Navigačný riadok

Aktualizované : 06/09/2016

vehicles

Dokumenty a formálne požiadavky týkajúce sa registrácie vozidla

Môžete žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, svoje auto však musíte zaregistrovať v krajine, v ktorej sa zvyčajne zdržiavate alebo v ktorej máte trvalý pobyt.

Zvyčajne nemôžete zaregistrovať svoje auto v krajine, v ktorej máte druhé bydlisko alebo prázdninový dom.

Registrácia vozidiel nie je ošetrená jednotnou európskou legislatívou. Nasledujúce informácie odrážajú prax mnohých členských štátov.

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Na registráciu vášho auta musíte predložiť tieto doklady:

Osvedčenie o zhode pre nové autá

Vystavené výrobcom, ktoré potvrdzujú, že technické parametre vozidla spĺňajú bezpečnostné a environmentálne štandardy. Môže to byť buď európske ( ES) alebo vnútroštátne osvedčenie.

ES osvedčenie o zhode je platné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak má vaše auto platné ES osvedčenie, vnútroštátne úrady nemôžu vyžadovať žiadnu ďalšiu technickú dokumentáciu. Mohlo by sa tak stať jedine v prípade, že vaše auto bolo upravené po opustení výrobného závodu. Vtedy by úrady mohli požadovať jeho opätovné schválenie.

Vnútroštátne osvedčenie o zhode je platné iba v krajine, ktorá ho vystavila.

Zvyčajne sa vydáva pre autobusy, nákladné vozidlá, dodávky, návesy, vozidlá vyrobené na objednávku pred májom 2009 alebo veterány.

Ak je vaše auto už zaregistrované a preveziete ho do inej krajiny EÚ, úrady v novej krajine často vyžadujú dodatočné technické kontroly alebo osvedčenia pred samotnou registráciou.

Osvedčenie o registrácii pre autá, ktoré sú už zaregistrované

Ak chcete v inej krajine EÚ zaregistrovať auto, ktoré ste už vy alebo predchádzajúci vlastník zaregistrovali, mali by ste registračnému úradu predložiť predošlé osvedčenie o registrácii.

Toto osvedčenie obsahuje užitočné informácie o aute, čo urýchli a zefektívni novú registráciu.

Potvrdenie o poistení

Pri registrácii budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

Úrady by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

  • ktorá má sídlo alebo pobočku v danej krajine;
  • ktorá nemá pobočku v danej krajine, ale má v nej povolenie na poskytovanie služieb.

Potvrdenie o vlastníctve

Úrady vás môžu požiadať, aby ste preukázali, že ste legálnym vlastníkom vozidla. Na faktúrach slúžiacich ako doklad o kúpe vozidla by malo byť jasne uvedené DPH číslo predajcu.

Potvrdenie o zaplatení DPH

Vnútroštátne úrady sú pri registrácii vozidla oprávnené skontrolovať, či bola riadne zaplatená DPH.

Pravidlá súvisiace s DPH sa menia v závislosti od toho, či je vaše auto nové alebo ojazdené a či ho kupujete od profesionálneho predajcu alebo súkromnej osoby.

Na účely DPH sa za jazdené považuje také vozidlo, ktoré je v prevádzke viac ako 6 mesiacov od prvej registrácie a ktoré najazdilo viac ako 6 000 km.

Ak si kupujete nové auto od predajcu v jednom členskom štáte EÚ a chcete ho zaregistrovať v inom členskom štáte (v ktorom žijete alebo do ktorého sa sťahujete) DPH by ste mali zaplatiť iba v krajine vášho pobytu.

Aby ste nemuseli platiť DPH dvakrát a vyhli sa následnému žiadaniu o jej vrátenie, oznámte svojmu dodávateľovi, že chcete zaregistrovať vaše vozidlo v inej krajine EÚ.

Ak si kupujete ojazdené auto od súkromnej osoby, DPH nemusíte platiť v žiadnej krajine.

Ak si kupujete ojazdené auto od spoločnosti, ktorá ich predáva, odvedie sa DPH len z časti predstavujúcej zisk z predaja ojazdeného auta.  Táto DPH na faktúre nebude uvedená. Kúpa nebude predmetom zdanenia DPH v cieľovej krajine.

Potvrdenie o technickom stave

Úrady v krajine, kde si chcete vozidlo zaregistrovať, môžu vyžadovať, aby najprv prešlo technickou kontrolou.

Musia však uznať potvrdenie o technickom stave z inej krajiny EÚ.

Platba za registráciu vozidla / cestná daň

Registrácia vozidiel a cestná daň nie sú ošetrené jednotnou európskou legislatívou. Dane budete musieť zaplatiť podľa požiadaviek legislatívy v krajine, v ktorej žijete alebo do ktorej sa sťahujete.

Môžete spĺňať nárok na vyňatie vášho vozidla z platenia registračnej dane vtedy, keď meníte krajinu a dodržíte potrebné podmienky a lehoty.

Skôr ako sa presťahujete do novej krajiny, kontaktujte tamojšie vnútroštátne úrady.

Robte veci načas a ušetrite peniaze!

Príbeh

Alex a Flora práve odišli do dôchodku po 30 rokoch odpracovaných v Nemecku.  Teraz sa chcú presťahovať do Portugalska a priviezť tam aj svoje auto.

Ak do 6 mesiacov od odchodu z Nemecka zaregistrujú svoje auto v Portugalsku, nebudú zaň musieť zaplatiť registračnú daň. Portugalské úrady vyžadujú len osvedčenie z nemeckého úradu s uvedením dátumu, kedy opustili Nemecko.

Vzhľadom na to, že v Portugalsku môžete za registráciu vozidla zaplatiť veľmi vysokú daň, Alexovi a Flore sa určite oplatí zaregistrovať si svoje auto načas.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

v tomto prípade v 27 členských štátoch EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku

Retour au texte en cours.