Cesta

Aktualizováno : 06/09/2016

vehicles

Doklady o registraci vozidla a jiné formality

Ať už  žijete v EU kdekoli a vlastníte automobil, musíte jej tam, kde obvykle pobýváte nebo kde máte trvalý pobyt, zaregistrovat.

Obvykle není možné vozidlo zaregistrovat v zemi, kde máte pouze dočasný pobyt nebo kam pouze dojíždíte například za rekreací.

Registrace vozidel není na úrovni EU harmonizována. Následující informace jsou stručným souhrnem praxe v řadě členských zemí.

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

K registraci svého vozidla budete muset předložit následující doklady:

Osvědčení o shodě pro nová vozidla

Vystavuje výrobce - dokládá, že technické vlastnosti vozidla splňují bezpečnostní a environmentální normy. Může se jednat buď o evropské ( EC) nebo vnitrostátní osvědčení.

Evropské osvědčení o shodě - platí ve všech členských státech EU.

Pokud váš automobil platné evropské osvědčení má, vnitrostátní orgány nemohou požadovat další technickou dokumentaci - ledaže by na tovární konstrukci vašeho vozidla byly provedeny změny. V takovém případě smí orgány žádat nové schválení.

Vnitrostátní prohlášení o shodě - platí pouze v zemi, která je vydala.

Obvykle se vystavuje pro autobusy, nákladní automobily, dodávky, přívěsy a zvlášť přizpůsobená vozidla vyrobená před květnem 2009 nebo historická vozidla.

V případě, že máte již vozidlo v některé zemi zaregistrováno a stěhujete se do jiné země Unie, úřady v nové zemi budou před udělením registrace často vyžadovat dodatečnou technickou kontrolu nebo osvědčení.

Osvědčení o registraci vozidel, která již byla předtím registrována

Pokud chcete nechat zaregistroval vozidlo, které již bylo předtím registrováno (vámi nebo bývalým vlastníkem) v jiné zemi EU, musíte k aktuální žádosti o registraci přiložit předchozí osvědčení.

Toto osvědčení obsahuje důležité informace a registraci obvykle zjednoduší a urychlí.

Doklad o pojištění

Jakmile vůz registrujete, musíte předložit doklad o jeho pojištění.

Orgány musejí přijmout pojištění od kterékoli pojišťovny:

  • která má v dané zemi sídlo nebo pobočku
  • která sice nemá v dané zemi ani pobočku, ale má povolení na daném území poskytovat služby

Doklad o vlastnictví

Můžete být vyzváni, abyste prokázali, že jste řádným vlastníkem vozidla. Faktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.

Doklad o zaplacení DPH

Vnitrostátní orgány jsou oprávněny při registraci vozidel kontrolovat, zda byla zaplacena DPH.

Pravidla, jimiž se DPH řídí, se liší podle toho, zda se jedná o nový či ojetý automobil a zda byl zakoupen od obchodníka nebo od soukromé osoby.

Pro účely DPH se za ojeté vozidlo považuje automobil, od jehož zprovoznění uplynulo více než 6 měsíců a který má zároveň najeto více než 6000 km.

Pokud kupujete nový automobil od obchodníka v jedné zemi, ale hodláte jej zaregistrovat v jiném státě EU, kde máte trvalé bydliště nebo do kterého se stěhujete, budete DPH platit pouze v zemi trvalého pobytu.

Prodejci oznamte, že chcete vozidlo zaregistrovat v jiné zemi EU, abyste se vyhnuly dvojímu placení daně.

Pokud kupujete vůz od fyzické osoby, DPH neplatíte.

Jestliže se jedná o nákup od prodejce ojetých automobilů, DPH vám účtováno bude, avšak pouze z výnosu vzniklého prodejem. DPH pak nebude uvedeno na faktuře. V cílové zemi pak nákup podléhat platbě DPH nebude.

Technické kontroly

Orgány země, ve které chcete vaše vozidlo registrovat, mohou požadovat, aby nejprve prošlo technickou prohlídkou.

Jsou nicméně povinny uznat testy technické způsobilosti vydané v jiné zemi EU.

Registrační poplatky a silniční daň

Celoevropské předpisy upravující registraci vozidel a silniční daň neexistují. Tyto poplatky budete muset uhradit v souladu s platnými právními předpisy dané země.

Je možné, že při stěhování z jedné země do druhé budete mít nárok na osvobození od poplatku za registraci. Zjistěte si příslušné podmínky a lhůty.

Před odjezdem do cílové země kontaktujte příslušné vnitrostátní orgány.

Ušetří vám to čas a peníze!

Ukázkový příběh

Franz a Anna pracovali 30 let v Německu, na důchod se hodlají přestěhovat do Portugalska a chtějí si s sebou vzít automobil.

V Portugalsku jsou osvobozeni od registračního poplatku („ISV"), pokud svůj vůz zaregistrují do 6 měsíců od opuštění Německa. Portugalské orgány pouze požadují z Německa osvědčení, na němž bude uvedeno datum, kdy zemi opustili.

Vzhledem k tomu, že portugalské poplatky bývají poměrně vysoké, Anně a Franzovi se každopádně vyplatí zaregistrovat auto včas.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

27 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.