Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 07/02/2013

Auto registreerimine ja maksud – Estonia

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Sõiduki registreerimist käsitlevad eeskirjad uute residentide puhul

Peate oma sõiduki registreerima 5 tööpäeva jooksul alates Eestisse elama asumisest.

Maksuvabastused uute residentide sõidukite registreerimise puhul

Ei kohaldata.

Sõiduki registreerimismaksud

Sõiduki registreerimine: 121,43 eurot

Sõiduki registreerimismärk: 57,52 eurot

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid