Navigačný riadok

Aktualizované : 01/03/2017

Dokumenty a formálne požiadavky týkajúce sa registrácie vozidla

Môžete žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, svoje auto však musíte zaregistrovať v krajine, v ktorej sa zvyčajne zdržiavate alebo v ktorej máte trvalý pobyt.

Zvyčajne nemôžete zaregistrovať svoje auto v krajine, v ktorej máte druhé bydlisko alebo prázdninový dom.

Registrácia vozidiel nie je ošetrená jednotnou európskou legislatívou. Nasledujúce informácie odrážajú prax mnohých členských štátov.

Výber štátu
 • Lichtenštajnskoen
 • Litvaenlt
 • Lotyšsko *
 • Luxemburskodeenfr
 • Maltaenmt
 • Maďarskoenhu
 • Nemecko *
 • Nórsko *
 • Portugalskoenpt
 • Poľskoenpl
 • Rakúsko *
 • Rumunskoenro
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Talianskoenit
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielskoenes
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Na registráciu vášho auta musíte predložiť tieto doklady:

Osvedčenie o zhode pre nové autá

Vystavené výrobcom, ktoré potvrdzujú, že technické parametre vozidla spĺňajú bezpečnostné a environmentálne štandardy. Môže to byť buď európske ( ES) alebo vnútroštátne osvedčenie.

ES osvedčenie o zhode je platné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak má vaše auto platné ES osvedčenie, vnútroštátne úrady nemôžu vyžadovať žiadnu ďalšiu technickú dokumentáciu. Mohlo by sa tak stať jedine v prípade, že vaše auto bolo upravené po opustení výrobného závodu. Vtedy by úrady mohli požadovať jeho opätovné schválenie.

Vnútroštátne osvedčenie o zhode je platné iba v krajine, ktorá ho vystavila.

Zvyčajne sa vydáva pre autobusy, nákladné vozidlá, dodávky, návesy, vozidlá vyrobené na objednávku pred májom 2009 alebo veterány.

Ak je vaše auto už zaregistrované a preveziete ho do inej krajiny EÚ, úrady v novej krajine často vyžadujú dodatočné technické kontroly alebo osvedčenia pred samotnou registráciou.

Osvedčenie o registrácii pre autá, ktoré sú už zaregistrované

Ak chcete v inej krajine EÚ zaregistrovať auto, ktoré ste už vy alebo predchádzajúci vlastník zaregistrovali, mali by ste registračnému úradu predložiť predošlé osvedčenie o registrácii.

Toto osvedčenie obsahuje užitočné informácie o aute, čo urýchli a zefektívni novú registráciu.

Potvrdenie o poistení

Pri registrácii budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

Úrady by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

 • ktorá má sídlo alebo pobočku v danej krajine;
 • ktorá nemá pobočku v danej krajine, ale má v nej povolenie na poskytovanie služieb.

Potvrdenie o vlastníctve

Úrady vás môžu požiadať, aby ste preukázali, že ste legálnym vlastníkom vozidla. Na faktúrach slúžiacich ako doklad o kúpe vozidla by malo byť jasne uvedené DPH číslo predajcu.

Potvrdenie o zaplatení DPH

Vnútroštátne úrady sú pri registrácii vozidla oprávnené skontrolovať, či bola riadne zaplatená DPH.

Pravidlá súvisiace s DPH sa menia v závislosti od toho, či je vaše auto nové alebo ojazdené a či ho kupujete od profesionálneho predajcu alebo súkromnej osoby.

Na účely DPH sa za jazdené považuje také vozidlo, ktoré je v prevádzke viac ako 6 mesiacov od prvej registrácie a ktoré najazdilo viac ako 6 000 km.

Ak si kupujete nové auto od predajcu v jednom členskom štáte EÚ a chcete ho zaregistrovať v inom členskom štáte (v ktorom žijete alebo do ktorého sa sťahujete) DPH by ste mali zaplatiť iba v krajine vášho pobytu.

Aby ste nemuseli platiť DPH dvakrát a vyhli sa následnému žiadaniu o jej vrátenie, oznámte svojmu dodávateľovi, že chcete zaregistrovať vaše vozidlo v inej krajine EÚ.

Ak si kupujete ojazdené auto od súkromnej osoby, DPH nemusíte platiť v žiadnej krajine.

Ak si kupujete ojazdené auto od spoločnosti, ktorá ich predáva, odvedie sa DPH len z časti predstavujúcej zisk z predaja ojazdeného auta.  Táto DPH na faktúre nebude uvedená. Kúpa nebude predmetom zdanenia DPH v cieľovej krajine.

Potvrdenie o technickom stave

Úrady v krajine, kde si chcete vozidlo zaregistrovať, môžu vyžadovať, aby najprv prešlo technickou kontrolou.

Musia však uznať potvrdenie o technickom stave z inej krajiny EÚ.

Platba za registráciu vozidla / cestná daň

Registrácia vozidiel a cestná daň nie sú ošetrené jednotnou európskou legislatívou. Dane budete musieť zaplatiť podľa požiadaviek legislatívy v krajine, v ktorej žijete alebo do ktorej sa sťahujete.

Môžete spĺňať nárok na vyňatie vášho vozidla z platenia registračnej dane vtedy, keď meníte krajinu a dodržíte potrebné podmienky a lehoty.

Skôr ako sa presťahujete do novej krajiny, kontaktujte tamojšie vnútroštátne úradyEnglish.

Robte veci načas a ušetrite peniaze!

Príbeh

Alex a Flora práve odišli do dôchodku po 30 rokoch odpracovaných v Nemecku.  Teraz sa chcú presťahovať do Portugalska a priviezť tam aj svoje auto.

Ak do 6 mesiacov od odchodu z Nemecka zaregistrujú svoje auto v Portugalsku, nebudú zaň musieť zaplatiť registračnú daň. Portugalské úrady vyžadujú len osvedčenie z nemeckého úradu s uvedením dátumu, kedy opustili Nemecko.

Vzhľadom na to, že v Portugalsku môžete za registráciu vozidla zaplatiť veľmi vysokú daň, Alexovi a Flore sa určite oplatí zaregistrovať si svoje auto načas.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo