Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 06/09/2016

vehicles

Automašīnas reģistrācijas dokumenti un formalitātes

Automašīna jāreģistrē tajā valstī, kur parasti dzīvojat vai kur uzturaties pastāvīgi.

Visbiežāk nebūs iespējams piereģistrēt automašīnu valstī, kur atrodas jūsu otrā dzīvesvieta vai vasarnīca.

Transportlīdzekļu reģistrāciju neregulē ES tiesību akti. Šeit sniegtā informācija apkopo dažādās dalībvalstīs pieņemto praksi.

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

Lai reģistrētu automašīnu, jums vajadzēs iesniegt šādus dokumentus.

Atbilstības apliecinājums jaunām automašīnām

To izdod ražotājs, un tajā norādīts, ka transportlīdzekļa tehniskās īpašības atbilst drošības un vides aizsardzības standartiem. Tas var būt Eiropas ( ES) vai nacionālais atbilstības sertifikāts.

ES atbilstības sertifikātsderīgs visās ES valstīs.

Ja jūsu automašīnai ir derīgs ES atbilstības sertifikāts, valsts iestādes nedrīkst pieprasīt papildu tehnisko dokumentāciju, izņemot, ja jūsu automašīna kopš izlaišanas no rūpnīcas ir pārbūvēta (tad jāiegūst jauns apstiprinājums).

Nacionālais atbilstības sertifikāts — derīgs tikai valstī, kas to izdevusi.

Parasti to izdod autobusiem, kravas automašīnām, kravas mikroautobusiem, piekabēm un līdz 2009. gada maijam pārbūvētiem transportlīdzekļiem vai vēsturiskajiem spēkratiem.

Ja jūsu automašīna jau ir reģistrēta un jūs pārceļaties uz citu ES valsti, jaunās valsts iestādes pirms pārreģistrācijas nereti pieprasa papildu tehniskās pārbaudes vai sertifikātus.

Reģistrācijas apliecība jau reģistrētām automašīnām

Ja vēlaties pārreģistrēt automašīnu, kas jau ir reģistrēta citā ES valstī (uz jūsu vai bijušā īpašnieka vārda), reģistrācijas iestādē jāiesniedz pēdējā reģistrācijas apliecība.

Tajā ir būtiska informācija par automašīnu, tapēc reģistrācija noritēs raitāk un rezultatīvāk.

Apdrošināšanas apliecinājums

Reģistrējot automašīnu, jums vajadzēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka automašīna ir apdrošināta.

Iestādēm vajadzētu pieņemt polises, ko izdevusi apdrošināšanas sabiedrība,

  • kuras galvenā mītne vai birojs atrodas attiecīgajā valstī,
  • kurai nav biroja attiecīgajā valstī, bet kura ir tiesīga tajā sniegt pakalpojumus.

Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti

Jums var likt pierādīt, ka esat transportlīdzekļa likumīgais īpašnieks. Ja vēlaties izmantot rēķinu par automašīnas iegādi, tajā jābūt skaidri norādītam tirgotāja PVN maksātāja numuram.

PVN samaksas apliecinājums

Valstu iestādes, reģistrējot automašīnu, drīkst pārbaudīt, vai par to ir samaksāts PVN.

Noteikumi par PVN atšķiras atkarībā no tā, vai automašīna ir jauna vai lietota un vai jūs to pērkat no profesionāla autotirgotāja vai no privātpersonas.

No PVN samaksas viedokļa transportlīdzekli uzskata par lietotu, ja tas ir vecāks par 6 mēnešiem no pirmās lietošanas satiksmē un tā nobraukums pārsniedz 6000 km.

Ja pērkat jaunu automašīnu no autotirgotāja vienā ES valstī, bet vēlaties to reģistrēt citā ES valstī, kur dzīvojat vai kurp grasāties pārcelties, PVN būs jāmaksā tikai jūsu dzīvesvietas valstī.

Lai PVN nenāktos maksāt dubultā un pārmaksu vēlāk atgūt, sakiet pārdevējam, ka jauno auto reģistrēsit citā ES dalībvalstī.

Iegādājoties lietotu automašīnu no privātpersonas, jums nevienā valstī nav jāmaksā PVN.

Pērkot lietotu automašīnu no lietotu automašīnu tirgotāja, jums būs jāmaksā PVN, bet tikai par peļņas tiesu, ko tirgotājs guvis, pārdodot lietoto auto. Šis PVN rēķinā neparādīsies. Par pirkumu galamērķa valstī nebūs jāmaksā PVN.

Tehniskā apskate

Var gadīties, ka tās valsts iestādes, kurā vēlaties reģistrēt automašīnu, pieprasa vispirms veikt tehnisko apskati.

Tomēr tām ir pienākums atzīt citā ES valstī izdotu  tehniskās apskates dokumentu.

Reģistrācijas nodevas vai ceļu nodokļa samaksa

Transportlīdzekļu reģistrācijas nodevas un ceļu nodokļus neregulē ES tiesību akti. Jums jāsamaksā nodokļi, kas paredzēti tās valsts tiesību aktos, kur dzīvojat vai kurp pārceļaties.

Var gadīties, ka jums, mainot dzīvesvietu no vienas valsts uz citu, nav jāmaksā transportlīdzekļa reģistrācijas nodeva, ja ievērojat attiecīgos noteikumus un termiņus.

Pirms pārcelšanās uz jauno valsti sazinieties ar turienes iestādēm.

Ietaupiet naudu, ievērojot termiņus!

Piemērs no dzīves

Aleksis un Flora, nostrādājuši 30 gadus Vācijā, nupat ir pensionējušies. Viņi vēlas pārcelties uz Portugāli, līdzi ņemot arī automašīnu.

Portugālē viņiem nebūs jāmaksā Portugāles reģistrācijas nodeva (ISV), ja viņi pārreģistrēs automašīnu 6 mēnešu laikā kopš aizbraukšanas no Vācijas. Portugāles iestādēm būs vajadzīga izziņa no Vācijas administratīvajām iestādēm, kurā būs norādīts datums, kad pāris aizbrauca no Vācijas.

Tā kā Portugālē reģistrācijas nodevas var būt ļoti dārgas, Aleksim un Florai būtu izdevīgi pārreģistrēt automašīnu laikus.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.