Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 21/09/2016

vehicles

Auto registreerimine ja maksud

Ajutine riigis viibimine

Kui viibite teises liikmesriigis vähem kui 6 kuud, kuid teie peamiseks elukohaks jääb teie koduriik, ei pea te teises liikmesriigis oma autot registreerima ega registreerimismakse maksma – auto jääb teie elukohariigi registrisse. Peate siiski võib-olla maksma muid makse, mis on seotud teie auto kasutamisega selles riigis (liiklusmaks).

Kui te viibite teises ELi liikmesriigis vähem kui 6 kuud ning ei ole oma autot seal registreerinud, ei tohi te seda laenata või rentida asjaomase teise riigi elanikele, kes võivad teie autot juhtida üksnes juhul, kui teie samuti autos viibite.

Võite oma autot siiski laenata külla tulnud sõpradele või pereliikmetele, tingimusel et nad ei ole asjaomase riigi elanikud.

Kui teil on kavas viibida teises liikmesriigis kauem kui 6 kuud, peaksite selle ametlikult kinnitama oma elukohariigiks ning ka oma auto seal viivitamata registreerima .

Teise riiki elama asumine

Kui asute elama teise liikmesriiki (kuhu teil on kavas jääda rohkem kui 6 kuuks) ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle oma uues elukohariigis registreerima ning tasuma kõik asjakohased lõivud ja maksud.

Peate oma auto registreerima võimalikult kiiresti ning igal juhul mitte hiljem kui 6 kuud pärast saabumiskuupäeva. Peaksite kontrollima ka seda, milliseid dokumente ja formaalsusi nõutakse teilt tõendusmaterjalina auto registreerimisel.

Mõnes liikmesriigis võib teil sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele, kui asute sinna elama teisest ELi liikmesriigist ning täidate asjakohased tingimused ja järgite ettenähtud tähtaegu. Enne teise liikmesriiki elama asumist uurige seal kohaldatavaid riiklikke eeskirju.

Näide

Teadke eeskirju ja säästke raha!

Hispaaniast pärit Cristina leidis töökoha Portugalis ning asus sinna elama. Ta ei olnud 6-kuulisest tähtajast teadlik ning läks oma autot registreerima 8 kuu möödumisel Portugali elama asumisest.

Ta sai teada, et kui ta oleks oma auto registreerinud varem, ei oleks ta pidanud tasuma registreerimismaksu. Samuti tuleb Portugalis arvestada seda, et asjaomane 6-kuuline periood algab hetkest, mil te oma koduriigist lahkute ning mitte siis, kui te Portugali saabute.

 

Erandid kohustusest registreerida oma auto 6 kuu jooksul

Üliõpilased

Kui viibite teises liikmesriigis üksnes õpingute eesmärgil, võite seal oma autot juhtida ilma, et peaksite selle seal registreerima või makse maksma, kuid üksnes seni, kuni olete kantud mõne selle riigi haridusasutuse õpilaste nimekirja. Kuid kui hakkate üliõpilasena seal elamise ajal tööle, siis peate oma auto selles riigis registreerima.

Enne oma koduriigist lahkumist peaksite uurima eeskirju, mida kohaldatakse riigis, kus teil on kavas õppida,  ning selgitama välja, kas peate täitma mingeid haldusformaalsusi (nt saate mõnes riigis (üli)koolist seal õppimise kohta tõendi, mida peate sõites endaga kaasas kandma) või eritingimusi, et vältida probleeme, kui politsei teid kontrollib.

Erieeskirjad kehtivad Taanis, kus peate ELi üliõpilasena oma auto registreerima, kui te just ei ela seal 2 aasta jooksul vähem kui 365 päeva. Sellisel juhul võite Taani ametiasutustelt taotleda luba, et sõita oma autoga, mis on registreeritud mõnes teises ELi liikmesriigis.

Näide

Prantslane Mathieu elab Belgias, kus ta õpib kaheaastases magistriõppes. Tema auto sai kahjustada ning ta läks politseisse, et saada aruanne oma kindlustusandja jaoks. Kui politsei avastas, et Mathieu oli elanud Belgias üle aasta, registreerimata selle aja jooksul oma autot, teatati talle, et tema olukord oli ebaseaduslik ja ta saab eeskirjade rikkumise eest trahvi.

Mathieul õnnestus tõestada, et ta oli registreeritud Antwerpeni Ülikoolis, ning seega ei pidanud ta teisest ELi liikmesriigist pärit üliõpilasena Belgias auto- või liiklusmakse maksma.

Piiriülesed töötajad

Olete piiriülene töötaja (tööandja heaks töötav või füüsilisest isikust ettevõtja), kui töötate ühel pool ja elate teisel pool riigipiiri ning naasete koju vähemalt kord nädalas.

Kui kasutate elukohariigi ja töökohariigi vahelisteks korrapärasteks reisideks oma autot, peate selle registreerima ja asjakohased maksud tasuma riigis, kus te elate, mitte riigis, kus te töötate.

Kui sõidate ametiautoga (mis on registreeritud teie töökohariigis), võite seda kasutada isiklikul otstarbel ka oma elukohariigis, olemata kohustatud seda seal registreerima. Sel juhul sõidaksite oma elukohariigis välismaa registreerimismärgiga. See võib äratada huvi kohalikus politseis, kelle ülesanne on kontrollida, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud on tasunud riiklikud sõiduki registreerimismaksud.

Kui teil on probleeme, võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Näide

Kiril elab Bulgaarias ja töötab Kreekas sealse ettevõtja heaks. Ta sõidab Kreekas registreeritud ametiautoga, mida ta kasutab isiklikuks tarbeks ka Bulgaarias.

Ükskord pidas Bulgaaria politsei Kirili kinni ning tegi talle trahvi, kuna ta ei olnud oma autot Bulgaarias registreerinud. Kiril selgitas, et piiriülestel töötajatel on õigus kasutada oma ametiautot ka oma elukohariigis, kuid politsei ei olnud sellest teadlik ning määras talle ikkagi trahvi. Kiril vaidlustas otsuse ning lõpuks trahv tühistati.

Piiriülesed füüsilisest isikust ettevõtjad

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, kes elab riigis A ning töötab riigis B, võite oma ametiautot kasutada riigis A ilma seda seal registreerimata üksnes juhul, kui

  • auto on ostetud teie ettevõtte nimel;
  • kasutate seda riigis A peamiselt seoses oma tööga ning ainult aeg-ajalt isiklikuks otstarbeks;
  • teie ettevõtte asukoht on teises riigis.

Pange tähele, et ametiauto peab olema ostetud teie ettevõtte nimel. Kui sõidate teie enda nimel ostetud autoga, peate selle registreerima oma elukohariigis.

Kui teil on probleeme, võite alati võtta ühendust meie abiteenistustega.

Näide

Jacob asus aasta tagasi elama Madalmaadesse, kuid töötab jätkuvalt oma Belgias asuvas hambakliinikus. Standardse sõidukikontrolli käigus avastas Madalmaade politsei, et Jacob elab just selles riigis. Politsei trahvis teda ja nõudis temalt oma auto registreerimist Madalmaades.

Jacob kaebas politsei otsuse edasi ja selgitas, et tema auto oli ostetud konkreetselt ametiautona (mida ta tõendas esitatud arvetega) ning on registreeritud Belgias tema ettevõtte nimel. Lisaks sellele kasutab ta oma autot Madalmaades peamiselt ametialastel eesmärkidel.

Pärast seda, kui Madalmaade ametiasutused dokumentidega tutvusid, trahv tühistati.

 

Täiendavat teavet auto registreerimise ja asjakohaste maksude kohta ning riiklike asutuste veebisaitide lingid leiate siit:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid