Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/09/2016

vehicles

Auto registreerimine: dokumendid ja formaalsused

Olenemata sellest, kus te ELis elate, peate oma auto registreerima selles riigis, kus te tavaliselt elate või kus on teie alaline elukoht.

Reeglina ei ole teil lubatud registreerida oma autot riigis, kus teil on lisaelukoht või suvekodu.

Ei ole olemas ühtegi kõigis ELi liikmesriikides kehtivat õigusakti sõiduki registreerimise kohta. Järgnev teave kajastab paljudes liikmesriikides kohaldatavaid tavasid.

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Auto registreerimiseks peate esitama järgmised dokumendid:

Uue auto puhul vastavustunnistus

Väljastab tootja - tunnistus tõendab, et sõiduki tehnilised omadused vastavad ohutus- ja keskkonnanõuetele. Võib olla kas Euroopa ( ) või riiklik tunnistus.

EÜ vastavustunnistus - kehtib kõigis ELi liikmesriikides.

Kui teil on kehtiv EÜ vastavustunnistus, ei ole riiklikel ametiasutustel õigust nõuda teilt mingeid täiendavaid dokumente, v.a juhul, kui autot on pärast tehasest väljasaatmist muudetud (sellisel juhul võivad nad nõuda uue tüübikinnituse teostamist). 

Riiklik vastavustunnistus - kehtib üksnes selle väljastanud riigis.

Üldiselt enne 2009. aasta maid toodetud busside, veoautode, kaubikute, haagiste ja eriprojekti järgi ehitatud sõidukite või vanaautode puhul.

Kui teie auto on juba registreeritud ning te viite selle teise ELi liikmesriiki, nõuavad teie riigi ametiasutused enne selle registreerimist sageli täiendavaid tehnokontrolle või tunnistusi.

Juba registreeritud autode registreerimistunnistus

Kui soovite registreerida auto, mis on teie või selle eelmise omaniku poolt juba mõnes teises ELi liikmesriigis registreeritud, peate vastavale asutusele esitama eelmise registreerimistunnistuse.

Selles sisalduv teave kiirendab ja tõhustab registreerimist.

Tõend kindlustuskaitse kohta

Auto registreerimisel peate esitama tõendi kehtiva kindlustuskaitse kohta.

Ametiasutused peaksid aktsepteerima iga sellise kindlustusettevõtja pakutavat kindlustuskaitset,

  • kelle asukoht on asjaomases riigis või kellel on seal esindus;
  • kellel puudub asjaomases riigis esindus, kuid kellel on luba seal teenuseid pakkuda.

Sõiduki omandamist tõendavad dokumendid

Teilt võidakse nõuda tõendeid selle kohta, et olete sõiduki seaduslik omanik. Ostmist tõendavatel arvetel peaks olema selgelt märgitud müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Tõend käibemaksu tasumise kohta

Riiklikel ametiasutustel on sõidukite registreerimisel õigus kontrollida, kas käibemaks on nõuetekohaselt tasutud.

Käibemaksueeskirjad erinevad sõltuvalt sellest, kas teie auto on uus või kasutatud ning kas ostsite selle ametlikult edasimüüjalt või eraisikult.

Käibemaksu seisukohast loetakse sõidukit kasutatuks, kui selle kasutuselevõtust on möödunud rohkem kui 6 kuud ja see on läbinud üle 6000 km.

Kui ostate edasimüüjalt uue auto ühes ELi liikmesriigis, kuid viite selle registreerimiseks teise ELi liikmesriiki, kus te elate või kuhu kavatsete elama asuda, peate käibemaksu tasuma üksnes oma elukohariigis.

Teavitage müüjat oma kavatsusest registreerida sõiduk teises ELi liikmesriigis, et te ei peaks tasuma käibemaksu kaks korda ning seda hiljem tagasi taotlema.

Te ei pea tasuma käibemaksu üheski riigis, kui ostate kasutatud auto eraisikult

Kui aga ostate kasutatud auto edasimüüjalt, peate tasuma käibemaksu üksnes kasutatud auto müügist saadud kasumilt. Seda käibemaksu arvele ei märgita. Sihtkohaks olevas riigis sellelt ostult käibemaksu tasuma ei pea.

Tõend tehnonõuetele vastavuse kohta

Selle riigi ametiasutused, kus te soovite oma sõiduki registreerida, võivad nõuda tehnoülevaatuse läbimist.  

Nad on aga kohustatud tunnustama teises ELi liikmesriigis väljastatud tehnoülevaatuse kontrollkaarti.

Registreerimis- / liiklusmaksu tasumine

Ei ole olemas ühtegi kõigis ELi liikmesriikides kehtivat õigusakti sõiduki registreerimis- ja liiklusmaksude kohta. Peate need maksud tasuma vastavalt selle riigi seadustele, kus te elate või kuhu te elama asute.

Asudes elama teise liikmesriiki, võib teil sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele, kui täidate asjakohased tingimused ja järgite ettenähtud tähtaegu.

Enne teise liikmesriiki elama asumist võtke ühendust sealsete riiklike ametiasutustega.

Säästke raha, pidades kinni tähtaegadest!

Näidisjuhtum

Pärast 30 tööaastat Saksamaal jäid Alex ja Flora pensionile. Nad soovivad nüüd kolida Portugali ning võtta sinna kaasa oma auto.

Kui nad registreerivad oma auto 6 kuu jooksul pärast Saksamaalt lahkumist, ei pea nad Portugali registreerimismaksu tasuma. Nad peavad Portugali ametiasutusele esitama Saksa ametiasutuse väljastatud tõendi, kuhu on märgitud nende riigist lahkumise kuupäev.

Kuna registreerimismaks võib Portugalis olla väga kõrge, tasub Alexil ja Floral oma auto kindlasti õigeaegselt registreerida.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.