Navigacijska pot

Posodobitev : 06/09/2016

vehicles

Registracija vozila - dokumenti in postopki

Ne glede na to, v kateri državi EU živite, morate svoje vozilo registrirati v državi, v kateri običajno prebivate, oziroma kjer imate stalno prebivališče.

Vozila običajno ne morete registrirati v državi, v kateri imate sekundarno prebivališče ali počitniško hišo.

Postopka registracije vozil ne ureja nobena zakonodaja na ravni EU. V nadaljevanju povzemamo praktično ureditev tega področja v številnih državah članicah.

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

 

Za registracijo vozila potrebujete naslednje dokumente:

Potrdilo o skladnosti za nova vozila

Potrdilo, ki ga izda proizvajalec, potrjuje, da tehnične lastnosti vozila izpolnjujejo varnostne in okoljske standarde. V veljavi sta dve vrsti potrdil: enotno evropsko potrdilo ( EU) o skladnosti in potrdilo, ki ga izda nacionalni homologacijski organ.

Evropsko potrdilo o skladnostivelja v vseh državah EU.

Če ima vaše vozilo veljavno evropsko potrdilo, nacionalni organi ne smejo zahtevati nobene dodatne tehnične dokumentacije, razen če je bila po odpremi iz tovarne na vozilu izvedena sprememba oz. predelava (v tem primeru lahko zahtevajo ponovno odobritev vozila).

Potrdilo o skladnosti nacionalnega homologacijskega organa - velja samo v državi, ki ga je izdala.

Običajno se uporablja za avtobuse, tovornjake, kombinirana vozila, priklopna vozila ter prirejena vozila, predelana pred majem 2009, in starodobna vozila.

Če je vaše vozilo že registrirano in se preselite v drugo državo EU, bodo pristojni organi v tej državi običajno zahtevali, da pred ponovno registracijo opravite tehnični pregled oziroma jim predložite veljavno potrdilo o registraciji.

Potrdilo o registraciji vozila, ki je že bilo registrirano

Kadar želite v drugi državi EU registrirati vozilo, ki ste ga sami že registrirali oziroma ga je registriral prejšnji lastnik, morate pristojnemu organu predložiti staro potrdilo o registraciji.

To potrdilo vsebuje uporabne podatke o vozilu, zato bo registracijski postopek hitrejši in učinkovitejši.

Dokazilo o zavarovanju

Ob registraciji vozila morate predložiti dokazilo o avtomobilskem zavarovanju.

Pristojni organi morajo sprejeti zavarovanje katere koli zavarovalnice:

  • s sedežem ali poslovalnico v tej državi,
  • ki nima poslovalnice v tej državi, vendar ima dovoljenje za poslovanje v njej.

Dokazilo o lastništvu

Pristojni organi lahko zahtevajo dokazilo, ki potrjuje, da ste zakoniti lastnik vozila. Na računu o nakupu vozila mora biti jasno navedena davčna številka trgovca z avtomobili.

Dokazilo o plačilu DDV

Nacionalni organi lahko v postopku registracije vozila preverijo, ali je bil davek na dodano vrednost pravilno plačan.

Pravila za plačilo DDV se razlikujejo in so odvisna od tega, ali gre za novo ali rabljeno vozilo in ali ste vozilo kupili pri poklicnem prodajalcu vozil oziroma od fizične osebe.

Za namene DDV se šteje, da je vozilo rabljeno, če je prvič zapeljalo na cesto pred več kot šestimi meseci in ima več kot 6000 prevoženih kilometrov.

Če kupite novo vozilo pri poklicnem prodajalcu v eni državi EU in ga nato registrirate v drugi, v kateri prebivate oziroma kamor se boste preselili, plačate DDV samo v državi stalnega prebivališča.

Da davka ne bi plačali dvakrat in nato terjali povračilo, opozorite prodajalca, da nameravate vozilo registrirati v drugi državi EU.

Če kupite rabljeno vozilo od fizične osebe, vam davka na dodano vrednost ni treba plačati (v nobeni državi EU).

Kadar kupujete rabljeno vozilo pri trgovcu z rabljenimi vozili, boste morali plačati DDV, vendar samo davek, odmerjen na dobiček, ki ga je prodajalec ustvaril pri prodaji tega vozila. Na računu davek ne bo naveden. Tudi v namembni državi se DDV ne bo obračunal.

Dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu

Pristojni organi države, v kateri želite registrirati svoje vozilo, lahko zahtevajo, da opravite tehnični pregled vozila.

Kljub temu morajo priznati potrdilo o tehničnem pregledu, ki je bilo izdano v drugi državi EU.

Plačilo registracije vozila/cestne takse

Registracije vozil in cestnih taks ne ureja nobena zakonodaja na ravni EU. Davek na registracijo vozila in cestno takso boste morali plačati v skladu s predpisi države, v kateri prebivate oziroma kamor se selite.

Pri selitvi v drugo državo ter ob izpolnjevanju ustreznih pogojev in rokov, vam morda ne bo treba plačati davka na registracijo vozila.

Preden se preselite v novo državo, se obrnite na pristojne nacionalne organe.

Uredite stvari pravočasno in prihranite denar.

Praktični primer

Po 30 letih dela v Nemčiji sta se Alex in Flora nedavno upokojila. Zdaj bi se rada preselila na Portugalsko in s seboj odpeljala tudi avtomobil.

Na Portugalskem sta oproščena plačila portugalskega davka na registracijo vozila (ISV), če avtomobil registrirata v 6 mesecih po prihodu v državo. Portugalski organi zahtevajo samo potrdilo nemških organov, na katerem je naveden datum odhoda iz države.

Ker je portugalski davek na registracijo vozila zelo visok, se Alexu in Flori nedvomno splača avtomobil pravočasno registrati.

Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

(v tem primeru 27 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška)

Retour au texte en cours.