kitoje šalyje, automobilį registruoti ir atitinkamus mokesčius mokėti turite gyvenamojoje šalyje, o ne šalyje, kurioje dirbate.

Jeigu vairuojate įmonės automobilį (registruotą šalyje, kurioje dirbate), galite naudoti jį asmeniniams tikslams gyvenamojoje šalyje, jo ten neregistravęs. Tokiu atveju savo gyvenamojoje šalyje vairuosite automobilį su užsienietiškais valstybiniais numeriais. Tai gali patraukti vietos policijos dėmesį – ji turi tikrinti, ar jų jurisdikcijai priklausantys asmenys yra sumokėję nacionalinius transporto priemonių registracijos mokesčius.

Jei jums kilo problemų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Kirilas gyvena Bulgarijoje, o dirba Graikijoje, Graikijos įmonėje. Jis vairuoja Graikijoje registruotą įmonės automobilį, kurį asmeniniais tikslais naudoja ir Bulgarijoje.

Kartą jį sustabdė Bulgarijos policija ir skyrė baudą už tai, kad automobilis nebuvo registruotas Bulgarijoje. Kirilas paaiškino, kad pasienio darbuotojai turi teisę savo šalyje naudoti įmonės automobilį asmeninėms reikmėms, bet policija apie šią teisę nežinojo ir skyrė baudą. Kirilas užginčijo šį sprendimą ir bauda vėliau buvo panaikinta.

Savarankiškai dirbantys pasienio darbuotojai

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo ir jei gyvenate šalyje A, o dirbate šalyje B, įmonės automobiliu šalyje A, jo ten neregistravęs, galite naudotis tik jeigu:

  • automobilis pirktas jūsų įmonės vardu;
  • šalyje A jį naudojate daugiausiai darbo reikmėms ir tik retkarčiais asmeninėms;
  • teisėta jūsų įmonės buveinė yra kitoje šalyje.

Primename, kad įmonės automobilis turi būti įgytas jūsų įmonės vardu. Jei vairuojate savo vardu įsigytą automobilį, turite jį užregistruoti gyvenamojoje šalyje.

Jei jums kilo problemų, visada galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Jacobas prieš metus persikėlė į Nyderlandus, tačiau ir toliau vadovauja stomatologijos klinikai Belgijoje. Per įprastinę transporto priemonės kontrolę kelyje Nyderlandų policija sužinojo, kad Jacobas gyvena Nyderlanduose. Policija skyrė jam baudą ir liepė įregistruoti savo automobilį Nyderlanduose.

Jacobas apskundė šį policijos sprendimą ir paaiškino, kad automobilis buvo pirktas specialiai jo verslo reikmėms (tai jis įrodė pateikęs sąskaitų faktūrų) ir registruotas Belgijoje jo įmonės vardu, be to, savo automobilį Nyderlanduose Jacobas daugiausia naudoja profesiniais tikslais.

Patikrinusios dokumentus Nyderlandų valdžios institucijos baudą panaikino.

 

Daugiau informacijos apie automobilių registraciją bei susijusius mokesčius ir nuorodų į nacionalinių valdžios institucijų interneto svetaines:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai