Navigacijski put

Ažurirano : 06/09/2016

vehicles

Dokumenti za registriranje automobila i postupci

Bez obzira na to u kojoj državi članici živite, morate registrirati automobil u zemlji u kojoj obično boravite ili u kojoj imate stalno boravište.

Automobil obično ne možete registrirati u zemlji u kojoj imate drugo boravište ili kuću za odmor.

Ne postoji propis o registraciji vozila na razini EU-a. U nastavku su predstavljene prakse u mnogim država članicama.

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

 

Kako biste registrirali svoj automobil, potrebni su vam sljedeći dokumenti:

Potvrda o sukladnosti za nove automobile

Potvrdu izdaje proizvođač i njome se jamči da tehničke karakteristike vozila zadovoljuju sigurnosne i ekološke standarde. Može biti europska ( EZ) ili nacionalna.

Potvrda o sukladnosti EZ-a vrijedi u svim državama članicama.

Ako imate valjanu potvrdu o sukladnosti EZ-a za svoj automobil, nacionalna nadležna tijela ne mogu tražiti dodatnu tehničku dokumentaciju, osim ako je vaš automobil preinačen nakon izlaska iz tvornice (tada mogu zatražiti ponovno odobrenje vozila).

Nacionalna potvrda o sukladnosti vrijedi samo u zemlji koja ju je izdala.

Izdaje se uglavnom za autobuse, kamione, kombije, prikolice i automobile proizvedene po narudžbi prije svibnja 2009. ili starodobna vozila.

Ako je vaš automobil već registriran, a vi se preselite u drugu državu članicu, nadležna tijela u toj zemlji vjerojatno će zahtijevati dodatne tehničke provjere ili potvrde prije registracije.

Potvrda o registraciji za već registirane automobile

Ako želite registrirati automobil koji ste u drugoj državi članici već registrirali vi ili je to učinio prethodni vlasnik, trebate tijelima nadležnima za registraciju dostaviti staru potvrdu.

Ta potvrda sadrži korisne podatke o automobilu pa će registracija biti brža i učinkovitija.

Dokaz o osiguranju

Prilikom registracije morat ćete dokazati da imate automobilsko osiguranje.

Nadležna tijela moraju prihvatiti osiguranje svakog osiguravajućeg društva:

  • sa sjedištem ili poslovnicom u toj zemlji
  • bez poslovnice u toj zemlji, ali s dozvolom za poslovanje u njoj.

Dokaz o vlasništvu

Možda ćete trebati dokazati da ste zakoniti vlasnik vozila. Na računu za kupnju vozila treba jasno biti naveden porezni broj trgovca automobilima.

Dokaz o plaćanju PDV-a

Prilikom registracije vozila nacionalna nadležna tijela imaju pravo provjeriti je li PDV pravilno plaćen.

Pravila o PDV-u ovise o tome je li vaš automobil nov ili rabljen te jeste li ga kupili od profesionalnog trgovca ili privatne osobe.

U skladu s pravilima o PDV-u vozilo je rabljeno ako je korišteno više od 6 mjeseci od stavljanja u promet i ako ima više od 6000 prijeđenih kilometara.

Ako kupujete novi automobil od trgovca u jednoj državi članici, ali ga namjeravate registrirati u državi članici u kojoj živite ili u koju ćete se preseliti, trebate platiti PDV samo u zemlji boravišta.

Kako biste izbjegli dvostruko plaćanje PDV-a i njegov naknadni povrat, obavijestite trgovca da namjeravate registrirati vozilo u drugoj državi članici.

Ako kupujete rabljeni automobil od privatne osobe, ne morate platiti PDV ni u jednoj zemlji.

Ako kupujete rabljeno vozilo od trgovca rabljenim vozilima, morat ćete platiti PDV, ali samo na zaradu ostvarenu prodajom rabljenog automobila. To neće biti prikazano na računu, a na automobil nećete platiti PDV u odredišnoj zemlji.

Dokaz o tehničkoj ispravnosti

Nadležna tijela u zemlji u kojoj želite registrirati vozilo možda će zatražiti tehnički pregled vozila.

Unatoč tomu, moraju priznati potvrdu o tehničkoj ispravnosti izdanu u drugoj državi članici.

Plaćanje poreza na registraciju/poreza na cestovna motorna vozila

Ne postoji propis o porezu na registraciju vozila i porezu na cestovna motorna vozila na razini EU-a. Te ćete poreze morati platiti u skladu sa zakonom na snazi u zemlji u kojoj živite ili u koju se selite.

Budete li ispunjavali odgovarajuće uvjete i pridržavali se odgovarajućih rokova, možda ćete pri preseljenju u drugu zemlju moći ostvariti oslobođenje od PDV-a na registraciju vozila.

Prije preseljenja u drugu zemlju obratite se tamošnjim nacionalnim nadležnim tijelima.

Uštedite rješavajući stvari na vrijeme!

Primjer

Nakon 30 godina rada u Njemačkoj Alex i Flora otišli su u mirovinu. Sada se žele preseliti u Portugal i sa sobom povesti automobil.

U Portugalu su oslobođeni od plaćanja portugalskog poreza na registraciju vozila (ISV) ako automobil registriraju najkasnije 6 mjeseci nakon odlaska iz Njemačke. Portugalska nadležna tijela traže samo potvrdu njemačke administracije u kojoj je naveden njihov datum odlaska.

Budući da je portugalski porez na registraciju vozila vrlo visok, Alexu i Flori odgovara registrirati automobil na vrijeme.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.