Cesta

Aktualizováno : 27/01/2016

Registrace vozidla a poplatky – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

PRAVIDLA REGISTRACE

Pokud jste občanem EU a přestěhujete se do České republiky, máte povinnosti si tam nechat zaregistrovat auto, jehož jste majitelem.

 

LHŮTA PRO NOVOU REGISTRACI VOZIDLA

Pokud změníte bydliště a přestěhujete se do České republiky, máte 2 týdny na to, abyste si tam nechali zaregistrovat vozidlo, které již bylo předtím registrováno v jiné zemi EU.

Za tím účelem se obraťte na obecní úřad ve městě vašeho nového bydliště.

 

DOČASNÉ POZNÁVACÍ ZNAČKY

Pokud kupujete auto v zahraničí, budou vám v České republice uznány tranzitní poznávací značky vydané v jiné zemi Unie, abyste mohli vozidlo dopravit do místa vašeho bydliště.

Tyto značky vám vydají v místě nákupu auta.

 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI VOZIDLO ZAREGISTROVAT

Pokud jste občanem EU a přestěhujete se do České republiky, můžete tam své vozidlo řídit, i když je stále registrováno v zemi vašeho původního bydliště.

Používat ho můžete ještě po dobu 6 měsíců.

StudentiPokud pocházíte z jiné země EU a v České republice studujete:

 • musíte mít po dobu trvání studia své vozidlo zaregistrováno u místních orgánů
 • musíte v České republice zaplatit poplatek za registraci vozidla a platit tam silniční daň
 • musíte tam mít po dobu trvání studia sjednáno dodatečné pojištění vozidla.

Jestliže jako student v České republice také pracujete, musíte tam své vozidlo zaregistrovat a platit příslušné poplatky a daně.

Důchodci, osoby, které v ČR vlastní svůj druhý dům či byt, přeshraniční pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné dojíždějící za prací do ČR (služební vozidla)

Pokud jste občanem EU a vlastníte v České republice druhý dům či byt, který nevyužíváte déle než 6 měsíců v roce, nemusíte tam své vozidlo registrovat

 

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDEL

Pokud jste občanem EU a chcete v České republice své auto zaregistrovat a používat ho, musíte zaplatit tyto poplatky a daně:

 • poplatek za registraci: spotřební daň
 • silniční daň: ------
 • ostatní poplatky a daně: Ne všechny kategorie vozidel podléhají silniční dani či poplatku za registraci.

Od poplatku za registraci jsou osvobozeny tyto kategorie vozidel: žádné.

Od silniční daně jsou osvobozeny tyto kategorie vozidel:

 1. vozidla s méně než čtyřmi koly registrována v kategorii L 1
 2. vozidla používaná diplomatickými misemi a konzulárními úřady
 3. vozidla provozovaná vnitrostátními službami veřejné dopravy
 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, policií, poskytovateli zdravotní péče apod.
 5. vozidla k čištění ulic a k silničnímu značení
 6. vozidla zajišťující veřejnou dopravu či přepravu zboží s hmotností do 12 tuny, která používají:
 • elektrický pohon
 • hybridní pohon, jenž kombinuje elektrický a spalovací motor
 • jako palivo LPG nebo CNG
 • palivo E85.

Nezaregistrujete-li své vozidlo v České republice, nepodléhá žádné z výše uvedených daní.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství