Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 04/05/2015

vehicles

Auto registreerimine ja maksud

Ajutine riigis viibimine

Kui viibite teises liikmesriigis vähem kui 6 kuud, kuid teie peamiseks elukohaks jääb teie koduriik, ei pea te teises liikmesriigis oma autot registreerima ega makse maksma - auto jääb teie elukohariigi registrisse.

Kui te viibite teises ELi liikmesriigis vähem kui 6 kuud ning ei ole oma autot seal registreerinud, ei tohi te seda laenata või rentida asjaomase teise riigi elanikele, kes võivad teie autot juhtida üksnes juhul, kui teie samuti autos viibite.

Võite oma autot siiski laenata külla tulnud sõpradele või pereliikmetele, tingimusel et nad ei ole asjaomase riigi elanikud.

Kui viibite teises liikmesriigis kauem kui 6 kuud, peaksite selle ametlikult kinnitama oma elukohariigiks ning ka oma auto seal registreerima .

Viibimine riigis kauem kui 6 kuud

Kui asute elama teise liikmesriiki ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle oma uues elukohariigis registreerima ning tasuma kõik asjakohased maksud.

Reeglina olete kohustatud oma auto registreerima 6 kuu jooksul. Enne lahkumist võtke ühendust oma uue elukohariigi pädeva asutusega, et kontrollida, millal nimetatud periood algab - hetkest, mil lahkute oma koduriigist või hetkest, mil saabute oma uude elukohariiki. Samuti uurige, millised dokumendid peate tõenduseks esitama.

Mõned liikmesriigid nõuavad, et registreeriksite oma auto vähem kui 6 kuu jooksul riiki elama asumisest. Enne kui kolite teise liikmesriiki, uurige sealsetelt ametiasutustelt, millise ajavahemiku jooksul peate oma auto registreerima.

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Mõnedes liikmesriikides võib teil sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele, kui asute sinna elama teisest ELi liikmesriigist ning täidate asjakohased tingimused ja järgite ettenähtud tähtaegu. Enne teise liikmesriiki elama asumist võtke ühendust sealsete riiklike ametiasutustega.

Näidisjuhtum

Teadke eeskirju ja säästke raha!

Hispaaniast pärit Cristina leidis töökoha Portugalis ning asus sinna elama. Ta ei olnud 6-kuulisest tähtajast teadlik ning läks oma autot registreerima 8 kuu möödumisel Portugali elama asumisest.

Ta sai teada, et kui ta oleks oma auto registreerinud varem, ei oleks ta pidanud tasuma registreerimismaksu. Samuti tuleb Portugalis arvestada seda, et asjaomane 6-kuuline periood algab hetkest, mil te oma koduriigist lahkute ning mitte siis, kui te Portugali saabute.

Erandid kohustusest registreerida oma auto 6 kuu jooksul

Üliõpilased

Kui viibite teises liikmesriigis üksnes õpingute eesmärgil, võite seal oma autot juhtida ilma, et peaksite selle seal registreerima või makse maksma, kuid üksnes seni, kuni olete kantud mõne selle riigi haridusasutuse õpilaste nimekirja.

Seda üliõpilaste puhul kehtivat erandit ei kohaldata Taanis.

 

Näidisjuhtum

Prantslane Mathieu elab Belgias, kus ta õpib kaheaastases magistriõppes. Tema auto sai kahjustada ning ta läks politseisse, et saada aruanne oma kindlustusandja jaoks. Kui politsei avastas, et Mathieu oli elanud Belgias üle aasta registreerimata selle aja jooksul oma autot, teatati talle, et ta saab eeskirjade rikkumise eest trahvi.

Mathieul õnnestus tõestada, et ta oli registreeritud Antwerpeni Ülikoolis, ning seega ei pidanud ta teisest ELi liikmesriigist pärit üliõpilasena Belgias auto- või liiklusmakse maksma.

Piiriülesed töötajad

Olete piiriülene töötaja (tööandja heaks töötav või füüsilisest isikust ettevõtja), kui töötate ühel pool ja elate teisel pool riigipiiri ning naasete koju vähemalt kord nädalas.

Kui kasutate elukohariigi ja töökohariigi vahelisteks korrapärasteks reisideks oma autot, peate selle registreerima ja asjakohased maksud tasuma riigis, kus te elate, mitte riigis, kus te töötate.

Kui sõidate ametiautoga (mis on registreeritud teie töökohariigis), võite seda kasutada isiklikul otstarbel ka oma elukohariigis, olemata kohustatud seda seal registreerima. Sel juhul sõidaksite oma elukohariigis välismaa registreerimismärgiga. See võib äratada huvi kohalikus politseis, kelle ülesanne on kontrollida, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud on tasunud riiklikud sõiduki registreerimismaksud.

Kui teil on probleeme, võite alati võtta ühendust meie abiteenistustega.

Näidisjuhtum

Kiril elab Bulgaarias ja töötab Kreekas sealse ettevõtja heaks. Ta sõidab Kreekas registreeritud ametiautoga, mida ta kasutab isiklikuks tarbeks ka Bulgaarias.

Ükskord pidas Bulgaaria politsei Kirili kinni ning tegi talle trahvi, kuna ta ei olnud oma autot Bulgaarias registreerinud. Kiril selgitas, et piiriülestel töötajatel on õigus kasutada oma ametiautot ka oma elukohariigis, kuid politsei ei olnud sellest teadlik ning määras talle ikkagi trahvi. Kiril vaidlustas otsuse ning lõpuks trahv tühistati.

Piiriülesed füüsilisest isikust ettevõtjad

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, kes elab riigis A ning töötab riigis B, võite oma ametiautot kasutada riigis A ilma seda seal registreerimata üksnes juhul, kui

  • auto on ostetud teie ettevõtte nimel;
  • kasutate seda riigis A peamiselt oma tööga seonduvalt ning ainult aeg-ajalt isiklikuks otstarbeks;
  • teie ettevõtte asukoht on teises riigis.

Pange tähele, et ametiauto peab olema ostetud teie ettevõtte nimel. Kui sõidate teie enda nimel ostetud autoga, peate selle registreerima oma elukohariigis.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid