Navigációs útvonal

Frissítve : 06/09/2016

vehicles

Gépkocsi-regisztrációval kapcsolatos dokumentumok és adminisztratív teendők

Az Európai Unióban minden autótulajdonosnak nyilvántartásba kell vetetnie személygépkocsiját abban az országban, ahol életvitelszerűen tartózkodik, vagy ahol az állandó tartózkodási helye van.

Abban az országban, ahol Önnek csak másodlagos lakóhelye vagy nyaralója van, rendszerint nem engedélyezik a kocsi nyilvántartásba vételét.

Nincs Unió-szerte hatályos jogszabály a járművek regisztrációjára vonatkozóan. Az alábbiakban a több tagországban is szokásos eljárásokat ismertetjük.

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

 

Az autó nyilvántartásba vételéhez a következő dokumentumokra van szükség:

Megfelelőségi nyilatkozat az új gépkocsik esetében

A gyártó által kiállított igazolás azt tanúsítja, hogy a jármű műszaki jellemzői megfelelnek a biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat lehet európai uniós ( EK) vagy tagállami igazolás.

EK-megfelelőségi nyilatkozat - az összes uniós országban érvényes.

Ha az Ön gépkocsijának érvényes EK-nyilatkozata van, a tagállami hatóságok nem kérhetnek más műszaki dokumentációt - feltéve, hogy a jármű nem ment változtatáson keresztül azután, hogy a gyárat elhagyta (erre van lehetőség, csak új jóváhagyási eljárást kell kérelmezni).

Nemzeti megfelelőségi nyilatkozat - csak abban az országban érvényes, amelyben kibocsátották.

Általában buszok, tehergépkocsik, kisteherautók, pótkocsik és a 2009 májusa előtt készült egyedi tervezésű kocsik, valamint a muzeális jellegű autók esetében használatos.

Ha az Ön gépkocsija már nyilvántartásba van véve az uniós országok valamelyikében, de Ön másik tagállamba költözik, az új lakóhely szerinti ország hatóságai a regisztrációt további műszaki vizsga elvégzéséhez vagy további igazolások bemutatásához köthetik.

Forgalmi engedély a már nyilvántartásba vett gépkocsik esetében

Ha Ön valamelyik uniós országban korábban már nyilvántartásba vett autót szeretne egy másik uniós országban bejegyeztetni, fontos, hogy a korábbi forgalmi engedélyt benyújtsa a nyilvántartó hatóságoknak.

A forgalmi engedély hasznos információkat tartalmaz a járműről, tehát így gyorsabb és hatékonyabb lesz a nyilvántartásbavételi eljárás.

A kötelező felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás

A regisztrációhoz igazolni kell, hogy kötött felelősségbiztosítást.

A hatóságoknak el kell fogadniuk minden olyan biztosító fedezetigazolását, amely:

  • az adott országban székhellyel vagy irodával rendelkezik;
  • nem rendelkezik ugyan irodával az országban, de jogosult szolgáltatást nyújtani ott.

Tulajdonjog igazolása

A hatóság kérheti Öntől annak igazolását, hogy Ön a jármű jogos tulajdonosa. Fontos, hogy a vételt bizonyító számlán jól olvashatóan szerepeljen az autókereskedő adószáma.

A héa megfizetéséről szóló igazolás

A tagállami hatóságoknak joguk van ellenőrizni, hogy a nyilvántartásba vételre váró gépkocsi után megfizették-e a héa (hozzáadottérték-adó, Magyarországon: áfa) teljes összegét.

A héára vonatkozó szabályok változnak attól függően, hogy új vagy használt autóról van szó, illetve hogy az eladó hivatásos autókereskedő vagy magánszemély.

A héaszabályok értelmében használt autónak számít minden olyan autó, melyet több mint 6 hónapja helyeztek először forgalomba, és amelynek több mint 6 000 km-t  mutat a kilométer-számlálója.

Ha Ön új autót vesz egy autókereskedőtől az EU valamelyik tagállamában, de egy másik uniós országban szeretné nyilvántartásba vetetni (ott, ahol él vagy ahova költözik), csak a lakóhelye szerinti országban kell héát fizetnie.

Szóljon az eladónak, hogy egy másik uniós országban szeretné forgalomba helyezni az autót. Így nem kell kétszer megfizetnie a héát és utólag visszaigényelnie azt.

Ha magánszemélytől vásárol használt autót, egyik országban sem kell héát fizetnie.

Ha Ön viszonteladótól használt autót vásárol, héát csak a kereskedőnek a gépkocsi eladásából származó nyeresége után kell fizetnie. A héa összege nem fog szerepelni a számlán. Az autóvásárlás a forgalomba helyezés országában már nem lesz héaköteles.

Műszaki alkalmasság igazolása

Annak az országnak a hatóságai, ahol Ön a járművet forgalomba kívánja helyezni, kérhetik a jármű előzetes műszaki vizsgáztatását.

A hatóságoknak azonban el kell fogadniuk az igazolást arról, hogy a jármű műszakilag alkalmas a közúti forgalomban való részvételre akkor is, ha más uniós ország állította azt ki.

A regisztrációs adó, útadó megfizetéséről szóló igazolás

Nincs egységes uniós jogszabály a járművek regisztrációjára és az útadóra vonatkozóan. Az adót aszerint kell Önnek megfizetnie, amint azt a lakóhelye vagy leendő lakóhelye szerinti ország jogi szabályozása előírja.

Ön jogosult lehet arra, hogy adómentesen regisztrálja a személygépkocsiját, amikor másik országba költözik, feltéve hogy megfelel a vonatkozó feltételeknek, és betartja az előírt határidőket.

Költözés előtt érdemes felvennie a kapcsolatot az új lakóhelye szerinti ország nemzeti hatóságával.

Pénzt takaríthat meg, ha minden teendőt időben elvégez.

Konkrét eset

Alex és Flora Németországban harminc évi munka után nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveiket Portugáliában szeretnék tölteni, és autójukat magukkal akarják vinni.

Portugáliában a jog szerint mentesülhetnek a portugál regisztrációs adó, az ISV megfizetése alól, ha azután, hogy elhagyták Németországot, hat hónapon belül elintézik járművük nyilvántartásba vételét. A mentesség megadásához a portugál hatóságok csupán a német közigazgatási szervek által kiadott, az ország elhagyásának időpontját tanúsító igazolást kérik.

Mivel a portugál regisztrációs adó összege jelentős, mindenképp érdemes Alexnek és Florának idejében bejegyeztetni autójukat.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Ebben az esetben az EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein és Norvégia

Retour au texte en cours.