Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 06/09/2016

vehicles

Dokumenti u formalitajiet għar-reġistrazzjoni tal-karozza

Tgħix fejn tgħix fl-UE, għandek tirreġistra l-karozza tiegħek fil-pajjiż fejn normalment tgħix jew fejn għandek ir-residenza permanenti.

Normalment m'intix permess tirreġistra l-karozza f' pajjiż fejn għandek residenza sekondarja jew vileġġjatura.

Ma hemmx liġi komuni għall-UE kollha dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. L-informazzjoni li ġejja tirrifletti x'jiġri f'ħafna mill-pajjiżi membri.

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

 

Biex tirreġistra l-karozza, trid tippreżenta dawn id- dokumenti:

Ċertifikat ta' konformità ta' karozzi ġodda

Maħruġ mill-manifattur - juri li l- karatteristiċi tekniki tal-vettura jissodisfaw l-istandards tas-sigurtà u l-ambjent. Jista' jkun ċertifikat Ewropew ( KE) jew nazzjonali.

Ċertifikat ta' konformità tal-KE - validu fil- pajjiżi tal-UE.

Jekk il-karozza għandha ċertifikat tal-KE validu, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu dokumentazzjoni teknika addizzjonali - sakemm il-karozza tiegħek ma ġietx modifikata wara li ħarġet mill-fabbrika (f'dak il-każ jistgħu jitolbuk għal approvazzjoni ġdida).

Ċertifikat nazzjonali ta' konformità - validu biss fil-pajjiż li ħarġu.

Ġeneralment għal kowċis, trakkijiet, vannijiet, trejlers u vetturi individwali ta' qabel Mejju 2009 jew karozzi antiki.

Jekk il-karozza diġà rreġistrata u teħodha f'pajjiż ieħor tal-UE, l-awtoritajiet fil-pajjiż il-ġdid normalment jitolbu verifiki tekniki addizzjonali jew ċertifikati qabel jirreġistrawha.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-karozzi li kienu diġà rreġistrati

Meta tixtieq tirreġistra karozza li diġà kienet irreġistrata (minnek u jew mis-sid ta' qablek) f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek tippreżenta ċ-ċertifikat l-antik lill-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni.

Dan iċ-ċertifikat fih informazzjoni utli dwar il-karozza, għalhekk ir-reġistrazzjoni tkun aktar maljar u effiċjenti.

Prova ta' kopertura tal-assikurazzjoni

Meta tirreġistra, trid tippreżenta prova li għandek kopertura tal-assikurazzjoni.

L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw il-kopertura mingħand kwalunkwe kumpanija tal-assikurazzjoni:

  • ibbażata f'dak il-pajjiż jew li għandha uffiċċju hemm;
  • mingħajr uffiċċju f'dak il-pajjiż iżda awtorizzata li tipprovdi s-servizzi hemm.

Prova ta' pussess

Għandek imnejn tintalab tipprova li inti d-dentetur legali tal-vettura. Invojsis użati bħala prova ta' xiri għandhom jindikaw b'mod ċar in-numru tal-VAT tal-bejjiegħ tal-karozza.

Prova ta' pagament tal-VAT

L-awtoritajiet nazzjonali huma intitolati jiċċekkjaw, meta jirreġistraw vetturi, jekk il-VAT kinetx imħallas kif suppost.

Ir-regoli tal-VAT ivarjaw skont jekk il-karozza hijex ġdida jew użata u jekk tixtrihex mingħand dealer professjonali jew individwu privat.

Għal finijiet tal-VAT, vettura hi meqjusa użata jekk ikollha aktar minn 6 xhur minn meta ħarġet fit-triq l-ewwel darba u jekk tellgħet aktar minn 6,000 km.

Jekk tixtri karozza ġdida mingħand dealer f'wieħed mill-pajjiżi tal-UE, imma se tmur tirreġistraha f'pajjiż ieħor tal-UE fejn tgħix jew fejn sejjer tgħix, għandek tħallas il-VAT biss fil-pajjiż ta' residenza tiegħek.

Biex tevita li tħallas il-VAT darbtejn u toqgħod tirkupraha wara, għid lill-bejjiegħ li għandek l-intenzjoni tirreġistra l-vettura f'pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk se tixtri karozza użata mingħand individwu privat, ma għandek għalfejn tħallas il-VAT f'ebda pajjiż.

Jekk se tixtri karozza użata mingħand negozju tal-karozzi użati, teħel il-VAT imma fuq il-profitt biss li sar fuq il-bejgħ tal-karozza użata. Din il-VAT ma tidhirx fl-invojs. Ix-xiri ma jkunx suġġett għall-VAT fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Prova ta' affidabbiltà stradali

L-awtoritajiet fil-pajjiż fejn trid tirreġistra l-vettura tiegħek jistgħu l-ewwel jirrekjedu li tagħmel it-test tal-VRT.

Madankollu, huma obbligati jirrikonoxxu ċertifikat ta' affidabbiltà stradali maħruġ minn pajjiż ieħor tal-UE.

Pagament ta' reġistrazzjoni tal-vettura / taxxa tat-triq

Ma hemmx liġi komuni għall-UE kollha dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi u t-taxxa tat-triq. Dawn it-taxxi jkollok tħallashom skont il-liġi tal-pajjiż fejn tgħix jew sejjer tgħix.

Għandek imnejn tkun eleġibbli għal eżenzjoni tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vettura meta tibdel il-pajjiż, jekk tiltaqa' ma' kondizzjonijiet u skadenzi relevanti.

Qabel titlaq lejn il-pajjiż il-ġdid, ikkuntattja l- awtoritajiet nazzjonali hemm.

Franka l-flus billi tagħmel l-affarijiet qabel ma jiskadu!

Storja bħala eżempju

Alex u Flora għadhom kif irtiraw, wara li ħadmu fil-Ġermanja għal dawn l-aħħar 30 sena. Issa jridu jmorru jgħixu l-Portugall u jieħdu l-karozza magħhom.

Fil-Portugall huma eżentati mit-taxxa ta' reġistrazzjoni Portugiża (ISV) jekk jirreġistraw il-karozza fi żmien 6 xhur wara li jħallu l-Ġermanja. L-awtoritajiet Portugiżi jirrekjedu sempliċiment ċertifiakt mill-amministrazzjoni Ġermaniża li juri d-data li fiha telqu mill-pajjiż.

Minħabba li t-taxxa ta' reġistrazzjoni Portugiża tista' tkun għalja sew, jiswa ħafna li Alex u Flora jirreġistraw fil-ħin.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.