Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 06/09/2016

vehicles

Rejestracja samochodu i inne formalności

Swój samochód musisz zarejestrować w kraju, w którym mieszkasz, lub w kraju stałego pobytu - zasada ta obowiązuje w całej Unii.

W większości przypadków nie możesz zarejestrować samochodu w kraju, gdzie masz dodatkowe miejsce zamieszkania lub dom letniskowy.

Przepisy UE nie regulują rejestracji samochodów. Poniżej opisano, jak wyglądają formalności w większości państw członkowskich.

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

 

Aby zarejestrować samochód, musisz przedstawić następujące dokumenty:

Świadectwo zgodności dla nowych samochodów

Wydane przez producenta - potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie ( WE) lub krajowe.

Świadectwo zgodności WE - ważne we wszystkich krajach UE

Jeśli Twój samochód ma ważne świadectwo zgodności WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej - chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

Krajowe świadectwo zgodności - ważne tylko w kraju, który je wydał

Zwykle dotyczy autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, przyczep, samochodów złożonych na zamówienie przed majem 2009 r. lub samochodów zabytkowych.

Jeżeli Twój samochód został już zarejestrowany, ale przenosisz się wraz z nim do innego kraju UE, urząd w nowym kraju zapewne będzie wymagał do zarejestrowania pojazdu dodatkowego przeglądu technicznego lub świadectwa.

Dowód rejestracyjny dla samochodów, które już były rejestrowane

Aby zarejestrować samochód, który już był rejestrowany (przez Ciebie lub poprzedniego właściciela) w innym kraju UE, powinieneś złożyć w wydziale rejestracji pojazdów poprzedni dowód rejestracyjny.

Zawiera on ważne informacje na temat samochodu, powinien też ułatwić i przyśpieszyć rejestrację.

Dowód ubezpieczenia

Dokonując rejestracji, musisz przedstawić dowód ubezpieczenia.

Urzędy powinny zaakceptować ubezpieczenie, jeśli umowa została zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym, które:

  • ma siedzibę lub oddział w danym kraju
  • nie ma oddziału w tym kraju, ale jest upoważnione do świadczenia usług na jego terenie.

Dowód własności

Możesz zostać poproszony o udowodnienie, że jesteś legalnym posiadaczem pojazdu. Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT dilera.

Dowód opłacenia podatku VAT

Podczas rejestracji pojazdu urzędy krajowe mają prawo sprawdzić, czy należycie opłacono podatek VAT.

Zasady dotyczące podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany oraz czy kupujesz go od autoryzowanego sprzedawcy czy też od osoby prywatnej.

Do celów podatku VAT pojazd uważa się za używany, jeśli minęło ponad sześć miesięcy od jego pierwszego wyjazdu na drogę oraz jeśli ma na liczniku ponad 6 tys. kilometrów.

Jeśli kupujesz nowy samochód u dilera w jednym z krajów UE, ale zabierasz go w celu rejestracji do innego kraju UE, w którym mieszkasz lub do którego się przeprowadzasz, musisz zapłacić podatek VAT tylko w kraju zamieszkania.

Aby uniknąć podwójnej płatności VAT-u i konieczności jego odzyskiwania później, poinformuj sprzedawcę, że zamierzasz zarejestrować pojazd w innym kraju UE.

Jeśli kupujesz używany samochód od osoby prywatnej, nie musisz płacić podatku VAT w żadnym kraju.

Jeśli kupujesz używany samochód w komisie, podatek VAT zostanie Ci naliczony, ale tylko od zysku ze sprzedaży używanego samochodu. Ta kwota VAT nie będzie wykazana na fakturze. Zakup nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT w kraju docelowym.

Dowód dopuszczenia do ruchu drogowego

Organy administracji w kraju, w którym zamierzasz zarejestrować pojazd, mogą wymagać, aby najpierw został on poddany przeglądowi technicznemu.

Jednak w rzeczywistości mają one obowiązek uznać badanie techniczne przeprowadzone w innym kraju UE.

Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej/podatku drogowego

Żadne przepisy unijne nie regulują kwestii opłaty za rejestrację ani podatku drogowego. Musisz uiścić te opłaty zgodnie z wymogami prawa kraju, w którym mieszkasz lub do którego się przeprowadzasz.

Przeprowadzając się do innego kraju, możesz kwalifikować się do zwolnienia z podatku od rejestracji pojazdu, jeśli spełnisz odpowiednie warunki i dopełnisz formalności w wymaganych terminach.

Przed przeprowadzką do nowego kraju skontaktuj się z odpowiednim urzędem krajowym.

Terminowość się opłaca!

Prawdziwa historia

Alex i Flora przeszli właśnie na emeryturę po przepracowaniu w Niemczech ostatnich 30 lat. Chcą się teraz przeprowadzić do Portugalii i zabrać ze sobą samochód.

W Portugalii są zwolnieni z tamtejszego podatku od rejestracji (ISV), jeśli zarejestrują auto w ciągu 6 miesięcy od wyjazdu z Niemiec. Władze portugalskie wymagają tylko zaświadczenia z niemieckiego urzędu, potwierdzającego datę opuszczenia kraju.

Ponieważ portugalski podatek od rejestracji pojazdów może być bardzo wysoki, Alexowi i Florze z pewnością opłaca się dokonanie rejestracji w terminie.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.