Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 07/02/2013

Auto registreerimine ja maksud – Estonia

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Sõiduki registreerimist käsitlevad eeskirjad uute residentide puhul

Peate oma sõiduki registreerima 5 tööpäeva jooksul alates Eestisse elama asumisest.

Maksuvabastused uute residentide sõidukite registreerimise puhul

Ei kohaldata.

Sõiduki registreerimismaksud

Sõiduki registreerimine: 121,43 eurot

Sõiduki registreerimismärk: 57,52 eurot

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega