Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Registrace

Pokud se stěhujete do jiného členského státu EU, je dobré vědět, jak tam funguje registrace vozidel. Jak dlouho tam například smíte jezdit s původní značkou? Jaké se tam platí poplatky? Jak postupovat při registraci vozidla?

Další informace:

Footnote

některé z 27 členských zemí EU + Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska

Retour au texte en cours.