Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 06/09/2016

vehicles

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Σε όποιο μέρος της ΕΕ κι αν διαμένετε, πρέπει να ταξινομείτε το αυτοκίνητό σας στη χώρα όπου ζείτε συνήθως ή έχετε τη μόνιμη κατοικία σας.

Συνήθως δεν επιτρέπεται να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα όπου έχετε μόνον τη δεύτερη ή εξοχική σας κατοικία.

Δεν υπάρχει νομοθεσία με πανευρωπαϊκή ισχύ για την ταξινόμηση οχημάτων. Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τις πρακτικές που ακολουθούνται σε πολλά κράτη μέλη.

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

 

Για να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας, πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τα καινούρια αυτοκίνητα

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον κατασκευαστή και βεβαιώνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Μπορεί να είναι ένα ευρωπαϊκό ( να φέρει το σήμα "ΕΚ ") ή ένα εθνικό πιστοποιητικό.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης "ΕΚ ": ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό "ΕΚ", οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα τεχνικά παραστατικά, εκτός εάν έγινε κάποια τροποποίηση στο αυτοκίνητό σας αφότου έφυγε από το εργοστάσιο (στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσουν την εκ νέου έγκρισή του).

Εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης: έχει ισχύ μόνον στη χώρα που το εξέδωσε.

Συνήθως για λεωφορεία, φορτηγά, ημιφορτηγά, ρυμουλκούμενα και ειδικά προσαρμοσμένα αυτοκινήτα που κατασκευάστηκαν πριν από τον Μάιο του 2009 ή αυτοκίνητα αντίκες.

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι ήδη ταξινομημένο και σκοπεύετε να το μεταφέρετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι αρχές της νέας σας χώρας θα ζητήσουν κατά πάσα πιθανότητα τη διενέργεια πρόσθετων τεχνικών ελέγχων ή πρόσθετα πιστοποιητικά προτού ταξινομήσουν το αυτοκίνητο.

Άδεια κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που έχουν ήδη ταξινομηθεί

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε ένα αυτοκίνητο που έχει ήδη ταξινομηθεί (από εσάς ή τον προηγούμενο ιδιοκτήτη) σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υποβάλετε την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στις αρχές ταξινόμησης.

Η άδεια αυτή περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο, και γι' αυτό η ταξινόμησή του θα μπορεί να γίνει γρηγορότερα.

Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης

Όταν ταξινομείτε ένα αυτοκίνητο, πρέπει να παράσχετε απόδειξη ότι διαθέτετε ασφαλιστική κάλυψη.

Συνήθως, οι αρχές μιας χώρας δέχονται την ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες που:

  • έχουν την έδρα τους ή γραφεία στη χώρα αυτή, 
  • δεν έχουν γραφεία στη χώρα αυτή αλλά έχουν λάβει άδεια παροχής υπηρεσιών εκεί.

Απόδειξη κυριότητας

Μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οχήματος. Στα τιμολόγια που υποβάλλονται ως απόδειξη αγοράς πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα ο αριθμός ΦΠΑ της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Απόδειξη καταβολής του ΦΠΑ

Οι εθνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν, κατά την ταξινόμηση των οχημάτων, εάν έχει γίνει σωστά η καταβολή του ΦΠΑ.

Οι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ διαφέρουν, ανάλογα με το αν το αυτοκίνητό σας είναι καινούριο ή μεταχειρισμένο και αν το έχετε αγοράσει από επαγγελματία αντιπρόσωπο ή από ιδιώτη.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, ένα όχημα είναι μεταχειρισμένο εάν τέθηκε πρώτη φορά σε κυκλοφορία εδώ και περισσότερους από 6 μήνες και εάν έχει διανύσει περισσότερα από 6.000 χλμ.

Εάν αγοράσατε καινούριο αυτοκίνητο από αντιπρόσωπο σε μια χώρα της ΕΕ, αλλά μεταφέρετε το αυτοκίνητο για ταξινόμηση σε άλλη χώρα της ΕΕ στην οποία ζείτε ή πρόκειται να μετακομίσετε, πρέπει να καταβάλετε τον ΦΠΑ μόνο στη χώρα διαμονής σας.

Για να μην καταβάλετε δύο φορές τον ΦΠΑ και ζητήσετε την επιστροφή του αργότερα, ενημερώστε τον προμηθευτή σας ότι σκοπεύετε να ταξινομήσετε το όχημά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εάν αγοράσατε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από ιδιώτη, δεν χρειάζετε να καταβάλετε ΦΠΑ σε καμία χώρα.

Εάν αγοράσατε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από επιχείρηση μεταπώλησης αυτοκινήτων, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε ΦΠΑ, αλλά μόνον επί του κέρδους από την πώληση του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ο ΦΠΑ δεν θα αναγράφεται στο τιμολόγιο. Η αγορά δεν θα υπόκειται σε ΦΠΑ στη χώρα προορισμού.

Αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου

Οι αρχές της χώρας όπου επιθυμείτε να ταξινομήσετε το όχημά σας μπορεί να ζητήσουν τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Ωστόσο, υποχρεούνται να αναγνωρίσουν πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Καταβολή τελών ταξινόμησης / τελών κυκλοφορίας

Δεν υπάρχει νομοθεσία με πανευρωπαϊκή ισχύ για την ταξινόμηση οχημάτων και τα οδικά τέλη. Θα πρέπει να καταβάλετε τα τέλη που ορίζει η νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε ή πρόκειται να μετακομίσετε.

Μπορεί να δικαιούστε φοροαπαλλαγή για την ταξινόμηση του οχήματός σας όταν αλλάζετε χώρα, εφόσον πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις και έχετε τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Προτού μετακομίσετε σε μια νέα χώρα, επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές της χώρας αυτής.

Εξοικονομήστε χρήματα ενεργώντας έγκαιρα!

Μια αληθινή ιστορία

Ο Άλεξ και η Φλόρα βγήκαν πρόσφατα στη σύνταξη μετά από 30 χρόνια εργασίας στη Γερμανία. Τώρα θέλουν να μετακομίσουν στην Πορτογαλία και σκοπεύουν να πάρουν μαζί τους το αυτοκίνητό τους.

Στην Πορτογαλία δικαιούνται να μην καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης εάν ταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους μέσα σε 6 μήνες από τότε που θα φύγουν από τη Γερμανία. Οι πορτογαλικές αρχές απαιτούν μόνον ένα πιστοποιητικό γερμανικής αρχής που θα βεβαιώνει την ημερομηνία που εγκατέλειψαν τη χώρα.

Το τέλος ταξινόμησης στην Πορτογαλία είναι ιδιαίτερα υψηλό και επομένως πραγματικά συμφέρει στον Άλεξ και τη Φλόρα να ταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εμπρόθεσμα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Σ' αυτήν την περίπτωση, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, το Λιχτεστάιν και τη Νορβηγία

Retour au texte en cours.