Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-09-06

vehicles

Automobilio registravimo dokumentai ir formalumai

Kad ir kurioje ES šalyje gyventumėte, savo transporto priemonę turite įregistruoti toje šalyje, kurioje paprastai gyvenate arba turite nuolatinę gyvenamąją vietą.

Paprastai negalima įregistruoti automobilio toje šalyje, kurioje turite antrą arba atostogų būstą.

Bendro ES teisės akto dėl transporto priemonių registracijos nėra. Čia aprašoma daugelyje valstybių narių galiojanti tvarka.

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

 

Kad galėtumėte įregistruoti savo transporto priemonę, turite pateikti toliau išvardytus dokumentus.

Naujo automobilio atitikties sertifikatas

Jį išduoda gamintojas. Šiuo dokumentu paliudijama, kad techninės transporto priemonės charakteristikos atitinka saugos ir aplinkos apsaugos standartus. Tai gali būti arba europinis ( EB), arba nacionalinis sertifikatas.

EB atitikties sertifikatasgalioja visose ES šalyse.

Jeigu turite galiojantį savo transporto priemonės EB sertifikatą, kompetentingos nacionalinės institucijos negali reikalauti jokių papildomų techninių dokumentų, nebent jūsų transporto priemonė po išleidimo iš gamykos buvo modifikuota (tada jos gali pareikalauti, kad būtų atlikta nauja atitikties patikra).

Nacionalinis atitikties sertifikatas galioja tik jį išdavusioje šalyje.

Paprastai jis išduodamas autobusams, sunkvežimiams, furgonams, priekaboms ir savos konstrukcijos transporto priemonėms, pagamintoms iki 2009 m. gegužės, arba senoviniams automobiliams.

Jeigu jūsų automobilis jau registruotas ir jūs persikeliate gyventi į kitą ES šalį, jos kompetentingos institucijos prieš įregistruodamos jūsų transporto priemonę veikiausiai pareikalaus papildomų techninių patikrų ar sertifikatų.

Jau registruotų transporto priemonių registracijos pažymėjimas

Kai norite kitoje ES šalyje užregistruoti transporto priemonę, kuri jau buvo registruota (jūsų ar ankstesnio savininko), registracijos įstaigai turėtumėte pateikti ankstesnį registracijos pažymėjimą.

Šiame pažymėjime yra daug naudingos informacijos apie transporto priemonę, todėl registracija bus spartesnė ir paprastesnė.

Draudimo įrodymas

Kai registruosite transporto priemonę, jums reikės įrodyti, kad turite draudimą.

Registracijos įstaigos pareigūnai turėtų pripažinti bet kurios draudimo bendrovės suteiktą draudimo apsaugą, jeigu tokia draudimo bendrovė:

  • įsisteigusi toje šalyje arba joje turi biurą;
  • neturi biurų toje šalyje, bet jai suteiktas leidimas joje teikti paslaugas.

Nuosavybės patvirtinimas

Jūsų gali paprašyti įrodyti, kad esate teisėtas šios transporto priemonės savininkas. Kaip pirkimo įrodymai pateikiamose sąskaitose faktūrose turėtų būti aiškiai nurodytas automobilių pardavėjo PVM mokėtojo kodas.

PVM mokėjimo patvirtinimas

Nacionalinės institucijos, registruodamos transporto priemones, turi teisę patikrtinti, ar teisingai sumokėtas PVM.

PVM taisyklės naujiems ir naudotiems automobiliams skiriasi, taip pat yra skirtumas, ar jį perkate iš specializuoto platintojo, ar iš privataus asmens.

PVM tikslams transporto priemonė laikoma naudota, jei nuo jos eksploatacijos pradžios praėjo daugiau nei 6 mėnesiai ir jei ji nuvažiavo daugiau kaip 6000 km.

Jeigu perkate naują automobilį iš platintojo vienoje ES šalyje, bet registruosite jį kitoje, kur gyvenate arba į kurią išsikeliate, PVM turėtumėte mokėti tik savo gyvenamojoje šalyje.

Kad netektų PVM sumokėti du kartus ir vėliau jį susigrąžinti, įspėkite pardavėją, kad transporto priemonę ketinate registruoti kitoje ES šalyje.

Jei perkate naudotą automobilį iš privataus asmens, PVM nereikia mokėti jokioje šalyje.

Jei naudotą automobilį perkate iš perpardavėjo įmonės, jums reikės mokėti PVM, bet tik už pelną, gautą iš naudoto automobilio pardavimo. Šis PVM nebus nurodytas sąskaitoje faktūroje. Paskirties šalyje už šį sandorį PVM mokėti nereikės.

Techninės apžiūros patvirtinimas

Šalies, kurioje norite įregistruoti savo transporto priemonę, kompetentingos institucijos pirmiausia gali pareikalauti atlikti techninę jos apžiūrą.

Vis dėlto jos turi pripažinti kitoje ES šalyje išduotą techninės apžiūros taloną.

Transporto priemonės ir kelių mokesčiai

Bendro ES teisės akto dėl transporto priemonių registracijos ir kelių mokesčių nėra. Jums reikės sumokėti šiuos mokesčius, kaip numatyta šalies, kurioje gyvenate arba į kurią persikeliate, teisės aktuose.

Jeigu įvykdote tam tikras sąlygas ir spėjate iki nustatytų terminų, jums gali būti pritaikyta transporto priemonės registracijos mokesčio lengvata, kai persikeliate į kitą šalį.

Prieš išvažiuodamas į naująją šalį kreipkitės į jos nacionalines institucijas.

Jei viską atliksite laiku, sutaupysite!

Atsitikimas

Aleksas ir Flora neseniai išėjo į pensiją. Paskutiniuosius 30 metų jie dirbo Vokietijoje. Dabar jie nori persikelti į Portugaliją ir kartu pasiimti savo automobilį.

Portugalijoje jie galės nemokėti registracijos mokesčio (ISV), jei automobilį užregistruos per 6 mėnesius nuo išvažiavimo iš Vokietijos. Portugalijos institucijoms reikės pateikti tik Vokietijos administravimo įstaigos išduotą pažymėjimą, kuriame nurodyta jų išvykimo iš šalies data.

Kadangi registracijos mokestis Portugalijoje gali būti labai didelis, Aleksui ir Florai tikrai verta suspėti atlikti registraciją laiku.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai

šiuo atveju 27 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje

Retour au texte en cours.