Navigačný riadok

Aktualizované : 10/01/2013

Registrácia

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, bude vás zaujímať, ako si tam zaregistrovať svoje auto. Počas akého obdobia môžete šoférovať v cudzine s poznávacími značkami vašej krajiny? Ktoré dane budete musieť v novej krajine zaplatiť? Aký postup budete musieť dodržať pri registrácii vášho auta v novej krajine?

Viac informácií:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.